Nové vzdelávacie videá pre potreby domácej výučby

Kategórie: učenie a vzdelávanie, prednášky, e-learning

V priebehu posledných týždňov sme pridali stovky nových vzdelávacích videí z rôznych oblastí. Najmä v súvislosti so súčasnou situáciou je digitálny vzdelávací odkaz veľmi užitočný, keďže vzdelávanie z domu neustále visí vo vzduchu.

Na Slovensku máme mnoho šikovných autorov vzdelávacích videí, ktorí sa so svojou tvorbou delia na sociálnych sieťach ako Youtube či Vimeo. Nevýhodou týchto portálov je slabé kategorizovanie vzdelávacích videí do kapitol, a najmä neustála hrozba v podobe rozptyľovania inými (podstatne zábavnejšími a pútavejšími) videami z iných oblastí, čo vedie k prokrastinácii alebo straty pozornosti.

Nižšie uvádzame zoznam sekcií, v ktorých posledné dni pribudli nové výukové videá.

Videá z matematiky

Vzdelávacie videá z matematiky tvoria významnú časť sekcie vzdelávacích videí. Je to nielen vďaka tomu, že existuje niekoľko šikovných tvorcov vzdelávacích materiálov z matematiky, ale učivo matematiky patrí k tým, ktoré je náročné pochopiť len z textu bez dodatočného vysvetlenia. V sekcii vzdelávacie videá z matematiky pribudlo niekoľko nových kapitol z oblastí: percentá zlomky pomer a úmernosť mocniny a odmocniny lineárne rovnice sústavy lineárnych rovníc lineárne nerovnice kruh a kružnica trojuholník trojuholníky telesá geometria rezy.

Literatúra

Vzdelávacie videá z literatúry sú zamerané najmä na témy týkajúce sa maturity z literatúry: literárni autori povinné čítanie (literatúra) teória (vypracované maturitné témy)

Slovenský jazyk – pravopis

Výukové videá zamerané na slovenskú gramatiku a slovenský pravopis: podstatné mená prídavné mená teória slovenčiny

Ďalšie vzdelávacie a výukové videá

Výukové videá z chémie:  chemické rovnice, chemické reakcie, organická chémia,...  

Vzdelávacie videá z biológie pre základné školy: rastliny a živočíchy.

Aj keď sa prvá pomoc na školách zvyčajne neučí, poskytnutie prvej pomoci môže byť nesmierne užitočná zručnosť.

Prednášky na tému tvorby softvéru: ako vytvoriť softvérový produkt, ako navrhnúť softvér, modelovanie softvéru a testovanie.

Vzdelávacie videá  

Admin 20. 9. 2020 774
5,0 / 5 (hlasy: 6)

Diskusia k článku (0)