Ako sa učiť fakty - metódy zapamätávania

Kategórie: učenie a vzdelávanie, osobnostný rozvoj, tipy a triky

Pri učení sa občas nevyhneme faktom, ktoré je potrebné natlačiť do hlavy. Učenie vecí naspamäť (memorovanie) síce nie je vhodný spôsob učenia, ale existujú situácie, kde sa nedajú uplatniť štandardné metódy učenia s porozumením. Najmä fakty je potrebné namemorovať sa, napríklad: roky, hodnoty konštánt, vzorce, kategorizácia (členenie) pojmov, zoznamy prvkov a pod.

Ľudský mozog je prispôsobený na zapamätanie príbehov a vecí, ktoré sa dajú predstaviť či vizualizovať. Fakty si človek zvyčajne zapamätá len tak, že ich často používa. Predtým ich je potrebné nejak natlačiť do hlavy a na to sa pokúsim dať niekoľko tipov, ktoré sa nazývajú aj pamäťové techniky či techniky memorovania. Hlavnou myšlienkou je asociácia (prepojenie) faktu s niečím, čo sa ľahšie zapamätá (napr. prepojenie s obrazom, zvukom, príbehom a pod.), vďaka čomu si budeme vedieť fakty lepšie vybaviť (vytiahnuť z pamäte). Typické príklady faktov sú:

 • zoznam chemických prvkov
 • zoznam slovných druhov,
 • klasifikácia rastlín, zvierat a pod.,
 • značky pre rímske čísla,
 • vzorce,
 • roky (napr. pre účely vzdelávacej hry časová os),
 • ...

 

Zapamätávanie spájaním faktov a pojmov s obrazom

Vizuálna predstavivosť je silná zbraň memorovania. Zvyčajne si tak zapamätáme viac, ako keby sme sa učili len sekvenciu slov či čísiel. Preto, ak je to možné, vytvorte si z faktov obrázok (náčrt, schému, farebnú skicu, plagát a pod.). Čím je obrázok pestrejší a unikátnejší, tým ľahšie sa naň dokáže mozog spomenúť. Napríklad pri učení (memorovaní) farieb v cudzom jazyku pomáha, keď si farby napíšete skutočnou farbou (slovo červená červenou farbou atď.). Pri učení zvierat môžete spájať slovo s obrázkom zvieraťa. Prípadne môžete pojmy skombinovať do jedného plagátu. Čím šialenejší a zábavnejší bude plagát, tým ľahšie vám ostane v pamäti. Nižšie uvádazm príklady vizualizácie:

kruh, elipsa, hyperbola, parabola
učenie matematika
(zdroj: http://world.mathigon.org/Conic_Sections )

Vizualizácia fáz mesiaca - prevzaté z Wikipedie

ucenie fazy mesiaca
ucenie fazy mesiaca

Niekoľko príkladov plagátov vytvorených na memorovanie nájdete napríklad na sieti Pinterest

Zapamätávanie spájaním faktov a iniciálok

Celkom populárna je aj metóda, pri ktorej sa využívajú iniciálky pojmov (povieme si o nej ešte viac v ďalšom článku). Pre ilustráciu uvádzam jeden príklad - pomôcka na učenie poradia matematických operácií od najslabších (vľavo) po najsilnejšie (vpravo): pri úprave matematických rovníc teda najskôr odstránime zátvorky, potom mociny/odmocniny atď. až nakoniec vykonáme operácie sčítania/odčítania). Sčítanie a odčítanie majú rovnakú prioritu (aj dvojica násobenie a delenie), ale aby bolo poradie iniciálok ľahšie čitateľné, sú v uvedenom poradí (v tom spočíva kreativita tvorby takýchto nápovedí).

efektívne učenie matematické operácie

Tvorba básničky alebo pesničky

Ak ste dostatočne kreatívny, tvorba básničky je skvelá cesta, ako si zapamätať viac. Tu platia rovnaké pravidlá, ako pri tvorbe náčrtov – čím je básnička šialenejšia a vtipnejšia, tým ľahšie si ju zapamätáme a tiež si na ňu neskôr ľahšie spomenieme. Ideálne je, ak dokážeme obsah prepojiť s našimi záľubami.

Tvorba príbehu – metóda Loci

Príbeh (postupnosť udalostí) je účinná technika na zapamätanie – stačí si vymyslieť vlastný unikátny príbeh. Populárna je metóda nazývaná Loci (tiež známa ako technika pamäťového paláca), ktorej používanie bolo údajne zakázané v kasínach, pretože umožňuje hráčom zapamätať si veľký počet kariet. Je založená na vymyslení príbehu pozostávajúceho z nejakej cesty (napr. cesta z domu do školy).

Príklad: Chceme sa naučiť poradie farieb na dúhe. Najskôr je potrebné premyslieť si našu trasu a následne na ňu umiestniť významné body - v tomto prípade farby. Ako trasu si zvolíme náš ranný rituál, čiže: ráno vstaneme z postele a (červenými = rozospatými) očami, odhrnieme (oranžové) záclony, zasvieti na nás (žlté) Slnko, zbadáme (zelenú) trávu pod bytom, prejdeme do kúpeľne kde sa umyjeme (modrou) vodou a utrieme do uteráka s (fialovou) vzorkou.

Podobne si môžete na trasu umiestniť predmety, osoby a ďalšie pojmy, ktoré sa potrebujete namemorovať.

Aby ste si príbeh ľahšie zapamätali, mal by byť pre vás prirodzený, čo najviac šialený a vtipný. Zo začiatku to chce trochu tréningu, ale vytvorenie zaujímavého príbehu uchovávajúceho desiatky faktov nie je nič zložité.

Memorovanie zoznamov – PEG systém

Na zapamätanie zoznamov (zoznam kategórií alebo v praktickom živote napríklad zoznam vecí, čo chceme kúpiť) existuje spôsob pamätania založený na asociácií so slovami, ktoré sa rýmujú s číslami. Ide o pomerne náročnú metódu, ktorá vyžaduje viac tréningu a predstavivosti. Prvým krokom je nájsť slová, ktoré sa rýmujú s číslami položiek alebo aspoň slová, ktoré si dokážeme ľahko s číslami asociovať. V druhom kroku potrebujeme vytvoriť asociáciu medzi našimi položkami a týmito slovami. Príklad pre anglický jazyk.

Krok 1: priradenie slov k číslam

 1. one = gun (pištoľ)
 2. two = shoe (topánka)
 3. three = tree (strom)
 4. four = door (dvere)
 5. five = hive  (roj)

Krok 2: priradenie našich pojmov k slovám:

 1. orechy (predstavím si pištoľ, ktorá strieľa orechy)
 2. maslo (predstavím si ako sa topánka šmykla na másle)
 3. jablká (predstavím si ako rastú na strome jablká)
 4. mydlo (predstavím si dvere umyté mydlom)
 5. chlieb (predstavím si, ako sa okolo chleba hmýri roj včiel)

Táto metóda patrí k náročnejším pamäťovým technikám, viac o nej a nájdete napr. na stránkach Wikipédie: Peg system

Memorovanie čísel

Zaujímavé sú aj techniky memorovania postupnosti čísiel, avšak ich praktické uplatnenie v bežnom živote a vzdelávaní je slabé. Zvyknú sa využívať pri súťažiach (napr. súťaž o zapamätanie čo najviac desatinných miest čísla Pí). Sú založené na asociácii čísel (prípadne výslovnosti čísel) k iným pojmom. Keďže sú pri bežnom učení ťažko použiteľné, bližšie ich opisovať nebudeme. Záujemci si o nich môžu viac nájsť tu: memorovanie čísiel (tzv. major system) a tu: memorovanie čísiel (Akira Haraguchi).

Pamäťové techniky – zhrnutie

Predstavili sme vám základné pamäťové techniky na memorovanie faktov. Mnohé z nich vyžadujú vyššiu úroveň kreatívneho myslenia a najmä tréning. Keď budete mozog pravidelne trénovať, jeho kapacita sa zvýši. Nabudúce si predstavíme ďalšie pomôcky pre jednoduchšie zapamätanie faktov, zatiaľ si môžete pamäť potrénovať v sekcii EQ testy

tansy 13. 3. 2017 3034
5,0 / 5 (hlasy: 8)

Diskusia k článku (0)