Historické udalosti: čo sa stalo v roku 1335

Čo významné sa stalo v roku 1335? Aké udalosti nastali v roku 1335? Čo zažili a zažívali ľudia pred 689 rokmi? V našej zbierke historických udalostí na časovej osi máme 1 udalostí, ktoré sa stali v roku 1335

Prehľad dejín roku 1335

1335 Dokončenie rozpadu Mongolskej ríše

Míľniky Ázia

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: