22. 07. 1944   Medzinárodný menový fond - založenie

1945   Rok Afriky

1945   Zhodenie atómovej bomby

1945   prvý univerzálny plne elektronický počítač (ENIAC)

20. 11. 1945   Norimberský proces - začiatok

Medzinárodný vojnový tribunál prebiehajúci od 14. novembra 1945 do 1. októbra 1946 v nemeckom meste Norimberg, ktorého cieľom bolo potrestanie najťažších vojnových zločinov spáchaných počas druhej svetovej vojny silami nacistického Nemecka

10. 01. 1946   prvé Valné zhromaždenie OSN

v Londýne sa prvýkrát uskutočnilo Valné zhromaždenie OSN

20. 01. 1946   Strana práce - vznik

V Bratislave sa konala celoslovenská konferencia, na ktorej vznikla Strana práce, združujúca tých sociálnych demokratov, ktorí nesúhlasili so zjednotením s KSS

26. 05. 1946   voľby do národného zhromaždenia

Voľby na Slovensku výrazne vyhrala Demokratická strana, avšak celoštátne vyhrali komunisti. Posledné slobodné parlamentné voľby pred nástupom komunizmu, Demokratická strana získala 62 % hlasov, kým Komunistická strana iba 30,37 %

1947   Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) - založenie

18. 09. 1947   vznik CIA

oficiálny vznik americkej Ústrednej spravodajskej služby CIA

14. 10. 1947   prekročenie rýchlosti zvuku

Chuck Yeager na experimentálnom lietadle Bell X-1 ako prvý prekročil rýchlosť zvuku

1948   Fastfood

20. 02. 1948   časopis Slovenka - vznik

Začala vychádzať Slovenka, obrázkový týždenník Slovenského zväzu žien

25. 02. 1948   nastolenie diktatúry proletariátu v ČSR

Po vládnej kríze bola vymenovaná nová vláda Klementa Gottwalda s komunistami a komunistom prijateľnými členmi, čo znamenalo štátny prevrat v Česko-Slovensku

25. 02. 1948   prevzatie moci v ČSR komunistami

07. 04. 1948   Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) - založenie

04. 04. 1949   vznik NATO

Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO), medzivládna bezpečnostná aliancia Spojených štátov, Kanady a 10 západoeurópskych krajín.

12. 01. 1950   Znovuzavedenie trestu smrti

v Sovietskom zväze bol znova zavedený trest smrti za vlastizradu, špionáž a sabotáž (pôvodne bol zrušený v máji 1947)

23. 03. 1950   Svetová meteorologická organizácia - založenie

01. 11. 1952   prvý výbuch vodíkovej bomby

Na atole Eniwetok uskutočnili USA prvý výbuch vodíkovej bomby

29. 05. 1953   prvý výstup na Mount Everest

Prvý zdokumentovaný výstup na Mount Everest (Edmund Hillary a Norkay Tenzing)

1957   Prvý pes vo vesmíre

04. 10. 1957   Sputnik 1 - vypustenie umelej družice

Sovietsky zväz vypustil prvú umelú družicu Sputnik 1

03. 11. 1957   Sputnik 2 - pes lajka vo vesmíre

Sovietska družica Sputnik 2 vyniesla psa Lajku do vesmíru

07. 10. 1959   Fotografia odvrátenej strany mesiaca

Sovietsky kozmický automat Luna 3 odfotografoval prvýkrát odvrátenú stranu Mesiaca

23. 01. 1960   Dosiahnutie dna Mariánskej priekopy

Batyskaf Trieste dosadol na dno Mariánskej priekopy, najhlbšie miesto na Zemi

09. 04. 1960   Československá socialistická republika

Národné zhromaždenie schválilo novú česko-slovenskú ústavu a názov štátu Československá socialistická republika

11. 07. 1960   prijatie Ústavy Československej socialistickej republiky

Vyhlásenie socialistického štátu s garantovanou vedúcou úlohou komunistickej strany. Zo slovenských národných orgánov sa stali bezvýznamné, nefunkčné kulisy totalitného štátu.

1961   Vznik Amnesty International

31. 01. 1961   Prvý hominid dopravený Američanmi do vesmíru

Šimpanz Ham sa v rámci projektu Mercury stal prvým živým tvorom, ktorý bol Američanmi dopravený do vesmíru

12. 04. 1961   Prvý človek vo vesmíre

Jurij Alexejevič Gagarin bol vybraný k letu do vesmíru generálom N. P. Kamaninom. Ako prvý človek na svete uskutočnil na palube lode Vostok 1 kozmický let.

01. 03. 1963   medzinárodná zmluva o spolupráci pri zaisťovaní bezpečnosti leteckej premávky

Vstúpila do platnosti medzinárodná zmluva o spolupráci pri zaisťovaní bezpečnosti leteckej premávky

16. 06. 1963   Prvá žena vo vesmíre

Valentina Vladimirovna Tereškovová, ruská kozmonautka, ako prvá žena vzlietla do vesmíru na kozmickej lodi Vostok 6

10. 10. 1963   zmluvu o zákaze jadrových pokusov v Československu

Československo ratifikovalo zmluvu o zákaze jadrových pokusov

1965   Prvý ženský antikoncepčný prípravok v Československu

Na česko-slovenský trh bol uvedený prvý ženský antikoncepčný prípravok – Antigest.

1965   Alobal v obchodoch

V obchodoch sa začal predávať alobal

1965   Určenie rotačnej doby planéty Merkúr

podarilo sa spoľahlivo určiť rotačnú dobu planéty Merkúr

1965   Prvá komerčná telekomunikačná družica

Vypustená prvá komerčná telekomunikačná družica Early Bird

00. 01. 1965   Večerníček

Československá televízia začala vysielať Večerníček

18. 03. 1965   prvý človek v kozme

Počas misie rakety Voschod 2 vystúpil do voľného kozmu prvý človek, Alexej Archipovič Leonov

08. 04. 1965   Bruselská zlučovacia zmluva - podpis

1966   Pražské metro - začiatok výstavby

Začalo sa budovať pražské metro

03. 12. 1967   Transplantácia srdca

Juhoafrický chirurg Christiaan Barnard vykonal prvú transplantáciu srdca

1969   Prvý programovateľný logický automat (PLC)

09. 02. 1969   Boeing 747 - prvý let

25. 02. 1969   Jan Zajíc - upálenie

Na Václavskom námestí sa upálil študent SPŠ železničnej v Šumperku Jan Zajíc. Štátna bezpečnosť nedovolila zorganizovať jeho pohreb v Prahe, pochovaný bol 2. marca v rodnom Vítkove.

02. 03. 1969   Concorde - vzlietnutie nadzvukového lietadla

Prvý raz vzlietlo nadzvukové dopravné lietadlo Concorde

07. 04. 1969   Vydaný prvý RFC dokument

20. 07. 1969   Človek na Mesiaci

Na Mesiaci pristál lunárny modul Eagle s astronautmi Neilom Armstrongom a Buzzom Aldrinom. O deň neskôr americký astronaut Neil Armstrong vstúpil ako prvý človek na povrch Mesiaca

21. 08. 1969   Demonštrácie k výročiu vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska

Masové demonštrácie k prvému výročiu vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska boli potlačené ozbrojenými zložkami. Odpor brutálne potlačili poriadkové jednotky armády, ŠTB a Ľudových milícií. Išlo o poslednú veľkú vlnu demonštrácií proti nastolenému režimu na ďalších takmer 20 rokov (Palachov týždeň od 15. januára 1989).

23. 12. 1969   nariadenie o absolútnom plánovaní

Československá vláda vydala nariadenie o absolútnom plánovaní, ktoré znamenalo obnovenie a nutnosť striktného dodržiavania centrálneho plánu.

1970   Zmluva o nešírení atómových zbraní

Vstúpila do platnosti Zmluva o nešírení atómových zbraní

10. 05. 1970   Druhý program Československej televízie

Začal vysielať druhý program Česko-slovenskej televízie

09. 11. 1970   Socialistický zväz mládeže

V Prahe bol ustanovený Socialistický zväz mládeže, ktorý združoval všetky mládežnícke organizácie v Česko-Slovensku

02. 02. 1971   Rámsarský dohovor o mokradiach

07. 02. 1971   volebné právo pre ženy vo Švajčiarsku

19. 04. 1971   Saľut 1 - prvá orbitálna stanica

Sovietsky zväz vypustil prvú orbitálnu stanicu Saľut 1