farba [#0c0360]

RGBHEX (šestnástkový) kód farby#0c0360
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(12, 3, 96)
RGB (percentuálne)5%, 1%, 38%
CMYK kód farby223, 247, 0, 159
CMYK (percentuálne)87%, 97%, 0%, 62%,
HSL kód farby245.8°, 93.9%, 19.4%
HSV kód farby245.8°, 96.9%, 37.6%

Charakteristika farby

Táto farba nie je v databáze farieb (odtieň farby nemá svoj názov).

RGB kód farby je: #0c0360 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 4.7% červenej, 1.2% zelenej a 37.6% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 87.5% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 62.4% čiernej zložky.

Podobné farby v databáze

RGB zložky farby #0c0360

Červená
(R)
5 %
Zelená
(G)
1 %
Modrá
(B)
38 %

CMYK zložky farby (223, 247, 0, 159)

Azúrová (Cyan)
(C)
87.5 %
Purpurová (Magenta)
(M)
96.9 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
62.4 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#f3fc9f
inverzná farba
#f30360 inverzná červená zložka
#0cfc60 inverzná zelená zložka
#0c039f inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)