farba [#0c03db]

RGBHEX (šestnástkový) kód farby#0c03db
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(12, 3, 219)
RGB (percentuálne)5%, 1%, 86%
CMYK kód farby241, 252, 0, 36
CMYK (percentuálne)95%, 99%, 0%, 14%,
HSL kód farby242.5°, 97.3%, 43.5%
HSV kód farby242.5°, 98.6%, 85.9%

Charakteristika farby

Táto farba nie je v databáze farieb (odtieň farby nemá svoj názov).

RGB kód farby je: #0c03db v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 4.7% červenej, 1.2% zelenej a 85.9% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 94.5% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 14.1% čiernej zložky.

Podobné farby v databáze

RGB zložky farby #0c03db

Červená
(R)
5 %
Zelená
(G)
1 %
Modrá
(B)
86 %

CMYK zložky farby (241, 252, 0, 36)

Azúrová (Cyan)
(C)
94.5 %
Purpurová (Magenta)
(M)
98.8 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
14.1 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#f3fc24
inverzná farba
#f303db inverzná červená zložka
#0cfcdb inverzná zelená zložka
#0c0324 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)