tlačidlo opakovania (smajlík, emotikon)

🔁

Unikód: U+1F501

Kategória: Symboly

Slovenské označenia: šípka v smere hodinových ručičiek, opakovať, opakovať tlačidlo

Anglické označenia: arrow, clockwise, repeat, repeat button