Symboly - Smajlíky a emotikony 😉

Databáza smajlíkov a emotikonov týkajúcich sa značiek a symbolov: piktogramy, upozornenia, výstražné ikonky, tlačidlá, tabule, ...

Značka ATM - emotikon

🏧

Značka ATM

Názov smajlíka: bankomat, značka ATM, automatizovaný, banka, pokladník

Anglický smajlík: atm, ATM sign, automated, bank, teller

smeti v znamení koša - emotikon

🚮

smeti v znamení koša

Názov smajlíka: smeti, smetný kôš, smeti v znamení koša

Anglický smajlík: litter, litter bin, litter in bin sign

pitná voda - emotikon

🚰

pitná voda

Názov smajlíka: pitie, pitie, voda

Anglický smajlík: drinking, potable, water

symbol invalidného vozíka - emotikon

symbol invalidného vozíka

Názov smajlíka: prístup, symbol invalidného vozíka

Anglický smajlík: access, wheelchair symbol

mužská izba - emotikon

🚹

mužská izba

Názov smajlíka: záchod, muž, mužská izba, toaleta, wc

Anglický smajlík: lavatory, man, men’s room, restroom, wc

ženská izba - emotikon

🚺

ženská izba

Názov smajlíka: záchod, toaleta, wc, žena, ženská izba

Anglický smajlík: lavatory, restroom, wc, woman, women’s room

toaleta - emotikon

🚻

toaleta

Názov smajlíka: WC, toaleta, WC

Anglický smajlík: lavatory, restroom, WC

symbol dieťaťa - emotikon

🚼

symbol dieťaťa

Názov smajlíka: dieťa, symbol dieťaťa, prebaľovanie

Anglický smajlík: baby, baby symbol, changing

vodná skriňa - emotikon

🚾

vodná skriňa

Názov smajlíka: skriňa, záchod, toaleta, voda, wc

Anglický smajlík: closet, lavatory, restroom, water, wc

pasová kontrola - emotikon

🛂

pasová kontrola

Názov smajlíka: kontrola, pas

Anglický smajlík: control, passport

zvyky - emotikon

🛃

zvyky

Názov smajlíka: zvyky

Anglický smajlík: customs

reklamácia batožiny - emotikon

🛄

reklamácia batožiny

Názov smajlíka: batožina, reklamácia

Anglický smajlík: baggage, claim

ľavá batožina - emotikon

🛅

ľavá batožina

Názov smajlíka: batožina, ľavá batožina, uzamykateľná skrinka, batožina

Anglický smajlík: baggage, left luggage, locker, luggage

výstraha - emotikon

výstraha

Názov smajlíka: výstraha

Anglický smajlík: warning

deti prechádzajú - emotikon

🚸

deti prechádzajú

Názov smajlíka: dieťa, prechod detí, prechod, chodec, premávka

Anglický smajlík: child, children crossing, crossing, pedestrian, traffic

zákaz vstupu - emotikon

zákaz vstupu

Názov smajlíka: vstup, zakázaný, nie, nie, zakázaný, premávka

Anglický smajlík: entry, forbidden, no, not, prohibited, traffic

zakázané - emotikon

🚫

zakázané

Názov smajlíka: vstup, zakázaný, nie, nie, zakázaný

Anglický smajlík: entry, forbidden, no, not, prohibited

žiadne bicykle - emotikon

🚳

žiadne bicykle

Názov smajlíka: bicykel, bicykel, zakázané, nie, žiadne bicykle, zakázané

Anglický smajlík: bicycle, bike, forbidden, no, no bicycles, prohibited

Nefajčiť - emotikon

🚭

Nefajčiť

Názov smajlíka: zakázané, nie, nie, zakázané, fajčenie

Anglický smajlík: forbidden, no, not, prohibited, smoking

žiadne odpadky - emotikon

🚯

žiadne odpadky

Názov smajlíka: zakázané, podstielka, nie, žiadne podstielky, nie, zakázané

Anglický smajlík: forbidden, litter, no, no littering, not, prohibited

úžitková voda - emotikon

🚱

úžitková voda

Názov smajlíka: nepiť, nepiť, vodu

Anglický smajlík: non-drinking, non-potable, water

bez chodcov - emotikon

🚷

bez chodcov

Názov smajlíka: zakázané, nie, nie chodci, nie, chodec, zakázané

Anglický smajlík: forbidden, no, no pedestrians, not, pedestrian, prohibited

žiadne mobilné telefóny - emotikon

📵

žiadne mobilné telefóny

Názov smajlíka: bunka, zakázané, mobilné, nie, žiadne mobilné telefóny, telefón

Anglický smajlík: cell, forbidden, mobile, no, no mobile phones, phone

nikto mladší ako osemnásť rokov - emotikon

🔞

nikto mladší ako osemnásť rokov

Názov smajlíka: 18, vekové obmedzenie, osemnásť, nikto mladší ako osemnásť, zakázané, maloleté

Anglický smajlík: 18, age restriction, eighteen, no one under eighteen, prohibited, underage

rádioaktívny - emotikon

rádioaktívny

Názov smajlíka: rádioaktívny, sign

Anglický smajlík: radioactive, sign

biologicky nebezpečný - emotikon

biologicky nebezpečný

Názov smajlíka: biohazard, sign

Anglický smajlík: biohazard, sign

šípka hore - emotikon

šípka hore

Názov smajlíka: šípka, kardinál, smer, sever, šípka hore

Anglický smajlík: arrow, cardinal, direction, north, up arrow

šípka hore-doprava - emotikon

šípka hore-doprava

Názov smajlíka: šípka, smer, interkardinál, severovýchod, šípka hore-doprava

Anglický smajlík: arrow, direction, intercardinal, northeast, up-right arrow

pravá šípka - emotikon

pravá šípka

Názov smajlíka: šípka, kardinál, smer, východ, šípka doprava

Anglický smajlík: arrow, cardinal, direction, east, right arrow

šípka dole-doprava - emotikon

šípka dole-doprava

Názov smajlíka: šípka, smer, šípka dole-doprava, interkardinál, juhovýchod

Anglický smajlík: arrow, direction, down-right arrow, intercardinal, southeast

šípka dole - emotikon

šípka dole

Názov smajlíka: šípka, kardinál, smer, dole, na juh

Anglický smajlík: arrow, cardinal, direction, down, south

šípka nadol doľava - emotikon

šípka nadol doľava

Názov smajlíka: šípka, smer, šípka doľava dole, interkardinál, juhozápad

Anglický smajlík: arrow, direction, down-left arrow, intercardinal, southwest

ľavá šípka - emotikon

ľavá šípka

Názov smajlíka: šípka, kardinál, smer, šípka doľava, západ

Anglický smajlík: arrow, cardinal, direction, left arrow, west

šípka hore doľava - emotikon

šípka hore doľava

Názov smajlíka: šípka, smer, interkardinál, severozápad, šípka doľava

Anglický smajlík: arrow, direction, intercardinal, northwest, up-left arrow

šípka hore-dole - emotikon

šípka hore-dole

Názov smajlíka: šípka, šípka hore-dole

Anglický smajlík: arrow, up-down arrow

šípka doľava-doprava - emotikon

šípka doľava-doprava

Názov smajlíka: šípka, šípka doľava-doprava

Anglický smajlík: arrow, left-right arrow

pravá šípka zakrivená doľava - emotikon

pravá šípka zakrivená doľava

Názov smajlíka: šípka doprava šípka zahnutá doľava

Anglický smajlík: arrow, right arrow curving left

šípka doľava zakrivená doprava - emotikon

šípka doľava zakrivená doprava

Názov smajlíka: šípka doľava šípka zahnutá doprava

Anglický smajlík: arrow, left arrow curving right

pravá šípka zakrivená nahor - emotikon

pravá šípka zakrivená nahor

Názov smajlíka: šípka doprava šípka zakrivená nahor

Anglický smajlík: arrow, right arrow curving up

pravá šípka zakrivená nadol - emotikon

pravá šípka zakrivená nadol

Názov smajlíka: šípka dole, šípka doprava krivá nadol

Anglický smajlík: arrow, down, right arrow curving down

vertikálne šípky v smere hodinových ručičiek - emotikon

🔃

vertikálne šípky v smere hodinových ručičiek

Názov smajlíka: šípka v smere hodinových ručičiek, vertikálne šípky v smere hodinových ručičiek, znovu načítať

Anglický smajlík: arrow, clockwise, clockwise vertical arrows, reload

tlačidlo so šípkami proti smeru hodinových ručičiek - emotikon

🔄

tlačidlo so šípkami proti smeru hodinových ručičiek

Názov smajlíka: proti smeru hodinových ručičiek, šípka, proti smeru hodinových ručičiek, tlačidlo so šípkami proti smeru hodinových ručičiek, kohútiky

Anglický smajlík: anticlockwise, arrow, counterclockwise, counterclockwise arrows button, withershins

Šípka SPÄŤ - emotikon

🔙

Šípka SPÄŤ

Názov smajlíka: šípka, späť, šípka SPÄŤ

Anglický smajlík: arrow, back, BACK arrow

Šípka KONIEC - emotikon

🔚

Šípka KONIEC

Názov smajlíka: šípka, koniec, šípka KONIEC

Anglický smajlík: arrow, end, END arrow

ZAPNUTÉ! šípka - emotikon

🔛

ZAPNUTÉ! šípka

Názov smajlíka: šípka, značka, zapnutá, ZAPNUTÁ! šípka

Anglický smajlík: arrow, mark, on, ON! arrow

Čoskoro Šípka - emotikon

🔜

Čoskoro Šípka

Názov smajlíka: šípka, čoskoro, Čoskoro šípka

Anglický smajlík: arrow, soon, SOON arrow

ŠÍPKA NAHOR - emotikon

🔝

ŠÍPKA NAHOR

Názov smajlíka: šípka, horná strana, šípka TOP, nahor

Anglický smajlík: arrow, top, TOP arrow, up

miesto uctievania - emotikon

🛐

miesto uctievania

Názov smajlíka: miesto uctievania, náboženstvo, bohoslužby

Anglický smajlík: place of worship, religion, worship

symbol atómu - emotikon

symbol atómu

Názov smajlíka: ateista, atóm, symbol atómu

Anglický smajlík: atheist, atom, atom symbol

om - emotikon

🕉

om

Názov smajlíka: Hind, om, náboženstvo

Anglický smajlík: Hindu, om, religion

Dávidova hviezda - emotikon

Dávidova hviezda

Názov smajlíka: Dávid, Žid, Žid, náboženstvo, hviezda, Dávidova hviezda

Anglický smajlík: David, Jew, Jewish, religion, star, star of David

koleso dharmy - emotikon

koleso dharmy

Názov smajlíka: Budhista, dharma, náboženstvo, koleso, koleso dharmy

Anglický smajlík: Buddhist, dharma, religion, wheel, wheel of dharma

Yin Yang - emotikon

Yin Yang

Názov smajlíka: náboženstvo, tao, taoista, jang, jin

Anglický smajlík: religion, tao, taoist, yang, yin

latinský kríž - emotikon

latinský kríž

Názov smajlíka: Kresťan, kríž, latinský kríž, náboženstvo

Anglický smajlík: Christian, cross, latin cross, religion

pravoslávny kríž - emotikon

pravoslávny kríž

Názov smajlíka: Kresťanský, kríž, pravoslávny kríž, náboženstvo

Anglický smajlík: Christian, cross, orthodox cross, religion

hviezda a polmesiac - emotikon

hviezda a polmesiac

Názov smajlíka: islam, moslim, náboženstvo, hviezda a polmesiac

Anglický smajlík: islam, Muslim, religion, star and crescent

symbol mieru - emotikon

symbol mieru

Názov smajlíka: mier, symbol mieru

Anglický smajlík: peace, peace symbol

menora - emotikon

🕎

menora

Názov smajlíka: svietnik, svietnik, menora, náboženstvo

Anglický smajlík: candelabrum, candlestick, menorah, religion

bodkovaná šesťcípa hviezda - emotikon

🔯

bodkovaná šesťcípa hviezda

Názov smajlíka: bodkovaná šesťcípa hviezda, šťastie, hviezda

Anglický smajlík: dotted six-pointed star, fortune, star

Baran - emotikon

Baran

Názov smajlíka: Baran, baran, zverokruh

Anglický smajlík: Aries, ram, zodiac

Býk - emotikon

Býk

Názov smajlíka: býk, vôl, býk, zverokruh

Anglický smajlík: bull, ox, Taurus, zodiac

Blíženci - emotikon

Blíženci

Názov smajlíka: Blíženci, dvojčatá, zverokruh

Anglický smajlík: Gemini, twins, zodiac

Rakovina - emotikon

Rakovina

Názov smajlíka: Rakovina, krab, zverokruh

Anglický smajlík: Cancer, crab, zodiac

Lev - emotikon

Lev

Názov smajlíka: Lev, lev, zverokruh

Anglický smajlík: Leo, lion, zodiac

Panna - emotikon

Panna

Názov smajlíka: Panna, zverokruh

Anglický smajlík: Virgo, zodiac

Váhy - emotikon

Váhy

Názov smajlíka: rovnováha, spravodlivosť, váhy, váhy, zverokruh

Anglický smajlík: balance, justice, Libra, scales, zodiac

Škorpión - emotikon

Škorpión

Názov smajlíka: Škorpión, škorpión, škorpión, zverokruh

Anglický smajlík: Scorpio, scorpion, scorpius, zodiac

Strelec - emotikon

Strelec

Názov smajlíka: lukostrelec, Strelec, zverokruh

Anglický smajlík: archer, Sagittarius, zodiac

Kozorožec - emotikon

Kozorožec

Názov smajlíka: Kozorožec, koza, zverokruh

Anglický smajlík: Capricorn, goat, zodiac

Vodnár - emotikon

Vodnár

Názov smajlíka: Vodnár, nositeľ, voda, zverokruh

Anglický smajlík: Aquarius, bearer, water, zodiac

Ryby - emotikon

Ryby

Názov smajlíka: ryby, ryby, zverokruh

Anglický smajlík: fish, Pisces, zodiac

Ophiuchus - emotikon

Ophiuchus

Názov smajlíka: nositeľ, Ophiuchus, had, had, zverokruh

Anglický smajlík: bearer, Ophiuchus, serpent, snake, zodiac

tlačidlo zamiešať stopy - emotikon

🔀

tlačidlo zamiešať stopy

Názov smajlíka: šípka, krížik, zamiešať stopy

Anglický smajlík: arrow, crossed, shuffle tracks button

tlačidlo opakovania - emotikon

🔁

tlačidlo opakovania

Názov smajlíka: šípka v smere hodinových ručičiek, opakovať, opakovať tlačidlo

Anglický smajlík: arrow, clockwise, repeat, repeat button

opakujte jedno tlačidlo - emotikon

🔂

opakujte jedno tlačidlo

Názov smajlíka: šípka, v smere hodinových ručičiek, raz, opakovanie jedného tlačidla

Anglický smajlík: arrow, clockwise, once, repeat single button

tlačidlo prehrávania - emotikon

tlačidlo prehrávania

Názov smajlíka: šípka, hra, tlačidlo prehrávania, vpravo, trojuholník

Anglický smajlík: arrow, play, play button, right, triangle

tlačidlo rýchleho posunu vpred - emotikon

tlačidlo rýchleho posunu vpred

Názov smajlíka: šípka, dvojité, rýchle, tlačidlo rýchleho pretáčania dopredu, dopredu

Anglický smajlík: arrow, double, fast, fast-forward button, forward

tlačidlo nasledujúcej stopy - emotikon

tlačidlo nasledujúcej stopy

Názov smajlíka: šípka, ďalšia scéna, ďalšia skladba, tlačidlo ďalšej stopy, trojuholník

Anglický smajlík: arrow, next scene, next track, next track button, triangle

tlačidlo prehrávania alebo pozastavenia - emotikon

tlačidlo prehrávania alebo pozastavenia

Názov smajlíka: tlačidlo so šípkou, pozastaviť, prehrať, prehrať alebo pozastaviť, vpravo, trojuholník

Anglický smajlík: arrow, pause, play, play or pause button, right, triangle

tlačidlo spätného chodu - emotikon

tlačidlo spätného chodu

Názov smajlíka: šípka, doľava, spiatočka, tlačidlo spiatočky, trojuholník

Anglický smajlík: arrow, left, reverse, reverse button, triangle

tlačidlo rýchleho spätného chodu - emotikon

tlačidlo rýchleho spätného chodu

Názov smajlíka: šípka, dvojité, tlačidlo rýchleho spätného chodu, pretáčanie dozadu

Anglický smajlík: arrow, double, fast reverse button, rewind

tlačidlo poslednej stopy - emotikon

tlačidlo poslednej stopy

Názov smajlíka: šípka, tlačidlo poslednej stopy, predchádzajúca scéna, predchádzajúca stopa, trojuholník

Anglický smajlík: arrow, last track button, previous scene, previous track, triangle

tlačidlo nahor - emotikon

🔼

tlačidlo nahor

Názov smajlíka: šípka, tlačidlo, červené tlačidlo nahor

Anglický smajlík: arrow, button, red, upwards button

tlačidlo rýchleho spustenia - emotikon

tlačidlo rýchleho spustenia

Názov smajlíka: šípka, dvojité tlačidlo, tlačidlo zrýchlenia nahor

Anglický smajlík: arrow, double, fast up button

tlačidlo nadol - emotikon

🔽

tlačidlo nadol

Názov smajlíka: šípka, tlačidlo, tlačidlo nadol, tlačidlo nadol, červená

Anglický smajlík: arrow, button, down, downwards button, red

tlačidlo rýchleho spustenia - emotikon

tlačidlo rýchleho spustenia

Názov smajlíka: šípka, dvojité, nadol, tlačidlo rýchleho spustenia

Anglický smajlík: arrow, double, down, fast down button

tlačidlo pozastaviť - emotikon

tlačidlo pozastaviť

Názov smajlíka: lišta, dvojité, pozastavenie, tlačidlo pozastavenia, zvislé

Anglický smajlík: bar, double, pause, pause button, vertical

tlačidlo stop - emotikon

tlačidlo stop

Názov smajlíka: štvorec, stop, stop tlačidlo

Anglický smajlík: square, stop, stop button

tlačidlo nahrávania - emotikon

tlačidlo nahrávania

Názov smajlíka: krúžok, záznam, tlačidlo nahrávania

Anglický smajlík: circle, record, record button

tlačidlo vysunutia - emotikon

tlačidlo vysunutia

Názov smajlíka: vysunúť, vysunúť tlačidlo

Anglický smajlík: eject, eject button

kino - emotikon

🎦

kino

Názov smajlíka: kamera, kino, film, film

Anglický smajlík: camera, cinema, film, movie

tlačidlo stlmenia - emotikon

🔅

tlačidlo stlmenia

Názov smajlíka: jas, stmievanie, stmievanie tlačidla, nízka

Anglický smajlík: brightness, dim, dim button, low

svetlé tlačidlo - emotikon

🔆

svetlé tlačidlo

Názov smajlíka: jasné, jasné tlačidlo, jas

Anglický smajlík: bright, bright button, brightness

tyče antény - emotikon

📶

tyče antény

Názov smajlíka: anténa, tyče antény, tyč, bunka, mobil, telefón

Anglický smajlík: antenna, antenna bars, bar, cell, mobile, phone

vibračný režim - emotikon

📳

vibračný režim

Názov smajlíka: bunka, mobil, režim, telefón, telefón, vibrácie

Anglický smajlík: cell, mobile, mode, phone, telephone, vibration

mobilný telefón vypnutý - emotikon

📴

mobilný telefón vypnutý

Názov smajlíka: bunka, mobil, vypnuté, telefón, telefón

Anglický smajlík: cell, mobile, off, phone, telephone

ženské pohlavie - emotikon

ženské pohlavie

Názov smajlíka: ženské pohlavie, žena

Anglický smajlík: female sign, woman

mužské pohlavie - emotikon

mužské pohlavie

Názov smajlíka: mužské pohlavie, muž

Anglický smajlík: male sign, man

transsexuálny symbol - emotikon

transsexuálny symbol

Názov smajlíka: transgender , transgender symbol

Anglický smajlík: transgender, transgender symbol

znásobiť - emotikon

znásobiť

Názov smajlíka: ×, zrušiť, násobenie, násobenie, znamenie, x

Anglický smajlík: ×, cancel, multiplication, multiply, sign, x

plus - emotikon

plus

Názov smajlíka: +, matematika, plus, podpísať

Anglický smajlík: +, math, plus, sign

mínus - emotikon

mínus

Názov smajlíka: -, -, matematika, mínus, podpísať

Anglický smajlík: -, −, math, minus, sign

rozdeliť - emotikon

rozdeliť

Názov smajlíka: ÷, rozdeliť, rozdeliť, matematika, podpísať

Anglický smajlík: ÷, divide, division, math, sign

nekonečno - emotikon

nekonečno

Názov smajlíka: navždy, nekonečno, neobmedzené, univerzálne

Anglický smajlík: forever, infinity, unbounded, universal

dvojitý výkričník - emotikon

dvojitý výkričník

Názov smajlíka: ! , !! , bangbang, dvojitý výkričník, výkričník, značka

Anglický smajlík: !, !!, bangbang, double exclamation mark, exclamation, mark

výkričník otáznik - emotikon

výkričník otáznik

Názov smajlíka: ! ,!? ,? , výkričník, interrobang, známka, interpunkcia, otázka

Anglický smajlík: !, !?, ?, exclamation, interrobang, mark, punctuation, question

červený otáznik - emotikon

červený otáznik

Názov smajlíka: ? , značka, interpunkcia, otázka, červený otáznik

Anglický smajlík: ?, mark, punctuation, question, red question mark

biely otáznik - emotikon

biely otáznik

Názov smajlíka: ? , značka, obrysový, interpunkcia, otázka, biely otáznik

Anglický smajlík: ?, mark, outlined, punctuation, question, white question mark

biely výkričník - emotikon

biely výkričník

Názov smajlíka: ! , výkričník, značka, obrysový, interpunkcia, biely výkričník

Anglický smajlík: !, exclamation, mark, outlined, punctuation, white exclamation mark

červený výkričník - emotikon

červený výkričník

Názov smajlíka: ! , výkričník, značka, interpunkcia, červený výkričník

Anglický smajlík: !, exclamation, mark, punctuation, red exclamation mark

zvlnená čiarka - emotikon

zvlnená čiarka

Názov smajlíka: čiarka, interpunkcia, zvlnené

Anglický smajlík: dash, punctuation, wavy

zmenáreň - emotikon

💱

zmenáreň

Názov smajlíka: banka, mena, zmenáreň, peniaze

Anglický smajlík: bank, currency, exchange, money

znak dolára - emotikon

💲

znak dolára

Názov smajlíka: mena, dolár, ťažký znak dolára, peniaze

Anglický smajlík: currency, dollar, heavy dollar sign, money

lekársky symbol - emotikon

lekársky symbol

Názov smajlíka: aesculapius, lekársky symbol, liek, zamestnanci

Anglický smajlík: aesculapius, medical symbol, medicine, staff

symbol recyklácie - emotikon

symbol recyklácie

Názov smajlíka: recyklovať, symbol recyklácie

Anglický smajlík: recycle, recycling symbol

fleur-de-lis - emotikon

fleur-de-lis

Názov smajlíka: fleur-de-lis

Anglický smajlík: fleur-de-lis

znak trojzubca - emotikon

🔱

znak trojzubca

Názov smajlíka: kotva, znak, loď, nástroj, trojzubec

Anglický smajlík: anchor, emblem, ship, tool, trident

menovka - emotikon

📛

menovka

Názov smajlíka: odznak, meno

Anglický smajlík: badge, name

Japonský symbol pre začiatočníkov - emotikon

🔰

Japonský symbol pre začiatočníkov

Názov smajlíka: začiatočník, krokev, japončina, japonský symbol pre začiatočníka, list

Anglický smajlík: beginner, chevron, Japanese, Japanese symbol for beginner, leaf

dutý červený kruh - emotikon

dutý červený kruh

Názov smajlíka: kruh, dutý červený kruh, veľké, o, červené

Anglický smajlík: circle, hollow red circle, large, o, red

tlačidlo začiarknutia - emotikon

tlačidlo začiarknutia

Názov smajlíka: ✓, tlačidlo, skontrolovať, označiť

Anglický smajlík: ✓, button, check, mark

začiarkavacie políčko so začiarknutím - emotikon

začiarkavacie políčko so začiarknutím

Názov smajlíka: ✓, zaškrtnite, začiarknite políčko so začiarknutím

Anglický smajlík: ✓, box, check, check box with check

fajka - emotikon

fajka

Názov smajlíka: ✓, skontrolovať, označiť

Anglický smajlík: ✓, check, mark

krížová značka - emotikon

krížová značka

Názov smajlíka: ×, zrušiť, krížiť, označiť, násobenie, násobenie, x

Anglický smajlík: ×, cancel, cross, mark, multiplication, multiply, x

tlačidlo krížovej značky - emotikon

tlačidlo krížovej značky

Názov smajlíka: ×, tlačidlo krížovej značky, značka, štvorec, x

Anglický smajlík: ×, cross mark button, mark, square, x

kučeravá slučka - emotikon

kučeravá slučka

Názov smajlíka: zvlnenie, kučeravá slučka, slučka

Anglický smajlík: curl, curly loop, loop

dvojitá kučeravá slučka - emotikon

dvojitá kučeravá slučka

Názov smajlíka: zvlnenie, dvojité, dvojité kučeravé očko, očko

Anglický smajlík: curl, double, double curly loop, loop

časť striedavá značka - emotikon

časť striedavá značka

Názov smajlíka: známka, časť, časť striedavá značka

Anglický smajlík: mark, part, part alternation mark

osemramenná hviezdička - emotikon

osemramenná hviezdička

Názov smajlíka: *, hviezdička, osemlúčová hviezdička

Anglický smajlík: *, asterisk, eight-spoked asterisk

osemcípa hviezda - emotikon

osemcípa hviezda

Názov smajlíka: *, osemcípa hviezda, hviezda

Anglický smajlík: *, eight-pointed star, star

iskriť - emotikon

iskriť

Názov smajlíka: *, iskra

Anglický smajlík: *, sparkle

autorské práva, copyright - emotikon

©

autorské práva, copyright

Názov smajlíka: c, autorské práva

Anglický smajlík: c, copyright

zaregistrovaný - emotikon

®

zaregistrovaný

Názov smajlíka: r, zaregistrovaný

Anglický smajlík: r, registered

ochranná známka - emotikon

ochranná známka

Názov smajlíka: známka, tm, ochranná známka, ochranná známka

Anglický smajlík: mark, tm, trade mark, trademark

kláves: # - emotikon

# ️ ⃣

kláves: #

Názov smajlíka: kláves, číslo

Anglický smajlík: keycap

kláves: * - emotikon

* ️ ⃣

kláves: *

Názov smajlíka: kláves, číslo

Anglický smajlík: keycap

kláves: 0 - emotikon

0 ️ ⃣

kláves: 0

Názov smajlíka: kláves, číslo

Anglický smajlík: keycap

kláves: 1 - emotikon

1 ️ ⃣

kláves: 1

Názov smajlíka: kláves, číslo

Anglický smajlík: keycap

kláves: 2 - emotikon

2 ️ ⃣

kláves: 2

Názov smajlíka: kláves, číslo

Anglický smajlík: keycap

kláves: 3 - emotikon

3 ️ ⃣

kláves: 3

Názov smajlíka: kláves, číslo

Anglický smajlík: keycap

kláves: 4 - emotikon

4 ️ ⃣

kláves: 4

Názov smajlíka: kláves, číslo

Anglický smajlík: keycap

kláves: 5 - emotikon

5 ️ ⃣

kláves: 5

Názov smajlíka: kláves, číslo

Anglický smajlík: keycap

kláves: 6 - emotikon

6 ️ ⃣

kláves: 6

Názov smajlíka: kláves, číslo

Anglický smajlík: keycap

kláves: 7 - emotikon

7 ️ ⃣

kláves: 7

Názov smajlíka: kláves, číslo

Anglický smajlík: keycap

kláves: 8 - emotikon

8 ️ ⃣

kláves: 8

Názov smajlíka: kláves, číslo

Anglický smajlík: keycap

kláves: 9 - emotikon

9 ️ ⃣

kláves: 9

Názov smajlíka: kláves, číslo

Anglický smajlík: keycap

kláves: 10 - emotikon

🔟

kláves: 10

Názov smajlíka: kláves, číslo

Anglický smajlík: keycap

latinské veľké písmená - emotikon

🔠

latinské veľké písmená

Názov smajlíka: ABCD, vstup, latinka, písmená, veľké písmená

Anglický smajlík: ABCD, input, latin, letters, uppercase

latinka malými písmenami - emotikon

🔡

latinka malými písmenami

Názov smajlíka: abcd, vstup, latinka, písmena, malé písmená

Anglický smajlík: abcd, input, latin, letters, lowercase

čísla - emotikon

🔢

čísla

Názov smajlíka: 1234, vstup, čísla

Anglický smajlík: 1234, input, numbers

symboly - emotikon

🔣

symboly

Názov smajlíka: 〒 ♪ &%, vstup, vstupné symboly

Anglický smajlík: 〒♪&%, input, input symbols

latinské písmená - emotikon

🔤

latinské písmená

Názov smajlíka: abc, abeceda, vstup, latinka, písmena

Anglický smajlík: abc, alphabet, input, latin, letters

Tlačidlo A (krvná skupina) - emotikon

🅰

Tlačidlo A (krvná skupina)

Názov smajlíka: a, tlačidlo A (krvná skupina), krvná skupina

Anglický smajlík: a, A button (blood type), blood type

Tlačidlo AB (krvná skupina) - emotikon

🆎

Tlačidlo AB (krvná skupina)

Názov smajlíka: ab, tlačidlo AB (krvná skupina), krvná skupina

Anglický smajlík: ab, AB button (blood type), blood type

Tlačidlo B (krvná skupina) - emotikon

🅱

Tlačidlo B (krvná skupina)

Názov smajlíka: b, tlačidlo B (krvná skupina), krvná skupina

Anglický smajlík: b, B button (blood type), blood type

Tlačidlo CL - emotikon

🆑

Tlačidlo CL

Názov smajlíka: cl, CL tlačidlo

Anglický smajlík: cl, CL button

Tlačidlo COOL - emotikon

🆒

Tlačidlo COOL

Názov smajlíka: cool, tlačidlo COOL

Anglický smajlík: cool, COOL button

Tlačidlo FREE (zadarmo) - emotikon

🆓

Tlačidlo FREE (zadarmo)

Názov smajlíka: zadarmo, tlačidlo ZADARMO

Anglický smajlík: free, FREE button

informácie - emotikon

informácie

Názov smajlíka: informácie

Anglický smajlík: i, information

Tlačidlo ID - emotikon

🆔

Tlačidlo ID

Názov smajlíka: id, ID button, identity

Anglický smajlík: id, ID button, identity

zakrúžkoval M - emotikon

zakrúžkoval M

Názov smajlíka: kruh, zakrúžkovaný M, m

Anglický smajlík: circle, circled M, m

NOVÉ tlačidlo - emotikon

🆕

NOVÉ tlačidlo

Názov smajlíka: nové, NOVÉ tlačidlo

Anglický smajlík: new, NEW button

Tlačidlo NG - emotikon

🆖

Tlačidlo NG

Názov smajlíka: tlačidlo ng, NG

Anglický smajlík: ng, NG button

O tlačidlo (krvná skupina) - emotikon

🅾

O tlačidlo (krvná skupina)

Názov smajlíka: krvná skupina, tlačidlo O, O (krvná skupina)

Anglický smajlík: blood type, o, O button (blood type)

Tlačidlo OK - emotikon

🆗

Tlačidlo OK

Názov smajlíka: OK, OK tlačidlo

Anglický smajlík: OK, OK button

Tlačidlo P. - emotikon

🅿

Tlačidlo P.

Názov smajlíka: Tlačidlo P, parkovanie

Anglický smajlík: P button, parking

Tlačidlo SOS - emotikon

🆘

Tlačidlo SOS

Názov smajlíka: pomocník, sos, tlačidlo SOS

Anglický smajlík: help, sos, SOS button

UP! tlačidlo - emotikon

🆙

UP! tlačidlo

Názov smajlíka: známka, hore, HORE! tlačidlo

Anglický smajlík: mark, up, UP! button

Tlačidlo VS - emotikon

🆚

Tlačidlo VS

Názov smajlíka: tlačidlo versus, vs, VS

Anglický smajlík: versus, vs, VS button

Japonské tlačidlo „tu“ - emotikon

🈁

Japonské tlačidlo „tu“

Názov smajlíka: „Tu“, japončina, japonské tlačidlo „tu“, katakana, コ コ

Anglický smajlík: “here”, Japanese, Japanese “here” button, katakana, ココ

Japonské tlačidlo „poplatok za službu“ - emotikon

🈂

Japonské tlačidlo „poplatok za službu“

Názov smajlíka: „Servisný poplatok“, japončina, japonské tlačidlo „servisný poplatok“, katakana, サ

Anglický smajlík: “service charge”, Japanese, Japanese “service charge” button, katakana, サ

Japonské tlačidlo „mesačná suma“ - emotikon

🈷

Japonské tlačidlo „mesačná suma“

Názov smajlíka: „Mesačná suma“, ideograf, japončina, japonské tlačidlo „mesačná suma“, 月

Anglický smajlík: “monthly amount”, ideograph, Japanese, Japanese “monthly amount” button, 月

Japonské tlačidlo „nie zadarmo“ - emotikon

🈶

Japonské tlačidlo „nie zadarmo“

Názov smajlíka: „Bezplatne“, ideograf, japonsky, japonské tlačidlo „bezplatne“, 有

Anglický smajlík: “not free of charge”, ideograph, Japanese, Japanese “not free of charge” button, 有

Japonské „vyhradené“ tlačidlo - emotikon

🈯

Japonské „vyhradené“ tlačidlo

Názov smajlíka: „Vyhradené“, ideograf, japončina, japonské „vyhradené“ tlačidlo, 指

Anglický smajlík: “reserved”, ideograph, Japanese, Japanese “reserved” button, 指

Japonské tlačidlo „zjednávať“ - emotikon

🉐

Japonské tlačidlo „zjednávať“

Názov smajlíka: „Bargain“, ideograf, japončina, japonské tlačidlo „bargain“, 得

Anglický smajlík: “bargain”, ideograph, Japanese, Japanese “bargain” button, 得

Japonské tlačidlo „zľava“ - emotikon

🈹

Japonské tlačidlo „zľava“

Názov smajlíka: „Zľava“, ideograf, japončina, japonské tlačidlo „zľava“, 割

Anglický smajlík: “discount”, ideograph, Japanese, Japanese “discount” button, 割

Japonské tlačidlo „zadarmo“ - emotikon

🈚

Japonské tlačidlo „zadarmo“

Názov smajlíka: „Bezplatne“, ideograf, japončina, japonské tlačidlo „bezplatne“, 無

Anglický smajlík: “free of charge”, ideograph, Japanese, Japanese “free of charge” button, 無

Japonské tlačidlo „zakázané“ - emotikon

🈲

Japonské tlačidlo „zakázané“

Názov smajlíka: „Zakázané“, ideograf, japončina, japonské tlačidlo „zakázané“, 禁

Anglický smajlík: “prohibited”, ideograph, Japanese, Japanese “prohibited” button, 禁

Japonské „prijateľné“ tlačidlo - emotikon

🉑

Japonské „prijateľné“ tlačidlo

Názov smajlíka: „Akceptovateľné“, ideograf, japonské, japonské „akceptovateľné“ tlačidlo, 可

Anglický smajlík: “acceptable”, ideograph, Japanese, Japanese “acceptable” button, 可

Japonské tlačidlo „aplikácie“ - emotikon

🈸

Japonské tlačidlo „aplikácie“

Názov smajlíka: „Aplikácia“, ideograf, japončina, japonské tlačidlo „aplikácie“, 申

Anglický smajlík: “application”, ideograph, Japanese, Japanese “application” button, 申

Japonské tlačidlo „úspešného absolvovania“ - emotikon

🈴

Japonské tlačidlo „úspešného absolvovania“

Názov smajlíka: „Úspešné absolvovanie“, ideograf, japončina, japonské tlačidlo „úspešné absolvovanie“, 合

Anglický smajlík: “passing grade”, ideograph, Japanese, Japanese “passing grade” button, 合

Japonské tlačidlo „voľné miesto“ - emotikon

🈳

Japonské tlačidlo „voľné miesto“

Názov smajlíka: „Voľné miesto“, ideograf, japončina, tlačidlo „japonské voľné miesto“, 空

Anglický smajlík: “vacancy”, ideograph, Japanese, Japanese “vacancy” button, 空

Japonské tlačidlo „gratulujem“ - emotikon

Japonské tlačidlo „gratulujem“

Názov smajlíka: „Gratulujem“, ideograf, japončina, japonské tlačidlo „gratulujem“, 祝

Anglický smajlík: “congratulations”, ideograph, Japanese, Japanese “congratulations” button, 祝

Japonské „tajné“ tlačidlo - emotikon

Japonské „tajné“ tlačidlo

Názov smajlíka: „Tajný“, ideograf, japonský, japonské „tajné“ tlačidlo, 秘

Anglický smajlík: “secret”, ideograph, Japanese, Japanese “secret” button, 秘

Japonské tlačidlo „otvorené pre podnikanie“ - emotikon

🈺

Japonské tlačidlo „otvorené pre podnikanie“

Názov smajlíka: „Otvorené pre podnikanie“, ideograf, japončina, japonské tlačidlo „otvorené pre podnikanie“, 営

Anglický smajlík: “open for business”, ideograph, Japanese, Japanese “open for business” button, 営

Japonské tlačidlo „žiadne voľné miesto“ - emotikon

🈵

Japonské tlačidlo „žiadne voľné miesto“

Názov smajlíka: „Žiadne voľné miesto“, ideograf, japončina, japonské tlačidlo „žiadne voľné miesto“, 満

Anglický smajlík: “no vacancy”, ideograph, Japanese, Japanese “no vacancy” button, 満