Základné klávesové skratky

Sekcia: Klávesové skratky pre Mac

Zoznam klávesových skratiek pre operačný systém Mac OS (macOS): ovládanie macu a aplikácií bežiacich na operačnom systéme Mac OS.

Klávesové skratky pre aplikovanie základných funkcií pre prácu s počítačom, finty pre používanie kurzora, ovládanie pozície kurzora a označovanie textu.

Klávesy Skratka Vysvetlenie / ukážka
Cmd + A označenie všetkého
Cmd + C skopírovanie vyznačenej oblasti
Cmd + F vyhľadávanie
Cmd + F nahradenie
Cmd + N nový nový dokument
Cmd + O otvoriť otvorenie nového dokumentu
Cmd + P tlač vytlačenie dokumentu
Cmd + S uloženie dokumentu
Cmd + V vloženie vyznačenej oblasti
Cmd + X vystrihnutie vyznačenej oblasti
Shift + Cmd + Z znovu
Cmd + Z krok späť
doprava kurzor doprava posunúť kurzor doprava (v prípade konca riadku presun na nový riadok)
doľava kurzor doľava posunúť kurzor doľava (v prípade začiatku riadku presun na predchádzajúci E8riadok)
hore kurzor hore posunúť kurzor o riadok hore
dolu kurzor dolu posunúť kurzor o riadok dolu
Cmd + doľava kurzor na začiatok riadka presunúť kurzor na začiatok riadka
Cmd + doprava kurzor na koniec riadka presunúť kurzor na koniec riadka
Cmd + hore kurzor na začiatok dokumentu presunúť kurzor na začiatok dokumentu
Cmd + dolu kurzor na koniec dokumentu presunúť kurzor na koniec dokumentu
Fn + hore kurzor o stranu vyššie
Fn + dolu kurzor o stranu nižšie
Option + doľava kurzor na začiatok predchádzajúceho slova
Option + doprava kurzor na začiatok nasledujúceho slova
Cmd + doľava kurzor na začiatok odseku
Cmd + doprava kurzor na koniec odseku
Shift + doľava označiť znak vľavo
Shift + doprava označiť znak vpravo
Shift + hore označiť riadok hore
Shift + dolu označiť riadok dolu
Shift + Opt + doľava označiť slovo vľavo
Shift + Opt + doprava označiť slovo vpravo
Shift + Opt + hore označiť odsek vľavo
Shift + Opt + dolu označiť odsek vpravo
Cmd + Shift + doľava označiť text po začiatok riadka
Cmd + Shift + doprava označiť text po koniec riadka
Cmd + Shift + hore označiť text po začiatok dokumentu
Cmd + Shift + dolu označiť text po koniec dokumentu
Shift + Fn + hore označiť text o dĺžke jednej strany hore
Shift + Fn + dolu označiť text o dĺžke jednej strany dolu
Cmd + A označenie všetkého
Cmd + F vyhľadávanie