Klávesové skratky pre editáciu textu

Sekcia: Klávesové skratky pre systém Windows

Zoznam klávesových skratiek pre operačný systém Windows: ovládanie windowsu a aplikácií bežiacich pod operačným systémom windows.

Klávesové skratky pre editáciu textu: vystrihnutie textu, označenie textu, kopírovanie textu, formátovanie textu a pod.

Klávesy Skratka Vysvetlenie / ukážka
CTRL + B tučné písmo
CTRL + I kurzíva
CTRL + U podčiarknutie
CTRL + SHIFT + = horný index
CTRL + = dolný index
Backspace odstrániť znak vľavo
Delete odstrániť znak napravo
CTRL + Del odstrániť slovo napravo
CTRL + Backspace odstrániť slovo vľavo
Tab odsadenie, tabulátor
SHIFT + Tab zrušiť odsadenie
CTRL + C skopírovanie vyznačenej oblasti uloží obsah vyznačenej oblasti do schránky (dočasná pamäť) pre neskoršie vybratie
CTRL + H vyhľadávanie a nahradenie dialógové okno na vyhľadanie a nahradenie textu
CTRL + V vloženie vyznačenej oblasti presunie označený text do schránky (skopíruje a odstráni z pôvodného miesta)
CTRL + X vystrihnutie vyznačenej oblasti krok dopredu - obnovenie kroku späť
CTRL + Y znovu krok späť - posun dozadu v histórii zmien (napríklad vrátenie vymazaného obsahu)
CTRL + Z krok späť Zobrazenie pomocníka na riešenie problémov