Spýtajte sa otázku v encyklopédii

Spýtajte sa: zadajte názov objektu o ktorom hľadáte informácie alebo skúste sformulovať otázku.


Aký vysoký je vrch Kresanica

Kresanica (vrch)

  nadmorská výška (m): 2122