Spýtajte sa otázku v encyklopédii

Spýtajte sa: zadajte názov objektu o ktorom hľadáte informácie alebo skúste sformulovať otázku.


Kam sa vlieva Hron

Hron (vodný tok)

  Ústí do rieky: Dunaj
  Ústí do mora: Čierne more