Spýtajte sa otázku v encyklopédii

Spýtajte sa: zadajte názov objektu o ktorom hľadáte informácie alebo skúste sformulovať otázku.


V ktorom pohorí je vrch San Gorgonio

San Gorgonio (vrch)

  pohorie: Central and Southern California Ranges