Spýtajte sa otázku v encyklopédii

Spýtajte sa: zadajte názov objektu o ktorom hľadáte informácie alebo skúste sformulovať otázku.


V ktorom pohorí sa nachádza vrch Buurgplaatz

Buurgplaatz (vrch)

  pohorie: North France-West Rhine Area