Spýtajte sa otázku v encyklopédii

Spýtajte sa: zadajte názov objektu o ktorom hľadáte informácie alebo skúste sformulovať otázku.


V ktorom pohorí sa nachádza vrch Gánok

Gánok (vrch)

  pohorie: Vysoké Tatry