Spýtajte sa otázku v encyklopédii

Spýtajte sa: zadajte názov objektu o ktorom hľadáte informácie alebo skúste sformulovať otázku.


V ktorom pohorí sa nachádza vrch Malý kopec

Malý kopec (vrch)

  pohorie: Oravské Beskydy