Spýtajte sa otázku v encyklopédii

Spýtajte sa: zadajte názov objektu o ktorom hľadáte informácie alebo skúste sformulovať otázku.


V ktorom regióne sa nachádza okres Prachatice

Prachatice (okres)

  región: Jihočeský kraj