Populácia štátov - Geografická olympiáda online

Popis geografickej hry: Úlohou je určiť približnú populáciu (počet obyvateľov) náhodne vybratého štátu.

Ovládanie hry: V prípade výberu z možností je potrebné vybrať možnosť, ktorá je správnej odpovedi najbližšie. V prípade písania odpovedi musíte byť čo najpresnejší.

Hodnotenie hry (skóre): V prípade výberu z možností sa uznáva len možnosť, ktorá je najbližšie skutočnej odpovedi. V prípade písania je úloha akceptovaná, ak percentuálny rozdiel medzi skutočnou a uvedenou hodnotou nie je väčší ako tolerovaná hranica.

Geografické oblasti hry: Svet, Európa, Afrika, Ázia, Austrália, Severná Amerika, Južná Amerika

Spôsoby odpovedania: Výber z možností, PísanieRebríček úspešnosti

Žiadne skóre