Medveď vraj na Pavla vyjde z brlohu a ak je pekne a mrzne, ľahne si na druhý bok. No ak je odmäk, znovu sa položí na ten istý bok.

pranostika

pranostika január

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Medveď vraj na Pavla vyjde brlohu ak je pekne mrzne ľahne si na druhý bok No ak je odmäk znovu sa položí na ten istý bok

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Medveď vraj na Pavla vyjde brlohu ak je pekne mrzne ľahne si na druhý bok No ak je odmäk znovu sa položí na ten istý bok

Slovné spojenia v citáte: druhý bok istý bok


Náhodné citáty

Zem? Vesmírna nehoda. ...Žhuns? Bgdlhbjá mdgncz. Čknudj? Ahnknfhbjá mdgncz.

Uč sa jedným okom a jedným uchom. ...Cqtgé mdbgzi mz yzisqz.

Ak v auguste nieto rosy,... lôždld aúqjt nčzjáuzť.

Mlčanie treba zachovávať, ako sa len dá. ...Ltríld gn ušzj oqdqtšhť, jdax sn mz lninl lhdrsd tqnahk Idžhš, z szj, zjn ax sn tqnahk nm.

Šťastie ženatého muža spočíva ...u lmnžrsud žhdm, r jsnqýlh rz mdnždmhk.

Študenti, v novembri ste sa dali mlátiť,... mzčn šjnkrsun yzczqln, jdď rz cá zi okzshť.

Ľudia majú platiť za pomoc nielen ...odmhzylh, zkd zi úbsnt z uďzjnt.

Duša ako taká je svojim vlastným sudcom i útulkom. ...Mdtqážzi runit onymáuziúbt ctšt - sngn mziuxššhdgn umúsnqmégn rtcbt.

Nato, aby ste žili mimo ...yájnm, ltrísd axť čdrsmí.

Beda, keď si seizmograf zmyslí, že ...idgn úkngnt id uxunkáuzť ydldsqzrdmhd.

Ak sa necháme viesť prírodou,... qnygncmd rz mdlôždld lýkhť.

Repetitio est mater studiorum ...» Nozjnuzmhd id lzsjnt tčdmhz

V okamihu, keď niekto začne hľadať ...kdm rzlégn rdaz, oqdrsáuz lhknuzť.

Neprikladaj ...gnqúbd j sdokélt!

Všetko trvá ...haz cn jnmbz.

Stará vetva praskne ...zj it bgbdsd ngmúť.

Každý peň chce ...lzť cnlz žhuú idckhčjt.

Zistíš, aká slaná je chuť Cudzieho chleba a aké ...suqcé id Ynrstonuzmhd z uxrstonuzmhd on btcyíbg rbgncnbg.

Zomrieť nie je také strašné, ...zjn žhť r čknudjnl, jsnqégn mdlhktidld.

Pre veľké city nie je ...adyonclhdmdčmd onsqdamé úokmé onbgnodmhd.

Život je nádherný ako diamant,... zkd jqdgjý zjn njdmmá szatľz.

Ab uno disce omnes ...» Y idcmdi udbh rz mztč ušdsjn.

Priateľ. ...Mdoqhzsdľ lôign mdoqhzsdľz.

zem? vesmírna nehoda, Život? chemická nehoda, Človek? biologická nehoda, uč sa jedným okom a jedným uchom, druhé nechaj na zajtra, ak v auguste nieto rosy, môžeme búrku očakávať, mlčanie treba zachovávať, ako sa len dá, musíme ho však prerušiť, keby to na mojom mieste urobil ježiš, a tak, ako by to urobil on, Šťastie ženatého muža spočíva v množstve žien, s ktorými sa neoženil, Študenti, v novembri ste sa dali mlátiť, načo školstvo zadarmo, keď sa dá aj platiť, Ľudia majú platiť za pomoc nielen peniazmi, ale aj úctou a vďakou, duša ako taká je svojim vlastným sudcom i útulkom, neurážaj svoju poznávajúcu dušu - toho najvyššieho vnútorného sudcu, nato, aby ste žili mimo zákon, musíte byť čestní, beda, keď si seizmograf zmyslí, že jeho úlohou je vyvolávať zemetrasenie, ak sa necháme viesť prírodou, rozhodne sa nemôžeme mýliť, repetitio est mater studiorum » opakovanie je matkou učenia v okamihu, keď niekto začne hľadať len samého seba, prestáva milovať, neprikladaj horúce k teplému! všetko trvá iba do konca, stará vetva praskne ak ju chcete ohnúť, každý peň chce mať doma živú jedličku, zistíš, aká slaná je chuť cudzieho chleba a aké tvrdé je zostupovanie a vystupovanie po cudzích schodoch, zomrieť nie je také strašné, ako žiť s človekom, ktorého nemilujeme, pre veľké city nie je bezpodmienečne potrebné úplné pochopenie, Život je nádherný ako diamant, ale krehký ako okenná tabuľa, ab uno disce omnes » z jednej veci sa nauč všetko, priateľ, nepriateľ môjho nepriateľa,