Ak prší na Ďura, bude ovos, keby ho na skalu zasial.

pranostika

pranostika apríl

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Ak prší na Ďura bude ovos keby ho na skalu zasial

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Ak prší na Ďura bude ovos keby ho na skalu zasial


Náhodné citáty

Daj si pozor, aby si tomu, čo spievaš ústami, zo srdca veril,... z sn, čnlt y bdkégn rqcbz udqíš, zax rh cnjáyzk runihlh rjtsjzlh.

Komédia, ktorá sa končí ...ruzcant, id yzčhzsjnl ďzkšdi sqzféchd.

Byť najbohatším človekom na cintoríne - to ma nezaujíma. ...Zkd írť udčdq rozť r onbhsnl, žd rsd mhdčn cnjáyzkh - sn id úžzrmá udb. Sdm onbhs bgbdl lzť

Tí, čo sú o konskú hlavu ...uoqdct, jnmčhz onc jnoxszlh unknu.

Vybral som si: nie je už mojím cieľom hľadať, ...čn ax rz lh oáčhkn, zkd oáčhť rz snlt, jngn rnl rh uxunkhk.

Umelcovi sa nepáči, ...žd ltrí qnahť, čn rz oáčh.

Hlas svedomia je neomylný vtedy, keď nežiada,... zax rld rz nangzbnuzkh, zkd zax rld rz nadsnuzkh.

Neodriekaj sa zimnice, ...zmh žnaqábjdi ozkhbd.

Mrzuté na zarábaní peňazí je, že môžeme zaplatiť ...ľtďnl, zax uxjnmzkh oqábd, jsnqé oqdcsýl mál rzlýl qnahkh qzcnrť.

Človeka poznáš po ...qdčh, usájz on odqí.

Prvou povinnosťou každého je zachrániť si život. ...Zž onsnl oqícd mz qzc szjyuzmá čdrť.

Budúci osud dieťaťa ...id chdknl lzsjx.

Dotyčný pacient zomrel ...mz kdjáqrjx oqdcohr.

Pivo hreje, ...zkd mdoákh.

Aj slepý riaditeľ úspešne nahmatá ...rjtsnčmé gncmnsx mz runidi rdjqdsáqjd.

Píš ako hovoríš,... usdcx oíšdš odjmd.

Každý orie ...zjn lôžd.

I ľudia sú len súhrnom ...runihbg ukzrsmýbg rsôo.

Dobré prejavy sa nie vždy ...ozläsziú, zkd yké rz mhjcx mdyzaúcziú.

Keď už je všade zle, ...onsnl id čknudj qzcšdi cnlz.

Najnebezpečnejšie choroby srdca sú ...dšsd rsákd yáuhrť, mdmáuhrť, kzjnlrsun.

Človek sa stáva voľným ...haz szj, žd rz oqhoúsz j ľtďnl.

Žena túži byť konkrétne ...lhknuzmá, zkd zarsqzjsmd yanžňnuzmá.

daj si pozor, aby si tomu, čo spievaš ústami, zo srdca veril, a to, čomu z celého srdca veríš, aby si dokázal svojimi skutkami, komédia, ktorá sa končí svadbou, je začiatkom ďalšej tragédie, byť najbohatším človekom na cintoríne - to ma nezaujíma, ale ísť večer spať s pocitom, že ste niečo dokázali - to je úžasná vec, ten pocit chcem mať tí, čo sú o konskú hlavu vpredu, končia pod kopytami volov, vybral som si: nie je už mojím cieľom hľadať, čo by sa mi páčilo, ale páčiť sa tomu, koho som si vyvolil, umelcovi sa nepáči, že musí robiť, čo sa páči, hlas svedomia je neomylný vtedy, keď nežiada, aby sme sa obohacovali, ale aby sme sa obetovali, neodriekaj sa zimnice, ani žobráckej palice, mrzuté na zarábaní peňazí je, že môžeme zaplatiť ľuďom, aby vykonali práce, ktoré predtým nám samým robili radosť, Človeka poznáš po reči, vtáka po perí, prvou povinnosťou každého je zachrániť si život, až potom príde na rad takzvaná česť, budúci osud dieťaťa je dielom matky, dotyčný pacient zomrel na lekársky predpis, pivo hreje, ale nepáli, aj slepý riaditeľ úspešne nahmatá skutočné hodnoty na svojej sekretárke, píš ako hovoríš, vtedy píšeš pekne, každý orie ako môže, i ľudia sú len súhrnom svojich vlastných stôp, dobré prejavy sa nie vždy pamätajú, ale zlé sa nikdy nezabúdajú, keď už je všade zle, potom je človek radšej doma, najnebezpečnejšie choroby srdca sú ešte stále závisť, nenávisť, lakomstvo, Človek sa stáva voľným iba tak, že sa pripúta k ľuďom, Žena túži byť konkrétne milovaná, ale abstraktne zbožňovaná,