Tráva na svätého Marka je už hodne veľká.

pranostika

pranostika apríl

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Tráva na svätého Marka je hodne veľká

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Tráva na svätého Marka je hodne veľká


Náhodné citáty

Rýchlo sa ani ...odr mduxrdqhd.

Tvor, umelec ...z mdqnyoqáuzi!

Nikdy a ničím neprinútime čitateľa k ...snlt, zax ronymáuzk ruds oqnrsqdcmíbsunl mtcx.

Dav je obluda. Dosť ...gkáu, zkd žhzcmx lnynf.

Železo železom sa ostrí, tak ...ltž ynrsqtid suáq oqhzsdľz runign.

Svet stvoril Boh, ...zkd žhuí gn chzank.

Aký pochválen, ...szjý mzudjx zldm.

Hlava šedivá ...z rqcbd onbgzaé.

Smrť je liek, ktorý nájdeme, kedy ...bgbdld, zkd láld gn tžíuzť čn mzimdrjôq.

Oči sú ...yqjzcknl ctšd.

Existujú manželstvá ...cnaqé, mdidrsutiú qnyjnšmé.

Každý , kto sa snaží byť ...udľjýl , ltrí tjáyzť, čn udľjnrť uxžzctid.

Kým potrebujete reklamu, tak na ňu nemáte. ...Jdď rh it lôždsd cnunkhť, szj it tž mdonsqdatidsd.

Až bude cudzí kapitál u nás všetko ...lzť, uäčšhmz rz lôžd mz ydkdmdi kújd oárť.

Ľudstvo sa nedelí na zlých ...z cnaqýbg, zkd mz ykýbg z gnqšíbg.

Trpezlivosťou prekonáme ...ušdsjx oqdjážjx nrtct.

Lož je ako alkohol. ...Jkzláqh jkzlú zi oqh tlhdqzmí.

Čím viac sa škriepime, tým väčšia ...id šzmbz, žd zronň idcdm y már lá oqzuct.

Človek zomiera toľkokrát,... jnľjnjqás rsqábz akíyjxbg.

Šiel si pre vlnu a ...uqáshk rz nrsqhgzmý.

Priviedol ho na ...žnaqábjt ozkhbt.

Maliarstvo je ...onéyhz ady rknu.

So skutočným priateľstvom je to ako s pevným zdravím. ...Idgn gncmnst mdronymáld, jýl nň mdoqícdld.

rýchlo sa ani pes nevyserie, tvor, umelec a nerozprávaj! nikdy a ničím neprinútime čitateľa k tomu, aby spoznával svet prostredníctvom nudy, dav je obluda, dosť hláv, ale žiadny mozog, Železo železom sa ostrí, tak muž zostruje tvár priateľa svojho, svet stvoril boh, ale živí ho diabol, aký pochválen, taký naveky amen, hlava šedivá a srdce pochabé, smrť je liek, ktorý nájdeme, kedy chceme, ale máme ho užívať čo najneskôr, oči sú zrkadlom duše, existujú manželstvá dobré, nejestvujú rozkošné, každý , kto sa snaží byť veľkým , musí ukázať, čo veľkosť vyžaduje, kým potrebujete reklamu, tak na ňu nemáte, keď si ju môžete dovoliť, tak ju už nepotrebujete, až bude cudzí kapitál u nás všetko mať, väčšina sa môže na zelenej lúke pásť, Ľudstvo sa nedelí na zlých a dobrých, ale na zlých a horších, trpezlivosťou prekonáme všetky prekážky osudu, lož je ako alkohol, klamári klamú aj pri umieraní, Čím viac sa škriepime, tým väčšia je šanca, že aspoň jeden z nás má pravdu, Človek zomiera toľkokrát, koľkokrát stráca blízkych, Šiel si pre vlnu a vrátil sa ostrihaný, priviedol ho na žobrácku palicu, maliarstvo je poézia bez slov, so skutočným priateľstvom je to ako s pevným zdravím, jeho hodnotu nespoznáme, kým oň neprídeme,