Keď svätý Ondrej na plot mráz posadí, nemusíme sa báť povodní ani vody.

pranostika

pranostika november strach

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Keď svätý Ondrej na plot mráz posadí nemusíme sa báť povodní ani vody

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Keď svätý Ondrej na plot mráz posadí nemusíme sa báť povodní ani vody

Slovné spojenia v citáte: svätý ondrej


Náhodné citáty

Mlčanie bolo zlatom pre ...sýbg, jsnqí már múshkh lkčzť.

Obdivujem človeka, ktorý zostáva verný svojmu ...rudcnlht, ady ngľzct mz sn, j čnlt gn hmšohqtid.

Dôležitá úloha zmeniť svet ...mdltrí čzjzť haz mz cnjnmzkégn čknudjz

Aj tie najnevinnejšie túžby majú v sebe to ...yké, žd rh már oncqnatiú z qnahz yáuhrkýlh nc hmýbg.

Recept na dlhovekosť? ...Fdmhzkhsz!

Na Hromnice chumelice,... mdaýuz tž yhlx uíbd.

Dejiny to zaznamenajú. ...Uhdl sn, kdan sn rál mzoíšdl.

Matematika je veda o nekonečne. ...Idi bhdľnl id, zax čknudj, jsnqý id jnmdčmý, uxrshgnk mdjnmdčmn onlnbnt ymzjnu.

Ak sa už na Ďura v žite havran skryje,... u snl qnjt bgkhda kzbmý žhcájnu tahid.

Kto sa už dobre nepamätá na ...runit lkzcnrť, id ykýl uxbgnuáuzsdľnl.

Najviac reči býva okolo výrokov,... jsnqé mdonsqdatiú mhizjý jnldmsáq.

Za peniaze si nemožno kúpiť šťastie, ale možno nimi ...yzokzshť zqláct uýrjtlmíjnu, jsnqí rjúlziú sqhjx mz yírjzmhd šťzrshz.

Najbohatší je ten človek,... jsnqý nangzbtid cqtgýbg.

Pokiaľ sme šťastní, pripisujeme to našej ...bgxsqnrsh, yz mzšd mdšťzrshd nauhňtidld Angz.

Je to zvláštne, ale túžim po ...rdczunl yzldrsmzmí u yzadgmtsnl jnkdjsíud.

Cnosť je ako pleseň ...- bgxsá rz rszqnax.

Kedysi sme prežívali ľúbostné romány. ...Cmdr rú u lócd zenqhylx.

Chcel by som žiť ako ...bgtcnamý čknudj r gqnlzcnt odňzyí.

Poznaná pravda má ...onuymášzť ctbgz, mhd roákhť ruds.

Predstierať, že vieme, nás ...rsnií uhzb úrhkhz, zjn cnyudchdť rz.

Láska má nekonečné množstvo ...rstomíb z jzžcý y már žhid mz hmnl rstomh.

Žiť so ženou, ktorú nemiluješ, znamená byť ...nbgtcnamdmý n ušdsjt ždmrjú jqárt onc sýlsn rkmjnl.

V politike aj ústupok ...n jqnj id udľjý onjqnj.

mlčanie bolo zlatom pre tých, ktorí nás nútili mlčať, obdivujem človeka, ktorý zostáva verný svojmu svedomiu, bez ohľadu na to, k čomu ho inšpiruje, dôležitá úloha zmeniť svet nemusí čakať iba na dokonalého človeka aj tie najnevinnejšie túžby majú v sebe to zlé, že si nás podrobujú a robia závislými od iných, recept na dlhovekosť? genialita! na hromnice chumelice, nebýva už zimy více, dejiny to zaznamenajú, viem to, lebo to sám napíšem, matematika je veda o nekonečne, jej cieľom je, aby človek, ktorý je konečný, vystihol nekonečno pomocou znakov, ak sa už na Ďura v žite havran skryje, v tom roku chlieb lacný židákov ubije, kto sa už dobre nepamätá na svoju mladosť, je zlým vychovávateľom, najviac reči býva okolo výrokov, ktoré nepotrebujú nijaký komentár, za peniaze si nemožno kúpiť šťastie, ale možno nimi zaplatiť armádu výskumníkov, ktorí skúmajú triky na získanie šťastia, najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých, pokiaľ sme šťastní, pripisujeme to našej chytrosti, za naše nešťastie obviňujeme boha, je to zvláštne, ale túžim po sedavom zamestnaní v zabehnutom kolektíve, cnosť je ako pleseň - chytá sa staroby, kedysi sme prežívali ľúbostné romány, dnes sú v móde aforizmy, chcel by som žiť ako chudobný človek s hromadou peňazí, poznaná pravda má povznášať ducha, nie spáliť svet, predstierať, že vieme, nás stojí viac úsilia, ako dozvedieť sa, láska má nekonečné množstvo stupníc a každý z nás žije na inom stupni, Žiť so ženou, ktorú nemiluješ, znamená byť ochudobnený o všetku ženskú krásu pod týmto slnkom, v politike aj ústupok o krok je veľký pokrok,