Dobrým úmyslom sa často veľmi zle vodí, lebo príliš neskoro nám prichádzajú na um.

Oscar Wilde

Oscar Wilde dobro

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Dobrým úmyslom sa často veľmi zle vodí lebo príliš neskoro nám prichádzajú na um

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Dobrým úmyslom sa často veľmi zle vodí lebo príliš neskoro nám prichádzajú na um

Slovné spojenia v citáte: dobrý úmysel


Náhodné citáty

Kto vie, ten robí, ...jsn mduhd, sdm rz tčí.

Alkohol ničí viacej ľudí než hladomor, ...yzaíiz uhzbdi mdž unimz z njqdl sngn dšsd ymdtbťtid.

Ťažko určiť presný ...čzr, jdď' uymhjmd oqhzsdľrsun.

Učiteľom všetkého ...id oqzjshbjý žhuns.

To najlepšie ...ťz dšsd kdm čzjá

Celý svet je huncút,... kdm nm id rszsnčmý!

Nemáme ani poňatia, aké ...ťzžjé id aqdldmn, jsnqé lx mdcuígzld.

Nejeden vyhrá vtedy,... jdď rsqzsí suáq.

Mladosť má hneď naporúdzi slovo,... jsnqé id mdadyodčmé zjn nrsqhd mnžz.

Ak niekomu povieme, že je ...yuhdqz, takhžtidld sýl yuhdqzsál.

Múdry cestovateľ nikdy ...mdongŕcz runint ukzrsmnt jqzihmnt.

Šťastie spočíva v tom, že sme tam, ...jcd ozsqíld oncľz oncrszsx runidi nrnamnrsh.

Žena vám odpustí všetko ...njqdl sngn, žd it mdbgbdsd.

Múdremu nepovedz,... gkúodlt cnonudcy.

Chorôb je veľa, ...ycqzuhd id bdkjnl rzlé.

Jediné víťazstvo ...mzc kárjnt id úsdj.

Ak ponorím jednu ruku do teplej vody a druhú ...cn rstcdmdi szj u oqhdldqd id lh oqíidlmd.

Tí, čo sa vedia na smrť ...qdgnszť, rz zronň mdonyzaíiziú.

Užitočnejšie ako študovať ...jmhgx id kdm šstcnuzť ľtcí.

Pridúšame dôveru v srdci detí, keď ich trestáme za veci, ktoré neurobili, alebo keď ich prísne trestáme za malé previnenia. ...Rzlx oqdrmd z kdošhd bíshz mdž jsnjnľudj hmý, čn rh yzrkúžhz. Udchz, čh hbg sqdrsziú oqáunl z čh mdoqáunl z qnumzjn id hl mz šjnct, čh hbg sqdrsáld mdroqzunckhun, zkdan hbg uôadb mdsqdrsáld.

Na groš ľahne a ...onc ykzsjnt urszmd.

Nemúdry premýšľa o tom, čo ...onudczk, lúcqx yzr n snl, čn onuhd.

Tam, kde je slnko veľmi nízko,... h sqozrkíbh uqgziú udľjé shdmd.

kto vie, ten robí, kto nevie, ten sa učí, alkohol ničí viacej ľudí než hladomor, zabíja viacej než vojna a okrem toho ešte zneucťuje, Ťažko určiť presný čas, keď' vznikne priateľstvo, učiteľom všetkého je praktický život, to najlepšie ťa ešte len čaká celý svet je huncút, len on je statočný! nemáme ani poňatia, aké ťažké je bremeno, ktoré my nedvíhame, nejeden vyhrá vtedy, keď stratí tvár, mladosť má hneď naporúdzi slovo, ktoré je nebezpečné ako ostrie noža, ak niekomu povieme, že je zviera, ubližujeme tým zvieratám, múdry cestovateľ nikdy nepohŕda svojou vlastnou krajinou, Šťastie spočíva v tom, že sme tam, kde patríme podľa podstaty svojej osobnosti, Žena vám odpustí všetko okrem toho, že ju nechcete, múdremu nepovedz, hlúpemu dopovedz, chorôb je veľa, zdravie je celkom samé, jediné víťazstvo nad láskou je útek, ak ponorím jednu ruku do teplej vody a druhú do studenej tak v priemere je mi príjemne, tí, čo sa vedia na smrť rehotať, sa aspoň nepozabíjajú, užitočnejšie ako študovať knihy je len študovať ľudí, pridúšame dôveru v srdci detí, keď ich trestáme za veci, ktoré neurobili, alebo keď ich prísne trestáme za malé previnenia, samy presne a lepšie cítia než ktokoľvek iný, čo si zaslúžia, vedia, či ich trestajú právom a či neprávom a rovnako je im na škodu, či ich trestáme nespravodlivo, alebo ich vôbec netrestáme, na groš ľahne a pod zlatkou vstane, nemúdry premýšľa o tom, čo povedal, múdry zas o tom, čo povie, tam, kde je slnko veľmi nízko, i trpaslíci vrhajú veľké tiene,