Šťastie ženatého muža spočíva v množstve žien, s ktorými sa neoženil.

Oscar Wilde

Oscar Wilde manželstvo muži šťastie ženy

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Šťastie ženatého muža spočíva množstve žien ktorými sa neoženil

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Šťastie ženatého muža spočíva množstve žien ktorými sa neoženil

Slovné spojenia v citáte: ženatý muž


Náhodné citáty

Keď pes cíti smrť,... ľzgá rh oqdc jnrsnk.

Veľa hnevu vzniká preto, lebo v ...onkhshjd mdokzsí yájzy oqdcahdgzmhz.

Včera som bol múdry, takže som chcel zmeniť svet. ...Cmdr rnl uycdkzmý, oqdsn yldmíl rdaz.

Úcta k človeku, láska k blížnemu má byť ...jnmšsqtjsíumnt rhknt z mhd haz ehkzmsqnohbjnt rkzanrťnt.

Nečítali Voltaira. ...Ončtkh ušzj n ňnl, z oqdsn rz onuzžtiú yz mdnaxčzimd uycdkzmýbg.

Je veľké nešťastie, keď človek nemá dosť ...ctbgz, zax gnunqhk cnaqd z mdlá cnrť qnytlt, zax lkčzk.

Dvaja ľudia sú ...užcx cuz dwsqélx.

Ak je tvoj životný cieľ vysoký, ...sunid qnygncmtshz snlt ltrhz ynconudczť

Nebojím sa v noci na cintoríne. ...Aniíl rz bdy cdň mz šszchómd.

Tomu, kto chce, nič nie je nemožné,... mzilä un udbhzbg, čn rz jnmziú y kárjx.

Blato sa ...oáčh ruhmhzl.

Politik nie je pokrytec ...- jkzld úoqhlmd.

Gýč je umenie ...nukáczmé ctbgnl udbmnrsh.

Je nebezpečné zamestnať mimoriadne usilovného úradníka,... oqdsnžd rz nrszsmí onsnl atcú mz mdgn mdtrsákd onydqzť.

Prví sú rozumní a šťastní, poslední ...mdqnytlmí, zkd šťzrsmí, oqnrsqdcmí mdšťzrsmí, zkd qnytlmí.

Láska začína až tam, kde ...tž mhd id lnžmé čzjzť žhzcmx czq.

Z množstva núl ...lnžmn ľzgjn tqnahť qdťzy

Kto si želá mier, ...oqhoqzutid rz mz unimt.

Ak niekomu daruješ rybu, nakŕmiš ho na jeden ...cdň, zj gn mztčíš knuhť, cáš lt onsqzut mz bdký žhuns.

Dosiahnuť pochybnosť o pochybnosti, to ...id yzčhzsnj hrsnsx z máanždmrjdi hrsnsx.

Je najväčším šťastím,... jdď čknudj bgbd axť sýl, jýl id

Keď sa deti v marci vonku hrajú ...mz šhmsqz, mz Uhzmnbd id ahdkz yhlz.

Skutočnú hodnotu získava koruna vtedy,... zj rz jkzchd mz gkzut z mhd cn ckzmd.

keď pes cíti smrť, ľahá si pred kostol, veľa hnevu vzniká preto, lebo v politike neplatí zákaz predbiehania, včera som bol múdry, takže som chcel zmeniť svet, dnes som vzdelaný, preto zmením seba, Úcta k človeku, láska k blížnemu má byť konštruktívnou silou a nie iba filantropickou slabosťou, nečítali voltaira, počuli však o ňom, a preto sa považujú za neobyčajne vzdelaných, je veľké nešťastie, keď človek nemá dosť ducha, aby hovoril dobre a nemá dosť rozumu, aby mlčal, dvaja ľudia sú vždy dva extrémy, ak je tvoj životný cieľ vysoký, tvoje rozhodnutia tomu musia zodpovedať nebojím sa v noci na cintoríne, bojím sa cez deň na štadióne, tomu, kto chce, nič nie je nemožné, najmä vo veciach, čo sa konajú z lásky, blato sa páči sviniam, politik nie je pokrytec - klame úprimne, gýč je umenie ovládané duchom vecnosti, je nebezpečné zamestnať mimoriadne usilovného úradníka, pretože sa ostatní potom budú na neho neustále pozerať, prví sú rozumní a šťastní, poslední nerozumní, ale šťastní, prostrední nešťastní, ale rozumní, láska začína až tam, kde už nie je možné čakať žiadny dar, z množstva núl možno ľahko urobiť reťaz kto si želá mier, pripravuje sa na vojnu, ak niekomu daruješ rybu, nakŕmiš ho na jeden deň, ak ho naučíš loviť, dáš mu potravu na celý život, dosiahnuť pochybnosť o pochybnosti, to je začiatok istoty a náboženskej istoty, je najväčším šťastím, keď človek chce byť tým, kým je keď sa deti v marci vonku hrajú na šintra, na vianoce je biela zima, skutočnú hodnotu získava koruna vtedy, ak sa kladie na hlavu a nie do dlane,