Šťastie je pohyb, ktorý sa zmenil na pokoj.

Peter Altenberg

Peter Altenberg šťastie

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Šťastie je pohyb ktorý sa zmenil na pokoj

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Šťastie je pohyb ktorý sa zmenil na pokoj


Náhodné citáty

Kto chce hýbať svetom, ...ltrí ongmúť mzirjôq rál rdant

Cigáni mu v ...aqtbgt uxgqáuziú.

Keď chceš, aby ľudia ...n sdad qnyoqáuzkh, nadr rz!

Vládca musí najprv zomrieť, aby si ...ľtchz tudcnlhkh, žd ank udľjýl ozmnumíjnl.

Keby sa bol vedel jaskynný človek ...rlhzť, cdihmx ax ankh aýuzkh hmé.

Nie je všetko pravda ...čn azax bhfámhz.

Zlý neverí, že ...dwhrstiú zi cnaqí ľtchz.

Rana spôsobená slovom zasiahne ...užcx gkašhd, zjn qzmz roôrnadmá ldčnl.

Inzerát z poľovníckej revue – Predám ...ozqngx z uxobgzségn usájz – ymzčjz: Jnmčíl.

Tým, že daruješ niekomu rybu, nakŕmiš ho na deň. ...Jdď gn ušzj mztčíš knuhť, cáš lt nažhut mz bdký žhuns.

Nehryz s ...čdqsnl nqdbgx.

Vtáci sa boja strašiakov, ...oqdsnžd rh hbg lýkhz r ľtďlh.

Odjakživa som myslel na smrť. ...Jdď ynlqhdl, onudchz, žd rnl sn stšhk.

Smäd has vodou,... ngdň akzsnl.

Kedysi to bol zarytý ateista a dnes ...lz bgbd mztčhť on jnrsnkd guíyczť.

Čas zahojí všetky rany. ...Udď y Mzonkdnmz rz ldcyhčzrnl rszk zronň jnňzj.

Všetko, čo čas prinesie,... id rbgnomý zi ncmhdrť.

Čím viac sa ponáhľaš,... sýl ldmdi rshgmdš.

Aj najhlúpejšia žena môže viesť inteligentného ...ltžz, zkd ltrí axť udľlh yqtčmá, zax uhdckz gktoájz.

Kto mlčí, ten ...rz mduhd uxgnunqhť.

Pred zlodejom ...mhdsn yáljx.

Zlato je príčinou ...mziuäčšhdgn ykz.

Predsudky majú občas viac ...noncrszsmdmnrsh zjn úrtcjx.

kto chce hýbať svetom, musí pohnúť najskôr sám sebou cigáni mu v bruchu vyhrávajú, keď chceš, aby ľudia o tebe rozprávali, obes sa! vládca musí najprv zomrieť, aby si ľudia uvedomili, že bol veľkým panovníkom, keby sa bol vedel jaskynný človek smiať, dejiny by boli bývali iné, nie je všetko pravda čo baby cigánia, zlý neverí, že existujú aj dobrí ľudia, rana spôsobená slovom zasiahne vždy hlbšie, ako rana spôsobená mečom, inzerát z poľovníckej revue – predám parohy a vypchatého vtáka – značka: končím, tým, že daruješ niekomu rybu, nakŕmiš ho na deň, keď ho však naučíš loviť, dáš mu obživu na celý život, nehryz s čertom orechy, vtáci sa boja strašiakov, pretože si ich mýlia s ľuďmi, odjakživa som myslel na smrť, keď zomriem, povedia, že som to tušil, smäd has vodou, oheň blatom, kedysi to bol zarytý ateista a dnes ma chce naučiť po kostole hvízdať, Čas zahojí všetky rany, veď z napoleona sa medzičasom stal aspoň koňak, všetko, čo čas prinesie, je schopný aj odniesť, Čím viac sa ponáhľaš, tým menej stihneš, aj najhlúpejšia žena môže viesť inteligentného muža, ale musí byť veľmi zručná, aby viedla hlupáka, kto mlčí, ten sa nevie vyhovoriť, pred zlodejom nieto zámky, zlato je príčinou najväčšieho zla, predsudky majú občas viac opodstatnenosti ako úsudky,