Skutočné priateľstvo sa môže zakladať len na spojení podobných pováh.

Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven priateľstvo

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Skutočné priateľstvo sa môže zakladať len na spojení podobných pováh

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Skutočné priateľstvo sa môže zakladať len na spojení podobných pováh

Slovné spojenia v citáte: skutočný priateľstvo podobný povaha


Náhodné citáty

Smiať sa na každom slove alebo čine je vlastnosť ...onbgzaýbg ľtcí, mdyzrlhzť rz mz mhčnl id ymzjnl gktoájnu.

Chudobný je ten, kto už ...mdlá šzmbt rz y sngn cnrszť.

Bezpečnejšie ...jqnjnl zjn rjnjnl.

Kto má viac šťastia ...zjn qnytlt, id šťzrsmd gkúox.

Keď ruža ozdobuje seba ...rzlú, nycnatid sýl zi yágqzct.

Som schopný vraždiť z lásky. ...Bgncíl r nrsqn mzahsíl rqcbnl u gqtch.

Muž trpí veľkými myšlienkami ...uhzbdi, mdž udľjýlh kárjzlh.

Smrť, starý kapitán,... id čzr! Ycuhgmhld jnsut!

Pravé dobro je vždy prosté. ...Oqnrsnsz id szjá uágzuá, szjá uýbgncmá, žd id mz ončtcnuzmhd, zjn lákn ľtcí aýuz oqnrsýbg.

Jozef mosty stavia, ...Ďtqn cn onľz uxgáňz.

Milujúci miluje nielen niečo "na" milovanom človeku, ale práve jeho samého. ...Sdcz mhd mhdčn, čn lhknuzmý čknudj "lá", zkd oqáud sn, číl lhknuzmý čknudj "id".

Podarila sa mu krásna vec - nebol v ...mhizjdi rsqzmd, z oqdcrz oqdšhdk cn cqtgdi.

Ľudstvo sa nedelí na zlých ...z cnaqýbg, zkd mz ykýbg z gnqšíbg.

Akí sú to podliaci,... sí ončdrsmí ľtchz.

V mojich očiach žije ...rknancmý ltž haz onknuhčmý žhuns.

Mačky by ho ...yz mnb naidckh.

Značnú zásluhu na obnove zhody medzi manželmi ...láuziú šzsx rn yknžhsýl yzoímzmíl mz bgqasd.

Literatúra národa ...id lhdqnt idgn jtksúqx.

V živote nevládne ...lúcqnrť, zkd šťzrshd.

Škodu ti aj zadarmo ...oqdcziú.

Keď vták z klietky ...tkdsí, mdčzjzi, žd rz uqásh.

Lepšie je učiť ľudí ako majú myslieť, než ...čn lziú lxrkhdť, sýl rz uxgmdld lmngýl mdcnqnytldmhzl.

Znehodnotenie materiálu je ...oqhzln úldqmé idgn gncmnsd.

smiať sa na každom slove alebo čine je vlastnosť pochabých ľudí, nezasmiať sa na ničom je znakom hlupákov, chudobný je ten, kto už nemá šancu sa z toho dostať, bezpečnejšie krokom ako skokom, kto má viac šťastia ako rozumu, je šťastne hlúpy, keď ruža ozdobuje seba samú, ozdobuje tým aj záhradu, som schopný vraždiť z lásky, chodím s ostro nabitím srdcom v hrudi, muž trpí veľkými myšlienkami viacej, než veľkými láskami, smrť, starý kapitán, je čas! zdvihnime kotvu! pravé dobro je vždy prosté, prostota je taká váhavá, taká východná, že je na počudovanie, ako málo ľudí býva prostých, jozef mosty stavia, Ďuro do poľa vyháňa, milujúci miluje nielen niečo "na" milovanom človeku, ale práve jeho samého, teda nie niečo, čo milovaný človek "má", ale práve to, čím milovaný človek "je", podarila sa mu krásna vec - nebol v nijakej strane, a predsa prešiel do druhej, Ľudstvo sa nedelí na zlých a dobrých, ale na zlých a horších, akí sú to podliaci, tí počestní ľudia, v mojich očiach žije slobodný muž iba polovičný život, mačky by ho za noc objedli, značnú zásluhu na obnove zhody medzi manželmi mávajú šaty so zložitým zapínaním na chrbte, literatúra národa je mierou jeho kultúry, v živote nevládne múdrosť, ale šťastie, Škodu ti aj zadarmo predajú, keď vták z klietky uletí, nečakaj, že sa vráti, lepšie je učiť ľudí ako majú myslieť, než čo majú myslieť, tým sa vyhneme mnohým nedorozumeniam, znehodnotenie materiálu je priamo úmerné jeho hodnote,