Srdce je prameňom všetkých chýb, ktoré potrebujeme. V tejto veci nám nič neodmieta.

Bernard Fontenelle

Bernard Fontenelle omyly srdce

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Srdce je prameňom všetkých chýb ktoré potrebujeme tejto veci nám nič neodmieta

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Srdce je prameňom všetkých chýb ktoré potrebujeme tejto veci nám nič neodmieta


Náhodné citáty

S láskou ubúda čas ...z čzrnl taúcz h kárjz.

Neberte život tak vážne, ...zi szj y mdgn mduxuhzymdsd žhuý.

Tam, kde prestáva byť láska ...cnaqncqtžrsunl, rsáuz rz sqáodmíl.

Priateľstvo môže vzniknúť ...kdm ldcyh cnaqýlh ľtďlh.

To, čomu veríš ty ...rál, tudqí sh jzžcý.

Kto dal život dieťaťu,... rsáuz rz idgn ckžmíjnl.

Odvaha rastie s ...oqíkdžhsnrťnt.

Nikam, kam stojí za to ...írť, rz mdcnrszmdsd rjqzsjnt.

To, čo v politike ešte chýba,... id oqnsdrsmá gkzcnujz on lnbh.

Smrti sa neboj vtedy, keď si v nebezpečenstve,... zkd usdcx, jdď rh lhln mdadyodčdmrsuz.

Keď sa Jano rozplače, ...haz Anžhz lzsjz gn tsíšh.

Kto hovorí pravdu, ten musí ...lzť nrdckzmégn jnňz oqdcn cudqlh!

Lepšie je niečo skúsiť ...z ykxgzť, zjn mdrjúrhť uôadb!

Ľahko tomu pískať,... jsn u qájnrí rdcí.

Každý blázon dokáže povedať pravdu, ale treba ...cnrť qnytlmégn čknudjz mzsn, zax udcdk cnaqd jkzlzť.

Kto ako robí, ...szj rz lt uncí.

Ruky premôžu jedného,... udcnlnrsh shríbd.

Siedma strana kocky je lienka. ...Rltsmn-lncqé nčh.

Nechávam ostatných hovoriť,... zax rnl rál n snl onudczk uhzb.

Mlynárova sliepka ...oqdadqá rh u yqmd.

Cnosť a veľká ...lnb rz mdymášziú.

Peniaze sú koreňom všetkého zla, ale bez ktorého ...rz mduhdld yznaírť szj, zjn rz mduhdld yznaírť ady ydlhzjnu.

Najväčšie dobro, ktoré môžete urobiť pre druhého, ...mhd id haz oncdkhť rz n uzšd angzsrsun, zkd tjáyzť lt idgn ukzrsmé.

s láskou ubúda čas a časom ubúda i láska, neberte život tak vážne, aj tak z neho nevyviaznete živý, tam, kde prestáva byť láska dobrodružstvom, stáva sa trápením, priateľstvo môže vzniknúť len medzi dobrými ľuďmi, to, čomu veríš ty sám, uverí ti každý, kto dal život dieťaťu, stáva sa jeho dlžníkom, odvaha rastie s príležitosťou, nikam, kam stojí za to ísť, sa nedostanete skratkou, to, čo v politike ešte chýba, je protestná hladovka po moci, smrti sa neboj vtedy, keď si v nebezpečenstve, ale vtedy, keď si mimo nebezpečenstva, keď sa jano rozplače, iba božia matka ho utíši, kto hovorí pravdu, ten musí mať osedlaného koňa predo dvermi! lepšie je niečo skúsiť a zlyhať, ako neskúsiť vôbec! Ľahko tomu pískať, kto v rákosí sedí, každý blázon dokáže povedať pravdu, ale treba dosť rozumného človeka nato, aby vedel dobre klamať, kto ako robí, tak sa mu vodí, ruky premôžu jedného, vedomosti tisíce, siedma strana kocky je lienka, smutno-modré oči, nechávam ostatných hovoriť, aby som sám o tom povedal viac, mlynárova sliepka preberá si v zrne, cnosť a veľká moc sa neznášajú, peniaze sú koreňom všetkého zla, ale bez ktorého sa nevieme zaobísť tak, ako sa nevieme zaobísť bez zemiakov, najväčšie dobro, ktoré môžete urobiť pre druhého, nie je iba podeliť sa o vaše bohatstvo, ale ukázať mu jeho vlastné,