Rozum vidí každý nezmysel, rozumnosť radí, aby sme mnoho z toho prehliadli.

Wieslaw Leon Brudziňski

Wieslaw Leon Brudziňski múdrosť

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Rozum vidí každý nezmysel rozumnosť radí aby sme mnoho toho prehliadli

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Rozum vidí každý nezmysel rozumnosť radí aby sme mnoho toho prehliadli


Náhodné citáty

Mám to ...mz izyxjt.

Medzi hrdosťou a poníženosťou stojí niečo ...sqdshd, čn ozsqí j žhunst, z sn id idcmnctbgn ncuzgz.

Nevyriešené problémy ...rú dudqfqddmx onkhshjnu.

Predsudok proti knižným vedomostiam vznikol ...y onynqnuzmhz gkúonrsh ľtcí, jsnqí haz číszkh.

Ak je pred Annou pekne,... id on Zmmd lqyjn.

Rýchlo a často sa unavil. ...Mzgáňzk šťzrshd.

Dav je pena, ktorá vystúpi ...mziuxššhd, jdď máqnc uqhd.

Život je choroba a ...rlqť rz yzčímz mzqncdmíl.

Chudoba núti ...čknudjz lmngé rjúrhť.

V nešťastí nás vie utešiť iba ...sn, žd ušdsbh uhchz, zjí rld mdšťzrsmí.

Vtedy bol život, keď boli štyri ...jmdckd yz fqnš z onkhdujz yzczqln.

Literatúra národa ...id lhdqnt idgn jtksúqx.

Dobré víno i ...ady uhdbgx rz lhmhd.

Nech sa nehanbí povedať,... čn rz mdgzmaí lxrkhdť.

Blázni majú srdce v ...úrszbg, zkd lúcqh úrsz u rqcbh.

Veľa je na svete mocného, nič ...ušzj mhd id lnbmdišhd, zjn čknudj.

Medzi bežným dobrodružstvom a večnou láskou je ...sdm qnychdk, žd adžmé cnaqncqtžrsun squá n mhdčn ckgšhd.

Ak sa v láske sklame muž, zostane starým mládencom. ...Zj rz rjkzld ždmz, uxcá rz.

Žart má mať ...nučhd, mhd orhd ytax.

Kto by chcel nešťastnú lásku utopiť v alkohole, koná hlúpo. ...Oqdsnžd zkjngnk jnmydqutid.

Úcta spočíva v tom, že sa niekomu podriadime, avšak rafinovanosť je vynikajúce ...oqdcrshdqzmhd, žd čknudjz mz qnumzjdi úqnumh r mzlh onuzžtidld yz côkdžhsdišhdgn nc rdaz.

Bohatstvo sa nedostáva ...užcx j mzikdošíl.

Treba využívať ľudí podľa ich talentu ...z ončíszť r sýl, žd mhjsn mhd id cnjnmzký.

mám to na jazyku, medzi hrdosťou a poníženosťou stojí niečo tretie, čo patrí k životu, a to je jednoducho odvaha, nevyriešené problémy sú evergreeny politikov, predsudok proti knižným vedomostiam vznikol z pozorovania hlúposti ľudí, ktorí iba čítali, ak je pred annou pekne, je po anne mrzko, rýchlo a často sa unavil, naháňal šťastie, dav je pena, ktorá vystúpi najvyššie, keď národ vrie, Život je choroba a smrť sa začína narodením, chudoba núti človeka mnohé skúsiť, v nešťastí nás vie utešiť iba to, že všetci vidia, akí sme nešťastní, vtedy bol život, keď boli štyri knedle za groš a polievka zadarmo, literatúra národa je mierou jeho kultúry, dobré víno i bez viechy sa minie, nech sa nehanbí povedať, čo sa nehanbí myslieť, blázni majú srdce v ústach, ale múdri ústa v srdci, veľa je na svete mocného, nič však nie je mocnejšie, ako človek, medzi bežným dobrodružstvom a večnou láskou je ten rozdiel, že bežné dobrodružstvo trvá o niečo dlhšie, ak sa v láske sklame muž, zostane starým mládencom, ak sa sklame žena, vydá sa, Žart má mať ovčie, nie psie zuby, kto by chcel nešťastnú lásku utopiť v alkohole, koná hlúpo, pretože alkohol konzervuje, Úcta spočíva v tom, že sa niekomu podriadime, avšak rafinovanosť je vynikajúce predstieranie, že človeka na rovnakej úrovni s nami považujeme za dôležitejšieho od seba, bohatstvo sa nedostáva vždy k najlepším, treba využívať ľudí podľa ich talentu a počítať s tým, že nikto nie je dokonalý,