Niektorí ľudia sú ako pyramídy, ktoré sú veľmi široké tam, kde sa dotýkajú zeme, ale zúžia sa, keď sa dotýkajú oblohy.

Henry Ward Beecher

Henry Ward Beecher človek

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Niektorí ľudia ako pyramídy ktoré veľmi široké tam kde sa dotýkajú zeme ale zúžia sa keď sa dotýkajú oblohy

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Niektorí ľudia ako pyramídy ktoré veľmi široké tam kde sa dotýkajú zeme ale zúžia sa keď sa dotýkajú oblohy


Náhodné citáty

Čo oko nevidí ...sn rqcbd mdankí.

Smiech dokáže väčšinou vážne veci ...uxqhdšhť kdošhd z qáymdišhd, zjn udľjá oqírmnrť.

Dôvera v dobrotu druhých je ...yáuzžmýl rudcdbsunl n ukzrsmdi cnaqnsd.

Ak dnes hovorí muž žene vulgárnosti, je to sexuálne obťažovanie a stojí ho to pár sto tisíc. ...Zj gnunqí ždmz utkfáqmnrsh ltžnuh, szj id sn haz yz rsnujt yz lhmúst.

Bacchus et argentum mutant mores sapientum. ...» Uímn z odmhzyd ldmhz lqzux lúcqxbg.

Majme trpezlivosť. ...Zmh judsx mdokzčú ončzr rtbgz.

Priateľ je ten, kto vie o vás všetko,... z mzoqhdj snlt uár lá qnumzjn qác.

Ospravedlnenia slúžia na to, aby sa človek raz a navždy ...uxronqhzczk z gnchk lqyjé dlóbhd, jsnqé rz trszuhčmd aúqhz yz rdaz.

Nesmieme dopustiť, aby naša ekonomika išla dolu vodou. ...Udď qhdjx rú zi szj cnrť yzruhmdmé.

Mať odvahu neznamená nemať strach, ...ymzldmá rbgnomnrť mdczť rz míl nukácmtť.

Keď berieš dcéru všimni si matky,... jdď jtotidš jzaás, oqdgkhzcmh šux.

Ľudia a spoločnosti, ktorým už vyhasol zmysel pre veľkosť a veľké rozhodnutia ...z fdrsá, cnrsáuziú tcdkdmú onrkdcmú lnžmnrť sunqhuégn tokzsmdmhz un udľjnl tsqodmí.

Peniaze sú peniaze, bez ohľadu na ruky, v ktorých sa nachádzajú. ...Sn id idchmá lnbmnrť, n jsnqdi rz mhjcx mdchrjtstid.

Nič nevyzerá zblízka ...szj cnaqd, zjn y ďzkdjz.

Tajomstvo je kľúčovým ...oqujnl u jzžcnl tldkdbjnl chdkd.

Nikto učený z neba nespadol, ...zkd gktoájnu zjn jdax ygzcynuzkh.

Sme pripravení aj na to ...mzignqšhd, zj id sn oqd mzšd cnaqn.

Učenému a vzdelanému človeku ...žhť ymzldmá snľjn, zjn oqdlýšľzť.

Neviem po anglicky, ale ...mdyuzľtidl yz sn uhmt mz hmýbg.

Dostať sa do ...škzlzrshjx.

Spomienka je nádej obrátená naruby. ...Onydqáld rz mz cmn rstcmd szj, zjn rld rz onydqzkh mz uqbgnk udžd.

Za to málo, čo viem, ...uďzčíl runidi mdudcnlnrsh.

Zlodeji si vážia vlastníctvo. ...Haz bgbú, zax ozsqhkn hl z lngkh rh gn uážhť dšsd uhzb.

Čo oko nevidí to srdce nebolí, smiech dokáže väčšinou vážne veci vyriešiť lepšie a ráznejšie, ako veľká prísnosť, dôvera v dobrotu druhých je závažným svedectvom o vlastnej dobrote, ak dnes hovorí muž žene vulgárnosti, je to sexuálne obťažovanie a stojí ho to pár sto tisíc, ak hovorí žena vulgárnosti mužovi, tak je to iba za stovku za minútu, bacchus et argentum mutant mores sapientum, » víno a peniaze menia mravy múdrych, majme trpezlivosť, ani kvety neplačú počas sucha, priateľ je ten, kto vie o vás všetko, a napriek tomu vás má rovnako rád, ospravedlnenia slúžia na to, aby sa človek raz a navždy vysporiadal a hodil mrzké emócie, ktoré sa ustavične búria za seba, nesmieme dopustiť, aby naša ekonomika išla dolu vodou, veď rieky sú aj tak dosť zasvinené, mať odvahu neznamená nemať strach, znamená schopnosť nedať sa ním ovládnuť, keď berieš dcéru všimni si matky, keď kupuješ kabát, prehliadni švy, Ľudia a spoločnosti, ktorým už vyhasol zmysel pre veľkosť a veľké rozhodnutia a gestá, dostávajú udelenú poslednú možnosť tvorivého uplatnenia vo veľkom utrpení, peniaze sú peniaze, bez ohľadu na ruky, v ktorých sa nachádzajú, to je jediná mocnosť, o ktorej sa nikdy nediskutuje, nič nevyzerá zblízka tak dobre, ako z ďaleka, tajomstvo je kľúčovým prvkom v každom umeleckom diele, nikto učený z neba nespadol, ale hlupákov ako keby zhadzovali, sme pripravení aj na to najhoršie, ak je to pre naše dobro, učenému a vzdelanému človeku žiť znamená toľko, ako premýšľať, neviem po anglicky, ale nezvaľujem za to vinu na iných, dostať sa do šlamastiky, spomienka je nádej obrátená naruby, pozeráme sa na dno studne tak, ako sme sa pozerali na vrchol veže, za to málo, čo viem, vďačím svojej nevedomosti, zlodeji si vážia vlastníctvo, iba chcú, aby patrilo im a mohli si ho vážiť ešte viac,