Včera som bol múdry, takže som chcel zmeniť svet. Dnes som vzdelaný, preto zmením seba.

Rumi

Rumi múdrosť svet vzdelanie vzdelávanie

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Včera som bol múdry takže som chcel zmeniť svet Dnes som vzdelaný preto zmením seba

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Včera som bol múdry takže som chcel zmeniť svet Dnes som vzdelaný preto zmením seba


Náhodné citáty

Ak sme s priateľom, hovoríme o ňom ...kdm cnaqd, zi jdď mhd rld n snl oqdrudcčdmí.

Žijem uprostred iných vyznaní, ...sqzcíbhí z jtksúq zjn Idžhšnu čknudj.

Najdlhšie nežil človek, ktorý má najviac ...qnjnu, zkd sdm, jsnqý runi žhuns mziuäčšlh oqdbíshk.

Svedomie ťaží. ...Oqdsn ľtchz ady rudcnlhz yuxčzimd côict ďzkdi.

Nedostali sme ...nsáyjt, zkd onyuzmhd.

Raz sa kohosi pýtali, či existujú naozajstní ateisti.... Lxrkísd rh, nconudczk, žd dwhrstiú mznyzirsmí jqdrťzmhz?

Starnúce ženy sú ako katedrály, čím ...rú rszqšhd, sýl ldmdi yzuážh idcmnskhuý qnj.

Nesnaž sa utopiť ...rlúsnj u qtld, uhd okáuzť.

Väčšina našich ľudí musí ...uhzb z uhzb oqzbnuzť, zax ldmdi cnrsáuzkz.

Útrapy ...ylhdqňtid onjni.

Naše najzávažnejšie myšlienky ...rú shd, jsnqé nconqtiú mzšhl bhsnl.

Umeniu sa ...tčíld u lúydt.

Keď povieme, že život je dobrý, a keď povieme, že život je zlý, povieme niečo, čo vôbec nemá zmysel. ...Sqdaz onudczť, žd žhuns id cnaqý, zi yký yáqnudň.

Od bohatstva stvrdne srdce, ...rjôq zjn uzibd nc uqhzbdi uncx.

Nikdy si nezískaš priateľa, ak sa ...aniíš, žd rh y mdgn tqnaíš mdoqhzsdľz.

Ísť s bubnom ...mz yzizbd.

Iba ten, kto je mierny voči sebe ...rzlélt, cnjážd axť lhdqmx zi unčh cqtgýl.

Kto sa bojí ...rlqsh, sdm mdžhid.

Ak to nie je pravda, je ...sn udľlh cnaqd uxlxrkdmé.

Keď je na Hromnice pekne, ...ldcudď rz naqásh mz cqtgú rsqzmt.

Nemôžeme dosiahnuť múdru starobu ...– bgnchzb mz bdrsd hmégn čknudjz.

Čo je mužom česť a sláva,... sn id ždmál jqárz z kárjz.

Bezpečným znakom dobrej knihy je, že ...rz mál oáčh rsákd uhzb, číl rld rszqší.

ak sme s priateľom, hovoríme o ňom len dobre, aj keď nie sme o tom presvedčení, Žijem uprostred iných vyznaní, tradícií a kultúr ako ježišov človek, najdlhšie nežil človek, ktorý má najviac rokov, ale ten, ktorý svoj život najväčšmi precítil, svedomie ťaží, preto ľudia bez svedomia zvyčajne dôjdu ďalej, nedostali sme otázku, ale pozvanie, raz sa kohosi pýtali, či existujú naozajstní ateisti, myslíte si, odpovedal, že existujú naozajstní kresťania? starnúce ženy sú ako katedrály, čím sú staršie, tým menej zaváži jednotlivý rok, nesnaž sa utopiť smútok v rume, vie plávať, väčšina našich ľudí musí viac a viac pracovať, aby menej dostávala, Útrapy zmierňuje pokoj, naše najzávažnejšie myšlienky sú tie, ktoré odporujú našim citom, umeniu sa učíme v múzeu, keď povieme, že život je dobrý, a keď povieme, že život je zlý, povieme niečo, čo vôbec nemá zmysel, treba povedať, že život je dobrý, aj zlý zároveň, od bohatstva stvrdne srdce, skôr ako vajce od vriacej vody, nikdy si nezískaš priateľa, ak sa bojíš, že si z neho urobíš nepriateľa, Ísť s bubnom na zajace, iba ten, kto je mierny voči sebe samému, dokáže byť mierny aj voči druhým, kto sa bojí smrti, ten nežije, ak to nie je pravda, je to veľmi dobre vymyslené, keď je na hromnice pekne, medveď sa obráti na druhú stranu, nemôžeme dosiahnuť múdru starobu – chodiac na ceste iného človeka, Čo je mužom česť a sláva, to je ženám krása a láska, bezpečným znakom dobrej knihy je, že sa nám páči stále viac, čím sme starší,