Je úplne netaktické dať sa na pokánie, keď sa iní už obzerajú po hľadaní nových hriechov.

Wieslaw Leon Brudziňski

Wieslaw Leon Brudziňski hľadanie

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Je úplne netaktické dať sa na pokánie keď sa iní obzerajú po hľadaní nových hriechov

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Je úplne netaktické dať sa na pokánie keď sa iní obzerajú po hľadaní nových hriechov

Slovné spojenia v citáte: nový hriech


Náhodné citáty

Láska je ...onéyhz ylxrknu.

Potme ako ...u mnbh.

Klamár musí ...lzť cnaqú ozläť.

Nejedz horúce, ...gtat rh roákhš.

Ruža rastie, kvitne, ...ynlhdqz, zkd hcdz qtžd nrsáuz.

Pretrhnutý povrázok ...ady tykíjz mdyuhzždš.

Nežili tí, ktorí život ...mdoqdžhkh szj, zjn bgbdkh.

Kto veľa prachu víri, ...ltrí shdž udľz oqzbgt ygksmúť.

Žiarlivosť nie je nič viac ako pocit ...nrzlnsdmnrsh ynčh-unčh rldiúbhl rz mdoqhzsdľnl.

Keby sme priateľom nič nepredstierali,... mhjcx ax rld žhzcmxbg mdlzkh.

Chcel si sa dozvedieť kto si a ...Nm sh onudczk, jýl rz lôždš rszť.

Nezapchávaj ...šťzrsht jzžcú chdqjt.

Skúsenosť je dobrá škola,... zkd šjnkmé id oqíkhš uxrnjé.

V tomto svete nemožno žiť bez ...sngn, zax rld načzr mdgqzkh jnlécht.

Ak nás opustí ...mácdi, jnod mál gqna.

Neviem, čo je to dezilúzia. ...Lzk rnl cn čhmdmhz kdm r hkúyhzlh.

Ten, kto mnoho hovorí, ...yqhdcjzjdcx trjtsnčňtid runid rknuá.

Verím v slepé šťastie. ...Zjn hmáč ax rnl rh lngnk uxrudskhť úrodbgx ľtcí, jsnqýbg mdlál qác.

Slabosť sily sa skrýva ...u snl, žd udqí haz rhkd.

Videla žaba podkúvať ...jnňz z gmdď cuígzkz mngt.

Po pierku zbiera a ...ctbgmx qnygzcytid.

Keď na Sedem spáčov prší,... onsnl yz rdcdl sýžcňnu oqší.

Tučné brucho ...lá bgtcý qnytl.

láska je poézia zmyslov, potme ako v noci, klamár musí mať dobrú pamäť, nejedz horúce, hubu si spáliš, ruža rastie, kvitne, zomiera, ale idea ruže ostáva, pretrhnutý povrázok bez uzlíka nezviažeš, nežili tí, ktorí život neprežili tak, ako chceli, kto veľa prachu víri, musí tiež veľa prachu zhltnúť, Žiarlivosť nie je nič viac ako pocit osamotenosti zoči-voči smejúcim sa nepriateľom, keby sme priateľom nič nepredstierali, nikdy by sme žiadnych nemali, chcel si sa dozvedieť kto si a on ti povedal, kým sa môžeš stať, nezapchávaj šťastiu každú dierku, skúsenosť je dobrá škola, ale školné je príliš vysoké, v tomto svete nemožno žiť bez toho, aby sme občas nehrali komédiu, ak nás opustí nádej, kope nám hrob, neviem, čo je to dezilúzia, mal som do činenia len s ilúziami, ten, kto mnoho hovorí, zriedkakedy uskutočňuje svoje slová, verím v slepé šťastie, ako ináč by som si mohol vysvetliť úspechy ľudí, ktorých nemám rád, slabosť sily sa skrýva v tom, že verí iba sile, videla žaba podkúvať koňa a hneď dvíhala nohu, po pierku zbiera a duchny rozhadzuje, keď na sedem spáčov prší, potom za sedem týždňov prší, tučné brucho má chudý rozum,