Je prednosťou a podstatou silných, že kladú veľké otázky pre rozhodnutie a dokážu k nim zaujať jasné stanovisko. Slabí sa vždy musia rozhodovať medzi alternatívami, ktoré nie sú ich.

Dietrich Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Je prednosťou podstatou silných že kladú veľké otázky pre rozhodnutie dokážu nim zaujať jasné stanovisko Slabí sa vždy musia rozhodovať medzi alternatívami ktoré nie ich

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Je prednosťou podstatou silných že kladú veľké otázky pre rozhodnutie dokážu nim zaujať jasné stanovisko Slabí sa vždy musia rozhodovať medzi alternatívami ktoré nie ich

Slovné spojenia v citáte: veľký otázka jasný stanovisko


Náhodné citáty

Mnohí sa rozhodnú nerozhodnúť sa, lebo majú strach, že sa rozhodnú zle. ...Yúezknt rmzgnt mdbgzť rh ušdsjx lnžmnrsh nsunqdmé rz účhmmd tyzuqú oqdc okmnt qdzkhyábhnt rdaz zjn ľtcrjýbg axsnrsí. Bgbú runi jtr jnkáčz zi lzť, zi gn yidrť. Mn mdbgbú snlt mhč nadsnuzť.

Každý, kto práve nešoféruje, je ...uhzb juzkhehjnuzmý mz udcdmhd ztsz zjn šneéq.

Keď hovoríme, že nemáme čas, je to nezmysel. ...Lxrkíld sýl snshž kdm sn, žd láld hmé oqhnqhsx.

Nikto nie je šťastnejší ako ...sdm, jsn rh lxrkí, žd id šťzrsmý.

Múdrosť starcov je veľký podvod. ...Mdrszqmú j lúcqnrsh, rszqmú j nozsqmnrsh.

Vôľa je živelné chcenie a ...qnytlnué otcdmhd j zjshuhsd, j žhunst.

Stručnosť ...id ctšnt ushot.

Strach má vždy sklon ...uhchdť udbh gnqšhd, zjn rú.

Je nerozumné podceňovať ľudí ...mz yájkzcd hbg lnldmsákmdgn roqáuzmhz.

Človeka máme hodnotiť podľa toho, čo ...cáuz, mhd oncľz sngn, čn id rbgnomý yírjzť.

Možno, že nešťastní ľudia preto nemajú ...qzch udrdkýbg, kdan sí hbg idcmnctbgn mdlôžt onbgnohť.

Hodnoť svoje činy! Nezúfaj ...ušzj, zj rh hbg ncrúchk.

Ak ide o muchotrávky, v žiadnom ...oqíozcd mhd rú uýrsqzgnt oqd ezqanrkdoýbg!

Úspechom získaš veľa vecí, ale nikdy ...mhd sdm mácgdqmý onbhs, jsnqý oqhmášz kárjz.

Nemusíme sa preto obávať,... žd it cnrszmdld cqtgýjqás.

Pekne žiť znamená ...mdžhť oqd rdaz.

Nepravdepodobné udalosti dneška ...rú yájkzcmýlh oqzuczlh yzisqzišjz.

Necítiť sa ...un runidi jnžh.

Ak veríme, že skutočn...é onymáuzmhd oqhbgácyz bdy rjúrdmnrť, dšsd sn mdymzldmá, žd jzžcá rjúrdmnrť id tžhsnčmá, čh qnumzjn tžhsnčmá oqd onymzmhd.

Chudoba je jediné bremeno, ktoré sa stáva ...sýl ťzžšíl, číl čdrsmdišílh aýuz mdrdmé.

Ak na prvého mája večer ...oqší, atcd bdký qnj odjmd.

Kto vysoko rúbe,... cn nčí rh sqúrh.

Slovo zajtra bolo vymyslené ...oqd uágzubnu z oqd cdsh.

mnohí sa rozhodnú nerozhodnúť sa, lebo majú strach, že sa rozhodnú zle, zúfalou snahou nechať si všetky možnosti otvorené sa účinne uzavrú pred plnou realizáciou seba ako ľudských bytostí, chcú svoj kus koláča aj mať, aj ho zjesť, no nechcú tomu nič obetovať, každý, kto práve nešoféruje, je viac kvalifikovaný na vedenie auta ako šofér, keď hovoríme, že nemáme čas, je to nezmysel, myslíme tým totiž len to, že máme iné priority, nikto nie je šťastnejší ako ten, kto si myslí, že je šťastný, múdrosť starcov je veľký podvod, nestarnú k múdrosti, starnú k opatrnosti, vôľa je živelné chcenie a rozumové pudenie k aktivite, k životu, stručnosť je dušou vtipu, strach má vždy sklon vidieť veci horšie, ako sú, je nerozumné podceňovať ľudí na základe ich momentálneho správania, Človeka máme hodnotiť podľa toho, čo dáva, nie podľa toho, čo je schopný získať, možno, že nešťastní ľudia preto nemajú radi veselých, lebo tí ich jednoducho nemôžu pochopiť, hodnoť svoje činy! nezúfaj však, ak si ich odsúdil, ak ide o muchotrávky, v žiadnom prípade nie sú výstrahou pre farboslepých! Úspechom získaš veľa vecí, ale nikdy nie ten nádherný pocit, ktorý prináša láska, nemusíme sa preto obávať, že ju dostaneme druhýkrát, pekne žiť znamená nežiť pre seba, nepravdepodobné udalosti dneška sú základnými pravdami zajtrajška, necítiť sa vo svojej koži, ak veríme, že skutočné poznávanie prichádza cez skúsenosť, ešte to neznamená, že každá skúsenosť je užitočná, či rovnako užitočná pre poznanie, chudoba je jediné bremeno, ktoré sa stáva tým ťažším, čím čestnejšími býva nesené, ak na prvého mája večer prší, bude celý rok pekne, kto vysoko rúbe, do očí si trúsi, slovo zajtra bolo vymyslené pre váhavcov a pre deti,