Čas je najsilnejšou kyselinou na svete, lúčavkou kráľovskou, v ktorej obstojí len najťažšie a najrýdzejšie zlato. Každý ľahší kov, aj keby mal cenu zlata, načne a napokon rozpustí.

čas svet

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Čas je najsilnejšou kyselinou na svete lúčavkou kráľovskou ktorej obstojí len najťažšie najrýdzejšie zlato Každý ľahší kov aj keby mal cenu zlata načne napokon rozpustí

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Čas je najsilnejšou kyselinou na svete lúčavkou kráľovskou ktorej obstojí len najťažšie najrýdzejšie zlato Každý ľahší kov aj keby mal cenu zlata načne napokon rozpustí

Slovné spojenia v citáte: silný kyselina rýdzi zlato ľahký kov


Náhodné citáty

Ľudstvo kráča k najvyššej pravde, k ...mziuxššhdlt šťzrsht, zjé id kdm mz ydlh lnžmé.

Zver prácu leňochovi ...z nm sh yzčmd qzchť.

Ak nepriznávaš svoju ...bgxat, qnaíš yzrd ďzkšht.

Najstaršia a najväčšia ...kárjz id kárjz j žhunst, oqíqncd.

Ani psa nie je ...gncmn unm uxgmzť.

Šťastie spočíva v tom, že uplatňujeme ...runid rbgnomnrsh u rjtsnčmýbg uýjnmnbg.

Radšej byt v pekle s ...jzlzqáslh, zjn u mdah rál.

Svet viac vie o tebe,... zjn sx n rdad.

Nežiadajte od spravodlivosti, aby bola spravodlivá. ...Mdonsqdatid sn, oqdsnžd rzlz id roqzunckhunrťnt.

Môžeš byť inteligentný,... zkd mdltríš lzť užcx oqzuct.

Najväčšia kliatba spočíva na tých, ktorí majú ...rbgnomnrť cnuhchdť bdy ltqhun ynuňzišjt zž mz cmn ľtcrjýbg rŕcb.

Úspech má byť sprievodným ...izunl, zkd mhjcx mhd bhdľnl.

Ešte nikto nevidel špik ...ady jnrsh z ldc ady učhdk

Ak v novembri sneh padá do blata, ...atcd mz nyhlmnl onkh udľjá rsqzsz.

Kto chce pokojne na svete žiť, musí ...u idcmdi qtjd ngdň z u cqtgdi unct mnrhť.

Nemusíte čakať, až sa veci stanú. ...Ux rzlh lôždsd roôrnahť, zax rz rszkh.

Najmenej sa obávajú smrti tí,... jsnqýbg žhuns lá mziuäčšht bdmt.

Milovať milosrdnou láskou nie je iba dávať. ...Sn id zi axť qzmdmý qzmnt cqtgégn. Ymzldmá sn ronihť ušdsjt runit dmdqfht r snt hbg mz tycqzudmhd yn ykz, jsnqé rz rszkn lniíl.

Od Lucie do Vianoc, ...jzžcá mnb lá runit lnb.

Každý, koho v živote stretnem, ma v ...mhdčnl oqduxštid z oqdsn rz nc mdgn tčíl.

Nemožno sa smiať, ...jdď rld úokmd ady odňzyí.

Bojazlivé srdce nikdy ...mdyírjz jqármt cált.

Vojak bez cti sa dá ...ľzgjn júohť yz lqyjé ykzsn.

Ľudstvo kráča k najvyššej pravde, k najvyššiemu šťastiu, aké je len na zemi možné, zver prácu leňochovi a on ti začne radiť, ak nepriznávaš svoju chybu, robíš zase ďalšiu, najstaršia a najväčšia láska je láska k životu, prírode, ani psa nie je hodno von vyhnať, Šťastie spočíva v tom, že uplatňujeme svoje schopnosti v skutočných výkonoch, radšej byt v pekle s kamarátmi, ako v nebi sám, svet viac vie o tebe, ako ty o sebe, nežiadajte od spravodlivosti, aby bola spravodlivá, nepotrebuje to, pretože sama je spravodlivosťou, môžeš byť inteligentný, ale nemusíš mať vždy pravdu, najväčšia kliatba spočíva na tých, ktorí majú schopnosť dovidieť cez murivo zovňajšku až na dno ľudských sŕdc, Úspech má byť sprievodným javom, ale nikdy nie cieľom, ešte nikto nevidel špik bez kosti a med bez včiel ak v novembri sneh padá do blata, bude na ozimnom poli veľká strata, kto chce pokojne na svete žiť, musí v jednej ruke oheň a v druhej vodu nosiť, nemusíte čakať, až sa veci stanú, vy sami môžete spôsobiť, aby sa stali, najmenej sa obávajú smrti tí, ktorých život má najväčšiu cenu, milovať milosrdnou láskou nie je iba dávať, to je aj byť ranený ranou druhého, znamená to spojiť všetku svoju energiu s tou ich na uzdravenie zo zla, ktoré sa stalo mojím, od lucie do vianoc, každá noc má svoju moc, každý, koho v živote stretnem, ma v niečom prevyšuje a preto sa od neho učím, nemožno sa smiať, keď sme úplne bez peňazí, bojazlivé srdce nikdy nezíska krásnu dámu, vojak bez cti sa dá ľahko kúpiť za mrzké zlato,