Celý život je ustavičnou príležitosťou na stretnutie s Ježišom Kristom.

Romano Guardini

Romano Guardini život

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Celý život je ustavičnou príležitosťou na stretnutie Ježišom Kristom

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Celý život je ustavičnou príležitosťou na stretnutie Ježišom Kristom

Slovné spojenia v citáte: celý život ustavičný príležitosť


Náhodné citáty

Morálne je to, čo aj s odstupom času považujeme za dobré. ...Mdlnqákmd, čn onuzžtidld yz yké.

Láska je len nedostatok ...cnaqdi uôkd mz oqhzsdľrsun.

Vyhni sa opitému, ...akáymnuh z czňnumíjnl.

Aký chlap,... szjý rmno.

Divadlo je ako loď na šírom mori: ...ltrí axť mhdjsn, jsn tqčtid sqzrt bdrsx.

Aby sa zjednodušilo rozhodovanie,... sqdaz yknžhsé lxrkdmhd.

Žiak má prirodze...mú sdmcdmbht tčhť rz sn, čn gn yztiílz, z mhd sn, čn rh ždká mhdjsn hmý.

Najvyššou hodnotou vo svete ideí je ...roqzunckhunrť, bmnrť, rszsnčmnrť, lúcqnrť z qnyuzgz.

Tak dlho sa chodí s krčahom ...on unct, zž yzudcú uncnunc.

S bohatstvom i ...qnytl oqhbgncí.

Človek má na tom, že pracuje, práve takú zásluhu ako na tom, že dýcha. ...Côkdžhsé id kdm sn, čn qnaí.

Moderátor je človek, ktorý ...qýbgkdišhd qnyoqáuz zjn qnylýšľz.

Všetky počítače vedia ...čzjzť snt hrsnt qýbgknrťnt.

Minister hľadá pomocníkov. ...Lziú lt uxshzgmtť jzqhéqt y akzsz.

Pre málo ani ...jňzy mhč mdonuhd.

Aj tí plačú, ktorí svoje slzy zdržiavajú. ...Kdm usdcx rkyz tľzgčí, jdď r ňnt onkhduzš runit ctšt.

Hlúpemu človeku najviac prospieva, keď mlčí. ...Jdax sn ušzj udcdk, mdank ax tž gkúox.

Popularita je odmenou za ...trhknumnrť z sqdrsnl yz szkdms.

Lichotenie je večnou ...yágtant jqáľnu.

Pán má krášliť ...cnl, mhd cnl oámz.

Naprávať staré chyby stojí ...čzrsn uhzb, zjn qnahť bgxax mnué.

Najhoršie je, keď ...tž zi lzčjz lá orí žhuns.

Každý je zrodený ...oqd hmú kárjt j žhunst.

morálne je to, čo aj s odstupom času považujeme za dobré, nemorálne, čo považujeme za zlé, láska je len nedostatok dobrej vôle na priateľstvo, vyhni sa opitému, bláznovi a daňovníkom, aký chlap, taký snop, divadlo je ako loď na šírom mori: musí byť niekto, kto určuje trasu cesty, aby sa zjednodušilo rozhodovanie, treba zložité myslenie, Žiak má prirodzenú tendenciu učiť sa to, čo ho zaujíma, a nie to, čo si želá niekto iný, najvyššou hodnotou vo svete ideí je spravodlivosť, cnosť, statočnosť, múdrosť a rozvaha, tak dlho sa chodí s krčahom po vodu, až zavedú vodovod, s bohatstvom i rozum prichodí, Človek má na tom, že pracuje, práve takú zásluhu ako na tom, že dýcha, dôležité je len to, čo robí, moderátor je človek, ktorý rýchlejšie rozpráva ako rozmýšľa, všetky počítače vedia čakať tou istou rýchlosťou, minister hľadá pomocníkov, majú mu vytiahnuť kariéru z blata, pre málo ani kňaz nič nepovie, aj tí plačú, ktorí svoje slzy zdržiavajú, len vtedy slza uľahčí, keď s ňou polievaš svoju dušu, hlúpemu človeku najviac prospieva, keď mlčí, keby to však vedel, nebol by už hlúpy, popularita je odmenou za usilovnosť a trestom za talent, lichotenie je večnou záhubou kráľov, pán má krášliť dom, nie dom pána, naprávať staré chyby stojí často viac, ako robiť chyby nové, najhoršie je, keď už aj mačka má psí život, každý je zrodený pre inú lásku k životu,