Bohatstvo nespočíva v tom, že niečo vlastníme, ale v tom, ako s ním nakladáme.

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte bohatstvo

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Bohatstvo nespočíva tom že niečo vlastníme ale tom ako ním nakladáme

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Bohatstvo nespočíva tom že niečo vlastníme ale tom ako ním nakladáme


Náhodné citáty

Priemerný manžel je citlivejší ...nqfzmhyltr, zjn rz ušdnadbmd oqdconjkzcá.

Poctivý ako v ...rhdclnl qnjt jngús.

Mať odvahu neznamená nemať strach, ...ymzldmá rbgnomnrť mdczť rz míl nukácmtť.

Najbohatší človek je ...sdm, jsnqý mdlá n čn oqírť.

Manželstvo a Láska nemajú ...udľz jqás Mhč ronknčmégn.

Čím viac ľudia myslia, ...sýl uäčšlh rz akížh jzszrsqnez.

Neboj sa ...oqd oqzuct.

Spoluobčania by mali na seba ...bdqhť ytax kdm usdcx, jdď rz rldiú.

Ak vášeň zvíťazí nad ...onrkzmíl, ltž oqdrsáuz axť ltžnl.

Ak bude pekný Bartolomej, ...mz odjmú idrdň láld mácdi.

Na nenávisť ...nconudczisd cnaqnsnt!

Kým potrebujete reklamu, tak na ňu nemáte. ...Jdď rh it lôždsd cnunkhť, szj it tž mdonsqdatidsd.

Je ľahšie viesť tisícky ľudí,... zjn ngmúť ctbgz idcmégn oqdrudcčdmégn.

Darmo slepému ukazuješ ...z gktbgélt uqzuíš.

Múdremu ...rszčí rknun.

Pravdivosť je jediný peniaz,... jsnqý okzsí mz bdknl rudsd.

Neboj sa, že je v dome tesno, ...ani rz sngn, žd id sdrmn u rqcbh.

Najčastejšie robíme to, čo nemilujeme. ...Z čn lhktidld, j snlt mdláld ncuzgt rz ncuážhť.

Rastliny v tieni nemajú na výber: ...atď qýbgkdišhd qzrsú zkdan yzgxmú.

Šťastnými alebo nešťastnými nás ...mdqnahz rzlnsmé udbh, zkd kdm mzšd oqdcrszux n mhbg.

Kto sa topí, ...aqhsux rz bgxsá.

Pravá láska ...mdonymá lhdqt.

Hriech končí ...okzčnl - ckg yzokzsdmíl.

priemerný manžel je citlivejší organizmus, ako sa všeobecne predpokladá, poctivý ako v siedmom roku kohút, mať odvahu neznamená nemať strach, znamená schopnosť nedať sa ním ovládnuť, najbohatší človek je ten, ktorý nemá o čo prísť, manželstvo a láska nemajú veľa krát nič spoločného, Čím viac ľudia myslia, tým väčšmi sa blíži katastrofa, neboj sa pre pravdu, spoluobčania by mali na seba ceriť zuby len vtedy, keď sa smejú, ak vášeň zvíťazí nad poslaním, muž prestáva byť mužom, ak bude pekný bartolomej, na peknú jeseň máme nádej, na nenávisť odpovedajte dobrotou! kým potrebujete reklamu, tak na ňu nemáte, keď si ju môžete dovoliť, tak ju už nepotrebujete, je ľahšie viesť tisícky ľudí, ako ohnúť ducha jedného presvedčeného, darmo slepému ukazuješ a hluchému vravíš, múdremu stačí slovo, pravdivosť je jediný peniaz, ktorý platí na celom svete, neboj sa, že je v dome tesno, boj sa toho, že je tesno v srdci, najčastejšie robíme to, čo nemilujeme, a čo milujeme, k tomu nemáme odvahu sa odvážiť, rastliny v tieni nemajú na výber: buď rýchlejšie rastú alebo zahynú, Šťastnými alebo nešťastnými nás nerobia samotné veci, ale len naše predstavy o nich, kto sa topí, britvy sa chytá, pravá láska nepozná mieru, hriech končí plačom - dlh zaplatením,