Citáty a múdrosti - Anton Semënovič Makarenko

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Anton Semënovič Makarenko

vo výchove nieto maličkostí, očakávanie šťastia je motorom ľudského života, nedá sa žiť bez snov a bez radosti, očakávanie šťastia je hybnou silou ľudského života, naučiť človeka byť šťastným nemožno, vychovať ho však tak, aby mohol byť šťastný, to už je možné, dobré stránky človeka treba predpokladať vždy, človek nemôže žiť, ak nemá pred sebou niečo radostné, najlepším podnetom ľudského života je zajtrajšia radosť, spočiatku treba organizovať samú radosť, vyvolať ju k životu a postaviť ako reálnu vec, či chceš, alebo nechceš, niekam patríš, ale kam patríš to už záleží iba od teba, ak chcete spoľahlivo otráviť svoje dieťa, dajte mu vypiť veľkú dávku vlastného šťastia,