Citáty a múdrosti - Charles de Foucauld

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Charles de Foucauld

vynasnažím sa, aby som zanechal dobrú spomienku v každej duši, s ktorou prídem do styku, vidieť svoje vlastné starnutie, svoje skonávanie je pre mňa dokonalou radosťou, som šťastný a v pokoji a zatiaľ, čo konštatujem, že som v každom boji často porazený, zároveň sa veľkonočne teším pri pomyslení na večné víťazstvo a trvalé šťastie, v okamihu, keď niekto začne hľadať len samého seba, prestáva milovať, štúdiom kníh sa hľadá boh, modlitbou sa nachádza, patrí k tvojmu povolaniu hlásať evanjelium zo striech, nielen slovom, ale aj svojím životom, odovzdanosť je požiadavkou lásky, mlčanie treba zachovávať, ako sa len dá, musíme ho však prerušiť, keby to na mojom mieste urobil ježiš, a tak, ako by to urobil on, ľuďom môžeme urobiť nesmierne veľa dobrého bez slov, bez kázania, bez rozruchu, mlčky a dobrým príkladom, láska všetko zabúda, všetko odpúšťa bez výhrad, láska sa nezakladá na pocite, že milujeme, ale na vôli chcieť milovať, ak chceme milovať, tak milujeme, ak chceme nadovšetko milovať, potom milujeme nadovšetko, láska chce byť vyjadrená, keď môžeme trpieť a milovať, môžeme veľa, ba dokonca najviac z toho, čo sa dá na zemi urobiť, je lepšie byť pokorným s obmedzeným nadaním a vedomosťami, ako byť nadaným a tešiť sa zo seba samého, chcieť iba jednu vec, žiť iba pre jednu vec: pre dobro milovaného, dobro sa nerobí podľa toho, čo sa hovorí a čo sa robí, ale podľa toho, čím sme, čo je to milovať? chcieť iba jednu vec, žiť iba pre jednu vec: pre dobro milovaného, človek neporozumie evanjeliu tým, že ho bude len čítať, ale tým, že ho začne žiť, ak úprimne milujeme pána, žijeme viac v ňom ako v sebe samých,