Citáty a múdrosti - úsilie

citáty o úsilí a usilovaní a usilovné múdrosti

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti úsilie

som si istý, že sme pánmi svojho osudu, že úlohy, ktoré pred nami ležia, nie sú nad naše sily, a že žiadna drina a úsilie nie sú väčšie, než môžeme zniesť, kým veríme tomu, čo robíme, a kým máme vôľu víťaziť, víťazstvo je naše, bez usilovnej pracovitosti nie je ani talentov ani géniov dobrý skutok si veľakrát vyžaduje námahu, ale keď sa toto úsilie viackrát opakuje, tento skutok sa stáva návykom, nikdy nedosiahnete úspech bez opakovaného úsilia lenivá matka – usilovná dcéra, cnostný človek sa usiluje dôjsť až na koniec cesty, najviac sa obáva toho, že dôjde iba do polovice cesty a potom zoslabne, boh dá všetko iba tým, ktorí sa o to budú usilovať, krásne veci prichádzajú samy od seba a priveľké úsilie môže všetko pokaziť, myšlienka, úsilie a duch hýbu energiou čchi, čchi hýbe hmotou, teda telom, kto sa usiluje pre seba, i druhému dobre vykoná, usiluj sa žiť tak, aby si medzi ľuďmi šíril pokoj, lásku a dôveru aj vtedy, keď sa ti oni za to neodmenia tým istým, usiluj sa, aby ľudia po stretnutí s tebou vždy odchádzali trocha šťastnejší, nešťastní ľudia sú tí, ktorých túžby a úsilia nie sú úmerné ich schopnostiam a výsledkom práce, s úsilím, s akým zakrývame naše nedostatky, by sme sa ich mohli ľahko zbaviť, úsilie sa prejaví iba vtedy, keď sa človek odmietne vzdať sa, usilujeme sa o zakázané a túžime po tom, čo je nám odoprené, vždy sa usilujeme o zakázané a tužíme po odopieranom, za dva mesiace môžeš získať viac priateľov tým, že sa budeš zaujímať o iných ľudí môžeš získať za dva roky tým, že sa budeš usilovať o to, aby sa iní ľudia zaujímali o teba, láska je úsilie uzavrieť priateľstvo na základe krásy, ľudia sa ničím iným nepriblížia väčšmi k bohom ako tým, keď sa usilujú robiť šťastnými iných ľudí, keď vidíš dobrého človeka, usiluj sa brať si z neho príklad, keď uvidíš zlého, presvedč sa, či nemáš jeho chyby, nesmieme sa hnevať a trpieť kvôli tomu, že nie sme známi, skôr sa musíme usilovať o to, aby sme stáli za poznanie, svet by vyzeral oveľa lepšie, keby úsilie, ktoré venuje vymýšľaniu najsubtílnejších morálnych zákonov, venoval zachovávaniu tých najjednoduchších, nesnaž sa byť úspešným, radšej sa usiluj byť hodnotným človekom, z kazateľníc a novín prichádza záplava fráz, ktoré odsudzujú, keď sa niekto usiluje o bohatstvo, ale keby ľudia poslúchli týchto moralistov a vzdali by sa svojich plánov na zbohatnutie, moralisti by museli staviť všetko na jednu kartu a znovu rozdúchať v ľuďoch túžbu po bohatstve a moci, inak by totiž civilizácia zahynula, ak sa chcete pomstiť nepriateľovi, usilujte sa prejaviť mu čo najviac dobra, ako sa pomstiť nepriateľovi? usilovať sa prejaviť mu čo najviac dobra, právom stratí to, čo mu patrí, kto sa usiluje o cudzie, je nebezpečné zamestnať mimoriadne usilovného úradníka, pretože sa ostatní potom budú na neho neustále pozerať, veľkosť človeka rastie tou mierou, ako sa usiluje rozmnožiť dobro svojich spolublížnych, aj o nových pomeroch ešte mnohí ľudia leňošia - lenže oveľa usilovnejšie, celé svoje úsilie zameral na obohatenie spoločnosti – svojich príbuzných, sebe veci, nie seba veciam usilujem sa podriadiť, spravidla sa človek rúti do záhuby tým, že sa jej usiluje uniknúť, nie pokoj, ale usilovné napätie, nie ľahostajnosť, ale ťažkosti robia muža, nie usilovný človek, ale leňoch sa neustále sťažuje na nedostatok času a príležitostí, náš život má takú cenu, akým úsilím sme zaň zaplatili, kým románopisci sa snažia dokázať, že v ľudskom podvedomí je niečo tajomne rozštiepené, vedci vo svojej veľkej ríši sa usilujú o to isté, ľudská cnosť sa nemeria neobyčajnými hrdinskými skutkami, ale každodenným úsilím, láska vždy stojí úsilie, bez námahy sa k nej prísť nedá, osobnosť zamilovaného nerastie, nedochádza k rozšíreniu jeho hraníc, ale k ich čiastočnému a prechodnému zrúteniu, posunutie hraníc si žiada úsilie, zamilovanosť nie, poznám množstvo ľudí, ktorým nechýba vízia, ale vôľa ju naplniť, veria, že sa môžu zaobísť bez disciplíny a dospieť k svätosti pohodlnou skratkou, často sa ju usilujú dosiahnuť jednoduchým povrchným napodobnením svätcov - odídu do púšte alebo sa stanú tesármi, niektorí sú dokonca presvedčení, že sa takýmto napodobnením skutočne prorokmi a svätcami stali, nedokážu si priznať, že sú ešte stále deťmi, nemôžu sa vyrovnať s tým, že by sa mali vrátiť späť na začiatok a prejsť poctivo celú cestu, minulosť považuje archeológov za usilovných krtkov, s ktorými sa dá výborne hrať na skrývačku, moderné obrazy sú ako ženy, ťažko si ich môžete obľúbiť, ak sa im usilujete rozumieť, usilujte sa, aby po vašej smrti nezavládla rovnaká radosť, ako pri vašom narodení, namiesto toho, aby sme sa usilovali byť takí, ako predstierame, predstierame, že sme takí, akí nie sme, revnivosť je do značnej miery správna a rozumná, lebo sa usiluje o zachovanie dobra, ktoré nám patrí či už skutočne, alebo podľa našich predstáv, ale závisť je nepríčetnosť, ktorá nestrpí dobro iných, ak máte len dvoch podriadených, potom je možné, že ak budete usilovne pracovať, zvládnete ich prácu za nich, ak máte pod sebou sedem alebo osem ľudí, vedie vás takáto štruktúra k tomu, aby ste delegovali, pretože inak sa zrútite, každá skupina má tri potreby: 1, splniť úlohu 2, budovať skupinu 3, budovať jednotlivca, tieto tri potreby sa musia prekrývať a dopĺňať, sú to akoby tri kruhové plochy, ktoré sa vzájomne prekrývajú, plne funkčná skupina sa usiluje uspokojovať všetky potreby skupiny, nikdy by ste nemali prestať vytvárať tím, je to živý celok, ktorý buď rastie alebo chradne, nikdy nezostáva na mieste, aby ste si udržali štandardy, musíte sa usilovať o vyššie štandardy, nikto nebude pracovať usilovnejšie, ak je služobný postup vyhradený pre protežovaných podnikových obľúbencov, ak zdôrazníte, že nevyhnutnou podmienkou povýšenia sú schopnosti a vykazované výsledky, môžete vytvoriť správnu atmosféru, ktorá ľudí motivuje k tomu, aby zo seba vydali to najlepšie, rešpekt a dôvera pomôžu inšpirovať v tíme zanietené úsilie pre vec, strach a podrobenie produkujú iba poslušnosť, nejestvuje nič, čo by neprekonala usilovná práca a vytrvalé úsilie, váž si tých, ktorí sa usilujú o veľké veci, aj keď neuspejú, neprestaňte sa usilovať! prvá oliva, ktorú vyberiete z fľaše, uvoľní všetky ostatné, usiluj sa dosiahnuť to, čo máš rád, inak budeš nútený mať rád to, čo si dosiahol, pohlavná láska ustavične zaberá polovicu síl a myšlienok mladšej časti ľudstva, je posledným cieľom takmer každého ľudského úsilia, usilujem sa, aby odo mňa odišiel každý lepší, ako prišiel, nech sa usiluješ o čokoľvek, uvažuj, kam dospeješ, iba ľudským úsilím sa to, čo je pokrivené, nedá narovnať, jednota ľudstva sa uskutočňuje najrozličnejším spôsobom a nevytvárajú ju len tí, ktorí sa o ňu usilujú, ale aj tí, ktorí sa jej stavajú na odpor, mravné úsilie a radosť z poznania života sú späté tak ako práca s radosťou z oddychu, nič tak neoslabuje sily človeka, ako nádej, že šťastie nájde v niečom inom, než vo vlastnom úsilí, po tom, čo sa náš ciel definitívne stratil z očí, zdvojnásobili sme naše úsilie, usilovná práca všetko zdolá, každý osud možno zdolať iba úsilím, je štatistickým faktom, že ničomníci pracujú usilovnejšie na tom, aby sa dostali do pekla, ako spravodliví na tom, aby vošli do neba, nešťastná láska má tú nevýhodu, že je usilovnejšia než šťastná, je zlý, kto pri vzdialených a budúcich nebezpečenstvách je smelý jazykom a usilovne sa snaží, ale ak dôjde k činu, váha, rozumný človek sa usiluje o život bez bolesti, nie o život príjemný, napriek úsiliu mussoliniho a pápeža, počet narodených v taliansku klesá, láska musí mať stále pred očami to, čím sa vyznačuje spoločný manželský život, totiž oddanosť, výlučnosť a stálosť, a musí sa o to zreteľne a úprimne usilovať, inak to nie je láska, aby človek dosiahol to, čo je možné, musí sa usilovať o to, čo je nemožné, bez úsilia o nekonečno niet života, niet rozvoja, niet pokroku, skepticizmus v otázkach pravdy spôsobuje utrpenie, je úsilím, je prostriedkom a nie cieľom, život nevyžaduje, aby sme boli najlepší, žiada len, aby sme sa o to najlepšie usilovali, zdá sa, že najviac problémov vo svete pochádza od príliš usilovných ľudí, keby len politici a vedci boli lenivejší, o čo by sme všetci boli šťastnejší, vždy sa treba usilovať čo najviac sa v živote naučiť a nikdy sa nevzdávať, veci zadarmo sú veci, ktoré stoja najviac, prečo? treba vynaložiť veľké úsilie, kým pochopíme, že sú zadarmo, včely ani nie sú také usilovné, ako si myslíme, iba nevedia pomalšie bzučať,