CELNOR - anagramy z písmen

Žiadne anagramy pre slovo z písmen CELNOR neboli nájdené. Skúste vyhľadať slová pridaním ďalších písmen. Príklady: lorencp pera lorenck krása lorencp punče lorencd darmo lorenck karamel lorenca aikn

CELNOR - slová z písmen pre Scrabble

Všetky slová, ktoré sa dajú zložiť z uvedených písmen. Existujúce slovenské slová zložené z niektorých písmen: 3 písmen až 6 písmen (bez použitia všetkých písmen).
Slová s näjväčším počtom bodov pre Scrabble (9 bodov) sú: clone, cnelo. Celkovo sme našli 27 slov, ktoré vznikli z písmen CELNOR.

Slovo Lemma Dĺžka Skóre
cle clo 3 c (4) + l (2) + e (1) 7
cnel cnieť 4 c (4) + n (1) + e (1) + l (2) 8
clone clona 5 c (4) + l (2) + o (1) + n (1) + e (1) 9
cnelo cnieť 5 c (4) + n (1) + e (1) + l (2) + o (1) 9
cer cer 3 c (4) + e (1) + r (1) 6
cer ceriť 3 c (4) + e (1) + r (1) 6
rec riecť 3 r (1) + e (1) + c (4) 6
clo clo 3 c (4) + l (2) + o (1) 7
noc noc 3 n (1) + o (1) + c (4) 6
len len 3 l (2) + e (1) + n (1) 4
Nel Nela 3 n (1) + e (1) + l (2) 4
Len Lena 3 l (2) + e (1) + n (1) 4
lone lono 4 l (2) + o (1) + n (1) + e (1) 5
Leo Leo 3 l (2) + e (1) + o (1) 4
Ole Ola 3 o (1) + l (2) + e (1) 4
Ole Oľa 3 o (1) + l (2) + e (1) 4
role roľa 4 r (1) + o (1) + l (2) + e (1) 5
role rola 4 r (1) + o (1) + l (2) + e (1) 5
Nore Nora 4 n (1) + o (1) + r (1) + e (1) 4
nore nora 4 n (1) + o (1) + r (1) + e (1) 4
neor neorať 4 n (1) + e (1) + o (1) + r (1) 4
Reno Reno 4 r (1) + e (1) + n (1) + o (1) 4
Ern Erna 3 e (1) + r (1) + n (1) 3
rol rola 3 r (1) + o (1) + l (2) 4
Nor Nora 3 n (1) + o (1) + r (1) 3
nor noriť 3 n (1) + o (1) + r (1) 3
Ron Ron 3 r (1) + o (1) + n (1) 3

Scrabble databáza: je slovo v oficiálnej databáze povolených slov? Podľa súťažných pravidiel hry Scrabble nie je možné používať vlastné podstatné mená (slová, ktoré sa píšu veľkým začiatočným písmenom), ale zvyčajne je to na dohode hráčov, či toto pravidlo aplikujú.

  • Ak je slovo v databáze Scrabble medzi povolenými, zobrazuje sa pri ňom zelená ikonka.
  • Ak slovo nie je v Scrabble databáze, zobrazuje sa pri ňom červená ikonka.
  • Ak slovo nie je v databáze slov Scrabble, ale niekedy sa povoľuje jeho použitie, zobrazuje sa pri ňom modrá ikonka.
  • Ak nie je pri slove žiadna ikonka, momentálne nemáme informácie o jeho platnosti v hre (zvyčajne pre dlhšie slová).

Slovník anagramov, databáza slov pre Scrabble, slová z písmen pre slovné hry.