AABMNORV - anagramy z písmen

Nájdené anagramy (prešmyčky) pre slovo AABMNORV. Všetky slová (anagramy), ktoré je možné vytvoriť z písmen AABMNORV (s použitím všetkých písmen). Ak má slovo viac významov (viacero slov, ktoré znejú podobne, ale majú rôzny význam), nachádza sa v zozname viackrát.

Slovo z písmen Základný tvar slova Rýmy
barmanov barman barmanov
barnavom barnavý barnavom
barmanov barmanov barmanov

AABMNORV - slová z písmen pre Scrabble

Všetky slová, ktoré sa dajú zložiť z uvedených písmen. Existujúce slovenské slová zložené z niektorých písmen: 5 písmen až 8 písmen (bez použitia všetkých písmen).
Slová s näjväčším počtom bodov pre Scrabble (12 bodov) sú: barmanov, barnavom, barmanov. Celkovo sme našli 65 slov, ktoré vznikli z písmen AABMNORV.

Slovo Lemma Dĺžka Skóre
ambona ambona 6 a (1) + m (2) + b (4) + o (1) + n (1) + a (1) 10
baranom baran 7 b (4) + a (1) + r (1) + a (1) + n (1) + o (1) + m (2) 11
barmanov barman 8 b (4) + a (1) + r (1) + m (2) + a (1) + n (1) + o (1) + v (1) 12
barnavom barnavý 8 b (4) + a (1) + r (1) + n (1) + a (1) + v (1) + o (1) + m (2) 12
barmanov barmanov 8 b (4) + a (1) + r (1) + m (2) + a (1) + n (1) + o (1) + v (1) 12
barman barman 6 b (4) + a (1) + r (1) + m (2) + a (1) + n (1) 10
Arabom Arab 6 a (1) + r (1) + a (1) + b (4) + o (1) + m (2) 10
Rambova Rambov 7 r (1) + a (1) + m (2) + b (4) + o (1) + v (1) + a (1) 11
ambra ambra 5 a (1) + m (2) + b (4) + r (1) + a (1) 9
brama brama 5 b (4) + r (1) + a (1) + m (2) + a (1) 9
Barma Barma 5 b (4) + a (1) + r (1) + m (2) + a (1) 9
Ramba Rambo 5 r (1) + a (1) + m (2) + b (4) + a (1) 9
obrana obrana 6 o (1) + b (4) + r (1) + a (1) + n (1) + a (1) 9
baranov baran 7 b (4) + a (1) + r (1) + a (1) + n (1) + o (1) + v (1) 10
baranov baranov 7 b (4) + a (1) + r (1) + a (1) + n (1) + o (1) + v (1) 10
Branova Branovo 7 b (4) + r (1) + a (1) + n (1) + o (1) + v (1) + a (1) 10
baran baran 5 b (4) + a (1) + r (1) + a (1) + n (1) 8
Arabov Arab 6 a (1) + r (1) + a (1) + b (4) + o (1) + v (1) 9
obava obava 5 o (1) + b (4) + a (1) + v (1) + a (1) 8
Abova Abov 5 a (1) + b (4) + o (1) + v (1) + a (1) 8
brava brav 5 b (4) + r (1) + a (1) + v (1) + a (1) 8
Romana Romana 6 r (1) + o (1) + m (2) + a (1) + n (1) + a (1) 7
Romana Roman 6 r (1) + o (1) + m (2) + a (1) + n (1) + a (1) 7
Ramona Ramona 6 r (1) + a (1) + m (2) + o (1) + n (1) + a (1) 7
Moravan Moravan 7 m (2) + o (1) + r (1) + a (1) + v (1) + a (1) + n (1) 8
ranavom ranavý 7 r (1) + a (1) + n (1) + a (1) + v (1) + o (1) + m (2) 8
amora amor 5 a (1) + m (2) + o (1) + r (1) + a (1) 6
Omara Omar 5 o (1) + m (2) + a (1) + r (1) + a (1) 6
Avarom Avar 6 a (1) + v (1) + a (1) + r (1) + o (1) + m (2) 7
Morava Morava 6 m (2) + o (1) + r (1) + a (1) + v (1) + a (1) 7
navar navariť 5 n (1) + a (1) + v (1) + a (1) + r (1) 5
vrana vrana 5 v (1) + r (1) + a (1) + n (1) + a (1) 5
Narva Narva 5 n (1) + a (1) + r (1) + v (1) + a (1) 5
Orava Orava 5 o (1) + r (1) + a (1) + v (1) + a (1) 5
ambon ambon 5 a (1) + m (2) + b (4) + o (1) + n (1) 9
banom ban 5 b (4) + a (1) + n (1) + o (1) + m (2) 9
branom braný 6 b (4) + r (1) + a (1) + n (1) + o (1) + m (2) 10
brnavom brnavý 7 b (4) + r (1) + n (1) + a (1) + v (1) + o (1) + m (2) 11
barom bar 5 b (4) + a (1) + r (1) + o (1) + m (2) 9
rabom rab 5 r (1) + a (1) + b (4) + o (1) + m (2) 9
Rambo Rambo 5 r (1) + a (1) + m (2) + b (4) + o (1) 9
Na hľadané písmená bolo nájdených veľa slov, a preto je zoznam obmedzený len na 40 nájdených slov.

Scrabble databáza: je slovo v oficiálnej databáze povolených slov? Podľa súťažných pravidiel hry Scrabble nie je možné používať vlastné podstatné mená (slová, ktoré sa píšu veľkým začiatočným písmenom), ale zvyčajne je to na dohode hráčov, či toto pravidlo aplikujú.

  • Ak je slovo v databáze Scrabble medzi povolenými, zobrazuje sa pri ňom zelená ikonka.
  • Ak slovo nie je v Scrabble databáze, zobrazuje sa pri ňom červená ikonka.
  • Ak slovo nie je v databáze slov Scrabble, ale niekedy sa povoľuje jeho použitie, zobrazuje sa pri ňom modrá ikonka.
  • Ak nie je pri slove žiadna ikonka, momentálne nemáme informácie o jeho platnosti v hre (zvyčajne pre dlhšie slová).

Slovník anagramov, databáza slov pre Scrabble, slová z písmen pre slovné hry.