ABEIKLN - anagramy z písmen

Nájdené anagramy (prešmyčky) pre slovo ABEIKLN. Všetky slová (anagramy), ktoré je možné vytvoriť z písmen ABEIKLN (s použitím všetkých písmen). Ak má slovo viac významov (viacero slov, ktoré znejú podobne, ale majú rôzny význam), nachádza sa v zozname viackrát.

Slovo z písmen Základný tvar slova Rýmy
blaniek blanka blaniek
Blaniek Blanka Blaniek
blkanie blkanie blkanie

ABEIKLN - slová z písmen pre Scrabble

Všetky slová, ktoré sa dajú zložiť z uvedených písmen. Existujúce slovenské slová zložené z niektorých písmen: 4 písmen až 7 písmen (bez použitia všetkých písmen).
Slová s näjväčším počtom bodov pre Scrabble (12 bodov) sú: blaniek, Blaniek, blkanie. Celkovo sme našli 139 slov, ktoré vznikli z písmen ABEIKLN.

Slovo Lemma Dĺžka Skóre
baliek balka 6 b (4) + a (1) + l (2) + i (1) + e (1) + k (2) 11
bielka bielko 6 b (4) + i (1) + e (1) + l (2) + k (2) + a (1) 11
bielka bielok 6 b (4) + i (1) + e (1) + l (2) + k (2) + a (1) 11
kabiel kabela 6 k (2) + a (1) + b (4) + i (1) + e (1) + l (2) 11
labiek labka 6 l (2) + a (1) + b (4) + i (1) + e (1) + k (2) 11
blaniek blanka 7 b (4) + l (2) + a (1) + n (1) + i (1) + e (1) + k (2) 12
Blaniek Blanka 7 b (4) + l (2) + a (1) + n (1) + i (1) + e (1) + k (2) 12
blkanie blkanie 7 b (4) + l (2) + k (2) + a (1) + n (1) + i (1) + e (1) 12
baniek banka 6 b (4) + a (1) + n (1) + i (1) + e (1) + k (2) 10
Bianke Bianka 6 b (4) + i (1) + a (1) + n (1) + k (2) + e (1) 10
biela biely 5 b (4) + i (1) + e (1) + l (2) + a (1) 9
biela biela 5 b (4) + i (1) + e (1) + l (2) + a (1) 9
belani belaňa 6 b (4) + e (1) + l (2) + a (1) + n (1) + i (1) 10
nebila nebiť 6 n (1) + e (1) + b (4) + i (1) + l (2) + a (1) 10
Belina Belina 6 b (4) + e (1) + l (2) + i (1) + n (1) + a (1) 10
Belina Belin 6 b (4) + e (1) + l (2) + i (1) + n (1) + a (1) 10
Beina Bein 5 b (4) + e (1) + i (1) + n (1) + a (1) 8
beka bek 4 b (4) + e (1) + k (2) + a (1) 8
Bake Baka 4 b (4) + a (1) + k (2) + e (1) 8
balke balka 5 b (4) + a (1) + l (2) + k (2) + e (1) 10
belka belko 5 b (4) + e (1) + l (2) + k (2) + a (1) 10
labke labka 5 l (2) + a (1) + b (4) + k (2) + e (1) 10
lebka lebka 5 l (2) + e (1) + b (4) + k (2) + a (1) 10
belka belka 5 b (4) + e (1) + l (2) + k (2) + a (1) 10
blanke blanka 6 b (4) + l (2) + a (1) + n (1) + k (2) + e (1) 11
Blanke Blanka 6 b (4) + l (2) + a (1) + n (1) + k (2) + e (1) 11
klenba klenba 6 k (2) + l (2) + e (1) + n (1) + b (4) + a (1) 11
banke banka 5 b (4) + a (1) + n (1) + k (2) + e (1) 9
Banke Banka 5 b (4) + a (1) + n (1) + k (2) + e (1) 9
bale bal 4 b (4) + a (1) + l (2) + e (1) 8
Bela Belo 4 b (4) + e (1) + l (2) + a (1) 8
labe laba 4 l (2) + a (1) + b (4) + e (1) 8
albe alba 4 a (1) + l (2) + b (4) + e (1) 8
Labe Labe 4 l (2) + a (1) + b (4) + e (1) 8
Bela Bela 4 b (4) + e (1) + l (2) + a (1) 8
Elba Elba 4 e (1) + l (2) + b (4) + a (1) 8
blane blana 5 b (4) + l (2) + a (1) + n (1) + e (1) 9
bane baňa 4 b (4) + a (1) + n (1) + e (1) 7
neba nebo 4 n (1) + e (1) + b (4) + a (1) 7
bane ban 4 b (4) + a (1) + n (1) + e (1) 7
Bane Bane 4 b (4) + a (1) + n (1) + e (1) 7
Na hľadané písmená bolo nájdených veľa slov, a preto je zoznam obmedzený len na 40 nájdených slov.

Scrabble databáza: je slovo v oficiálnej databáze povolených slov? Podľa súťažných pravidiel hry Scrabble nie je možné používať vlastné podstatné mená (slová, ktoré sa píšu veľkým začiatočným písmenom), ale zvyčajne je to na dohode hráčov, či toto pravidlo aplikujú.

  • Ak je slovo v databáze Scrabble medzi povolenými, zobrazuje sa pri ňom zelená ikonka.
  • Ak slovo nie je v Scrabble databáze, zobrazuje sa pri ňom červená ikonka.
  • Ak slovo nie je v databáze slov Scrabble, ale niekedy sa povoľuje jeho použitie, zobrazuje sa pri ňom modrá ikonka.
  • Ak nie je pri slove žiadna ikonka, momentálne nemáme informácie o jeho platnosti v hre (zvyčajne pre dlhšie slová).

Slovník anagramov, databáza slov pre Scrabble, slová z písmen pre slovné hry.