CDEKMOÁ - anagramy z písmen

Nájdené anagramy (prešmyčky) pre slovo CDEKMOÁ. Všetky slová (anagramy), ktoré je možné vytvoriť z písmen CDEKMOÁ (s použitím všetkých písmen). Ak má slovo viac významov (viacero slov, ktoré znejú podobne, ale majú rôzny význam), nachádza sa v zozname viackrát.

Slovo z písmen Základný tvar slova Rýmy
cedákom cedák cedákom
domácke domácky domácke
decákom decák decákom

CDEKMOÁ - slová z písmen pre Scrabble

Všetky slová, ktoré sa dajú zložiť z uvedených písmen. Existujúce slovenské slová zložené z niektorých písmen: 4 písmen až 7 písmen (bez použitia všetkých písmen).
Slová s näjväčším počtom bodov pre Scrabble (16 bodov) sú: cedákom, domácke, decákom. Celkovo sme našli 48 slov, ktoré vznikli z písmen CDEKMOÁ.

Slovo Lemma Dĺžka Skóre
deckom decko 6 d (2) + e (1) + c (4) + k (2) + o (1) + m (2) 12
cedákom cedák 7 c (4) + e (1) + d (2) + á (4) + k (2) + o (1) + m (2) 16
domácke domácky 7 d (2) + o (1) + m (2) + á (4) + c (4) + k (2) + e (1) 16
decákom decák 7 d (2) + e (1) + c (4) + á (4) + k (2) + o (1) + m (2) 16
deckám decko 6 d (2) + e (1) + c (4) + k (2) + á (4) + m (2) 15
decko decko 5 d (2) + e (1) + c (4) + k (2) + o (1) 10
cedák cedák 5 c (4) + e (1) + d (2) + á (4) + k (2) 13
decká decko 5 d (2) + e (1) + c (4) + k (2) + á (4) 13
decák decák 5 d (2) + e (1) + c (4) + á (4) + k (2) 13
dácke dácky 5 d (2) + á (4) + c (4) + k (2) + e (1) 13
domec domec 5 d (2) + o (1) + m (2) + e (1) + c (4) 10
domce domec 5 d (2) + o (1) + m (2) + c (4) + e (1) 10
decom deco 5 d (2) + e (1) + c (4) + o (1) + m (2) 10
domáce domáci 6 d (2) + o (1) + m (2) + á (4) + c (4) + e (1) 14
domáce domáca 6 d (2) + o (1) + m (2) + á (4) + c (4) + e (1) 14
code coda 4 c (4) + o (1) + d (2) + e (1) 8
deco deco 4 d (2) + e (1) + c (4) + o (1) 8
dáckom dácky 6 d (2) + á (4) + c (4) + k (2) + o (1) + m (2) 15
codám coda 5 c (4) + o (1) + d (2) + á (4) + m (2) 13
mekoc mekotať 5 m (2) + e (1) + k (2) + o (1) + c (4) 10
kecom kec 5 k (2) + e (1) + c (4) + o (1) + m (2) 10
cekám cekať 5 c (4) + e (1) + k (2) + á (4) + m (2) 13
ceká cekať 4 c (4) + e (1) + k (2) + á (4) 11
moce motať 4 m (2) + o (1) + c (4) + e (1) 8
máce mátať 4 m (2) + á (4) + c (4) + e (1) 11
dekom deko 5 d (2) + e (1) + k (2) + o (1) + m (2) 8
Domke Domka 5 d (2) + o (1) + m (2) + k (2) + e (1) 8
Demko Demko 5 d (2) + e (1) + m (2) + k (2) + o (1) 8
Edkom Edko 5 e (1) + d (2) + k (2) + o (1) + m (2) 8
dekám deka 5 d (2) + e (1) + k (2) + á (4) + m (2) 11
dekám deko 5 d (2) + e (1) + k (2) + á (4) + m (2) 11
deko deko 4 d (2) + e (1) + k (2) + o (1) 6
Edko Edko 4 e (1) + d (2) + k (2) + o (1) 6
dáke dáky 4 d (2) + á (4) + k (2) + e (1) 9
deká deko 4 d (2) + e (1) + k (2) + á (4) 9
dome dom 4 d (2) + o (1) + m (2) + e (1) 6
demo demo 4 d (2) + e (1) + m (2) + o (1) 6
Edom Edo 4 e (1) + d (2) + o (1) + m (2) 6
Edmo Edmo 4 e (1) + d (2) + m (2) + o (1) 6
dáme dáma 4 d (2) + á (4) + m (2) + e (1) 9
dáme dať 4 d (2) + á (4) + m (2) + e (1) 9
Na hľadané písmená bolo nájdených veľa slov, a preto je zoznam obmedzený len na 40 nájdených slov.

Scrabble databáza: je slovo v oficiálnej databáze povolených slov? Podľa súťažných pravidiel hry Scrabble nie je možné používať vlastné podstatné mená (slová, ktoré sa píšu veľkým začiatočným písmenom), ale zvyčajne je to na dohode hráčov, či toto pravidlo aplikujú.

  • Ak je slovo v databáze Scrabble medzi povolenými, zobrazuje sa pri ňom zelená ikonka.
  • Ak slovo nie je v Scrabble databáze, zobrazuje sa pri ňom červená ikonka.
  • Ak slovo nie je v databáze slov Scrabble, ale niekedy sa povoľuje jeho použitie, zobrazuje sa pri ňom modrá ikonka.
  • Ak nie je pri slove žiadna ikonka, momentálne nemáme informácie o jeho platnosti v hre (zvyčajne pre dlhšie slová).

Slovník anagramov, databáza slov pre Scrabble, slová z písmen pre slovné hry.