EEILMNOU - anagramy z písmen

Nájdené anagramy (prešmyčky) pre slovo EEILMNOU. Všetky slová (anagramy), ktoré je možné vytvoriť z písmen EEILMNOU (s použitím všetkých písmen). Ak má slovo viac významov (viacero slov, ktoré znejú podobne, ale majú rôzny význam), nachádza sa v zozname viackrát.

Slovo z písmen Základný tvar slova Rýmy
ulomenie ulomenie ulomenie

EEILMNOU - slová z písmen pre Scrabble

Všetky slová, ktoré sa dajú zložiť z uvedených písmen. Existujúce slovenské slová zložené z niektorých písmen: 5 písmen až 8 písmen (bez použitia všetkých písmen).
Slová s näjväčším počtom bodov pre Scrabble (12 bodov) sú: ulomenie. Celkovo sme našli 101 slov, ktoré vznikli z písmen EEILMNOU.

Slovo Lemma Dĺžka Skóre
imele imelo 5 i (1) + m (2) + e (1) + l (2) + e (1) 7
melie mlieť 5 m (2) + e (1) + l (2) + i (1) + e (1) 7
Milene Milena 6 m (2) + i (1) + l (2) + e (1) + n (1) + e (1) 8
Elmine Elmin 6 e (1) + l (2) + m (2) + i (1) + n (1) + e (1) 8
onemeli onemieť 7 o (1) + n (1) + e (1) + m (2) + e (1) + l (2) + i (1) 9
lomenie lomenie 7 l (2) + o (1) + m (2) + e (1) + n (1) + i (1) + e (1) 9
ulomenie ulomenie 8 u (3) + l (2) + o (1) + m (2) + e (1) + n (1) + i (1) + e (1) 12
umeline umelina 7 u (3) + m (2) + e (1) + l (2) + i (1) + n (1) + e (1) 11
meleniu melenie 7 m (2) + e (1) + l (2) + e (1) + n (1) + i (1) + u (3) 11
omelie omlieť 6 o (1) + m (2) + e (1) + l (2) + i (1) + e (1) 8
Elien Elena 5 e (1) + l (2) + i (1) + e (1) + n (1) 6
liene lieno 5 l (2) + i (1) + e (1) + n (1) + e (1) 6
liene lieň 5 l (2) + i (1) + e (1) + n (1) + e (1) 6
Eline Elin 5 e (1) + l (2) + i (1) + n (1) + e (1) 6
Leine Lein 5 l (2) + e (1) + i (1) + n (1) + e (1) 6
miene mieň 5 m (2) + i (1) + e (1) + n (1) + e (1) 6
Emine Emin 5 e (1) + m (2) + i (1) + n (1) + e (1) 6
Emine Emina 5 e (1) + m (2) + i (1) + n (1) + e (1) 6
onemie onemieť 6 o (1) + n (1) + e (1) + m (2) + i (1) + e (1) 7
umenie umenie 6 u (3) + m (2) + e (1) + n (1) + i (1) + e (1) 9
onemel onemieť 6 o (1) + n (1) + e (1) + m (2) + e (1) + l (2) 8
lomene lomene 6 l (2) + o (1) + m (2) + e (1) + n (1) + e (1) 8
neumelo neumelo 7 n (1) + e (1) + u (3) + m (2) + e (1) + l (2) + o (1) 11
omele omelo 5 o (1) + m (2) + e (1) + l (2) + e (1) 7
umele umele 5 u (3) + m (2) + e (1) + l (2) + e (1) 9
Leone Leone 5 l (2) + e (1) + o (1) + n (1) + e (1) 6
Elenou Elena 6 e (1) + l (2) + e (1) + n (1) + o (1) + u (3) 9
Elenu Elena 5 e (1) + l (2) + e (1) + n (1) + u (3) 8
Noeme Noema 5 n (1) + o (1) + e (1) + m (2) + e (1) 6
menil meniť 5 m (2) + e (1) + n (1) + i (1) + l (2) 7
Elmin Elmin 5 e (1) + l (2) + m (2) + i (1) + n (1) 7
lienom lieno 6 l (2) + i (1) + e (1) + n (1) + o (1) + m (2) 8
menilo meniť 6 m (2) + e (1) + n (1) + i (1) + l (2) + o (1) 8
nemilo nemilo 6 n (1) + e (1) + m (2) + i (1) + l (2) + o (1) 8
Elinom Elin 6 e (1) + l (2) + i (1) + n (1) + o (1) + m (2) 8
Elmino Elmin 6 e (1) + l (2) + m (2) + i (1) + n (1) + o (1) 8
Leinom Lein 6 l (2) + e (1) + i (1) + n (1) + o (1) + m (2) 8
Milenou Milena 7 m (2) + i (1) + l (2) + e (1) + n (1) + o (1) + u (3) 11
milenou milený 7 m (2) + i (1) + l (2) + e (1) + n (1) + o (1) + u (3) 11
nemilou nemilý 7 n (1) + e (1) + m (2) + i (1) + l (2) + o (1) + u (3) 11
Elminou Elmin 7 e (1) + l (2) + m (2) + i (1) + n (1) + o (1) + u (3) 11
Na hľadané písmená bolo nájdených veľa slov, a preto je zoznam obmedzený len na 40 nájdených slov.

Scrabble databáza: je slovo v oficiálnej databáze povolených slov? Podľa súťažných pravidiel hry Scrabble nie je možné používať vlastné podstatné mená (slová, ktoré sa píšu veľkým začiatočným písmenom), ale zvyčajne je to na dohode hráčov, či toto pravidlo aplikujú.

  • Ak je slovo v databáze Scrabble medzi povolenými, zobrazuje sa pri ňom zelená ikonka.
  • Ak slovo nie je v Scrabble databáze, zobrazuje sa pri ňom červená ikonka.
  • Ak slovo nie je v databáze slov Scrabble, ale niekedy sa povoľuje jeho použitie, zobrazuje sa pri ňom modrá ikonka.
  • Ak nie je pri slove žiadna ikonka, momentálne nemáme informácie o jeho platnosti v hre (zvyčajne pre dlhšie slová).

Slovník anagramov, databáza slov pre Scrabble, slová z písmen pre slovné hry.