EEIMNRUČ - anagramy z písmen

Nájdené anagramy (prešmyčky) pre slovo EEIMNRUČ. Všetky slová (anagramy), ktoré je možné vytvoriť z písmen EEIMNRUČ (s použitím všetkých písmen). Ak má slovo viac významov (viacero slov, ktoré znejú podobne, ale majú rôzny význam), nachádza sa v zozname viackrát.

Slovo z písmen Základný tvar slova Rýmy
čiernemu čierny čiernemu
riečnemu riečny riečnemu
neurčime neurčiť neurčime
Čiernemu Čierne Čiernemu

EEIMNRUČ - slová z písmen pre Scrabble

Všetky slová, ktoré sa dajú zložiť z uvedených písmen. Existujúce slovenské slová zložené z niektorých písmen: 5 písmen až 8 písmen (bez použitia všetkých písmen).
Slová s näjväčším počtom bodov pre Scrabble (15 bodov) sú: čiernemu, riečnemu, neurčime, Čiernemu. Celkovo sme našli 103 slov, ktoré vznikli z písmen EEIMNRUČ.

Slovo Lemma Dĺžka Skóre
miene mieň 5 m (2) + i (1) + e (1) + n (1) + e (1) 6
Emine Emin 5 e (1) + m (2) + i (1) + n (1) + e (1) 6
Emine Emina 5 e (1) + m (2) + i (1) + n (1) + e (1) 6
mierne mierny 6 m (2) + i (1) + e (1) + r (1) + n (1) + e (1) 7
remeni remeň 6 r (1) + e (1) + m (2) + e (1) + n (1) + i (1) 7
mrenie mrení 6 m (2) + r (1) + e (1) + n (1) + i (1) + e (1) 7
nemier nemieriť 6 n (1) + e (1) + m (2) + i (1) + e (1) + r (1) 7
nemrie nemrieť 6 n (1) + e (1) + m (2) + r (1) + i (1) + e (1) 7
mierne mierne 6 m (2) + i (1) + e (1) + r (1) + n (1) + e (1) 7
merine merino 6 m (2) + e (1) + r (1) + i (1) + n (1) + e (1) 7
neumrie neumrieť 7 n (1) + e (1) + u (3) + m (2) + r (1) + i (1) + e (1) 10
čiernemu čierny 8 č (5) + i (1) + e (1) + r (1) + n (1) + e (1) + m (2) + u (3) 15
riečnemu riečny 8 r (1) + i (1) + e (1) + č (5) + n (1) + e (1) + m (2) + u (3) 15
neurčime neurčiť 8 n (1) + e (1) + u (3) + r (1) + č (5) + i (1) + m (2) + e (1) 15
Čiernemu Čierne 8 č (5) + i (1) + e (1) + r (1) + n (1) + e (1) + m (2) + u (3) 15
černiem černieť 7 č (5) + e (1) + r (1) + n (1) + i (1) + e (1) + m (2) 12
rečnime rečniť 7 r (1) + e (1) + č (5) + n (1) + i (1) + m (2) + e (1) 12
mrenčie mrenčí 7 m (2) + r (1) + e (1) + n (1) + č (5) + i (1) + e (1) 12
umenie umenie 6 u (3) + m (2) + e (1) + n (1) + i (1) + e (1) 9
mučenie mučenie 7 m (2) + u (3) + č (5) + e (1) + n (1) + i (1) + e (1) 14
čumenie čumenie 7 č (5) + u (3) + m (2) + e (1) + n (1) + i (1) + e (1) 14
čnieme čnieť 6 č (5) + n (1) + i (1) + e (1) + m (2) + e (1) 11
meniče menič 6 m (2) + e (1) + n (1) + i (1) + č (5) + e (1) 11
miere miera 5 m (2) + i (1) + e (1) + r (1) + e (1) 6
čemeri čemer 6 č (5) + e (1) + m (2) + e (1) + r (1) + i (1) 11
rečiem riecť 6 r (1) + e (1) + č (5) + i (1) + e (1) + m (2) 11
Irene Irena 5 i (1) + r (1) + e (1) + n (1) + e (1) 5
Reine Rein 5 r (1) + e (1) + i (1) + n (1) + e (1) 5
ručenie ručenie 7 r (1) + u (3) + č (5) + e (1) + n (1) + i (1) + e (1) 13
určenie určenie 7 u (3) + r (1) + č (5) + e (1) + n (1) + i (1) + e (1) 13
čereniu čerenie 7 č (5) + e (1) + r (1) + e (1) + n (1) + i (1) + u (3) 13
čereni čereň 6 č (5) + e (1) + r (1) + e (1) + n (1) + i (1) 10
černie černieť 6 č (5) + e (1) + r (1) + n (1) + i (1) + e (1) 10
čierne čierny 6 č (5) + i (1) + e (1) + r (1) + n (1) + e (1) 10
riečne riečny 6 r (1) + i (1) + e (1) + č (5) + n (1) + e (1) 10
čerine čerina 6 č (5) + e (1) + r (1) + i (1) + n (1) + e (1) 10
Čierne Čierne 6 č (5) + i (1) + e (1) + r (1) + n (1) + e (1) 10
učenie učenie 6 u (3) + č (5) + e (1) + n (1) + i (1) + e (1) 12
rečie riecť 5 r (1) + e (1) + č (5) + i (1) + e (1) 9
čiere čier 5 č (5) + i (1) + e (1) + r (1) + e (1) 9
mrene mrena 5 m (2) + r (1) + e (1) + n (1) + e (1) 6
Na hľadané písmená bolo nájdených veľa slov, a preto je zoznam obmedzený len na 40 nájdených slov.

Scrabble databáza: je slovo v oficiálnej databáze povolených slov? Podľa súťažných pravidiel hry Scrabble nie je možné používať vlastné podstatné mená (slová, ktoré sa píšu veľkým začiatočným písmenom), ale zvyčajne je to na dohode hráčov, či toto pravidlo aplikujú.

  • Ak je slovo v databáze Scrabble medzi povolenými, zobrazuje sa pri ňom zelená ikonka.
  • Ak slovo nie je v Scrabble databáze, zobrazuje sa pri ňom červená ikonka.
  • Ak slovo nie je v databáze slov Scrabble, ale niekedy sa povoľuje jeho použitie, zobrazuje sa pri ňom modrá ikonka.
  • Ak nie je pri slove žiadna ikonka, momentálne nemáme informácie o jeho platnosti v hre (zvyčajne pre dlhšie slová).

Slovník anagramov, databáza slov pre Scrabble, slová z písmen pre slovné hry.