HMTVX - anagramy z písmen

Žiadne anagramy pre slovo z písmen HMTVX neboli nájdené. Skúste vyhľadať slová pridaním ďalších písmen. Príklady: xmhvtp pera xmhvtm malta xmhvtk krása xmhvtp punče xmhvtd darmo xmhvtr ránko

HMTVX - slová z písmen pre Scrabble

Všetky slová, ktoré sa dajú zložiť z uvedených písmen. Existujúce slovenské slová zložené z niektorých písmen: 2 písmen až 5 písmen (bez použitia všetkých písmen).
Slová s näjväčším počtom bodov pre Scrabble (6 bodov) sú: hm. Celkovo sme našli 1 slov, ktoré vznikli z písmen HMTVX.

Slovo Lemma Dĺžka Skóre
hm hm 2 h (4) + m (2) 6

Scrabble databáza: je slovo v oficiálnej databáze povolených slov? Podľa súťažných pravidiel hry Scrabble nie je možné používať vlastné podstatné mená (slová, ktoré sa píšu veľkým začiatočným písmenom), ale zvyčajne je to na dohode hráčov, či toto pravidlo aplikujú.

  • Ak je slovo v databáze Scrabble medzi povolenými, zobrazuje sa pri ňom zelená ikonka.
  • Ak slovo nie je v Scrabble databáze, zobrazuje sa pri ňom červená ikonka.
  • Ak slovo nie je v databáze slov Scrabble, ale niekedy sa povoľuje jeho použitie, zobrazuje sa pri ňom modrá ikonka.
  • Ak nie je pri slove žiadna ikonka, momentálne nemáme informácie o jeho platnosti v hre (zvyčajne pre dlhšie slová).

Slovník anagramov, databáza slov pre Scrabble, slová z písmen pre slovné hry.