Podstatné mená - vzory mužského rodu - pravopisné cvičenia

Určovanie slovných druhov podstatných mien mužského rodu - cvičenie zo slovenského jazyka: chlap, hrdina, dub a stroj.

pravopisné cvičenie - načítavam úlohu


Výsledok testu

Gratulujeme, pravopisné cvičenie ste ukončili. Nižšie nájdete svoje výsledky. Môžete si vygenerovať ďalšie cvičenie z kapitoly Podstatné mená - vzory mužského rodu alebo si vybrať iné pravipisné cvičenia zo slovenského jazyka.

zadanie moja odpoveď správna odpoveď

gunár | altruizmus | slon | obväz | veľvyslanec | gymnazista | mustang | atentát | gril | dôkaz

stroj | dub | dub | dub | chlap | hrdina | dub | dub | dub | dub