Rýmovací slovník

Vyhľadávanie rýmov pre slovenské slová

Vyhľadávač rýmov (tiež známy ako rýmovací slovník alebo retrográdny slovík) umožňuje nájsť rýmy pre slovenské slová. Pre vyhľadanie rýmu stačí zadať slovo a koniec slova (počet písmen od konca, na ktoré sa slovo rýmuje). Slovník rýmov môžete využiť pri písaní básní alebo piesní. Vymýšľanie rýmov nie je jednoduché, a preto sme vytvorili automatický generátor rýmov, ktorý môžete využiť pre vašu tvorbu rýmov. Pri hľadaní rýmu si môžete zvoliť, či sa má zohľadniť diakritika alebo sa budú hľadať rýmy bez ohľadu na mäkčene a dĺžne.


Vyhľadávanie slov, ktoré končia na príponu

rým pre slovo
písmená
diakritika


Rýmy na pavel - zakladný tvar slova

Zoznam slov, ktoré sa rýmujú na slovo pavel (slová končiace sa na vel). Celkovo sme našli 10 slov, ktoré sa končia na príponu -vel a sú v základnom slovníkovom tvare. Nižšie je zobrazených 10 slov, ktoré sa rýmujú na slovo vel.

Filtrovať rýmy na slová podľa slovného druhu: Všetky podstatné mená prídavné mená zámená slovesá príslovky

Rýmy na pavel - ostatné tvary

Slová, ktorých tvar sa rýmuje na slovo "pavel", ale nejde o slová v základnom tvare.

zhrčavel (zhrčavieť) nezhrčavel (nezhrčavieť) oťarchavel (oťarchavieť) plechavel (plechavieť) neoťarchavel (neoťarchavieť) neplechavel (neplechavieť) vráskavel (vráskavieť) zhrčkavel (zhrčkavieť) zvráskavel (zvráskavieť) beláskavel (beláskavieť) brčkavel (brčkavieť) fľakavel (fľakavieť) nebeláskavel (nebeláskavieť) nebrčkavel (nebrčkavieť) nefľakavel (nefľakavieť) neofľakavel (neofľakavieť) neočervenkavel (neočervenkavieť) nesfľakavel (nesfľakavieť) nesčervenkavel (nesčervenkavieť) nevráskavel (nevráskavieť) nezbrčkavel (nezbrčkavieť) nezhrčkavel (nezhrčkavieť) nezvráskavel (nezvráskavieť) nečervenkavel (nečervenkavieť) ofľakavel (ofľakavieť) očervenkavel (očervenkavieť) sfľakavel (sfľakavieť) sčervenkavel (sčervenkavieť) zbrčkavel (zbrčkavieť) červenkavel (červenkavieť) boľavel (boľavieť) bútľavel (bútľavieť) dengľavel (dengľavieť) drapľavel (drapľavieť) grambľavel (grambľavieť) chorľavel (chorľavieť) kľavel (kľavieť) popolavel (popolavieť) rozboľavel (rozboľavieť) skľavel (skľavieť) spopolavel (spopolavieť) zbútľavel (zbútľavieť) belavel (belavieť) nebelavel (nebelavieť) neboľavel (neboľavieť) nebútľavel (nebútľavieť) nechorľavel (nechorľavieť) nedengľavel (nedengľavieť) nedrapľavel (nedrapľavieť) negrambľavel (negrambľavieť) nekľavel (nekľavieť) nepopolavel (nepopolavieť) nerozboľavel (nerozboľavieť) neskľavel (neskľavieť) nespopolavel (nespopolavieť) nezbútľavel (nezbútľavieť) nezdrapľavel (nezdrapľavieť) nezgrambľavel (nezgrambľavieť) zdrapľavel (zdrapľavieť) zgrambľavel (zgrambľavieť) otmavel (otmavieť) stmavel (stmavieť) tmavel (tmavieť) neotmavel (neotmavieť) nestmavel (nestmavieť) netmavel (netmavieť) barnavel (barnavieť) brnavel (brnavieť) nebarnavel (nebarnavieť) nebrnavel (nebrnavieť) nezbarnavel (nezbarnavieť) zbarnavel (zbarnavieť) karpavel (karpavieť) rapavel (rapavieť) nekarpavel (nekarpavieť) nerapavel (nerapavieť) deravel (deravieť) dovravel (dovravieť) kučeravel (kučeravieť) meravel (meravieť) navravel (navravieť) odvravel (odvravieť) onezdravel (onezdravieť) ozdravel (ozdravieť) povravel (povravieť) prevravel (prevravieť) privravel (privravieť) rozvravel (rozvravieť) skučeravel (skučeravieť) vravel (vravieť) vyvravel (vyvravieť) zavravel (zavravieť) zmeravel (zmeravieť) zmľandravel (zmľandravieť) žeravel (žeravieť) nederavel (nederavieť) nedovravel (nedovravieť) nekučeravel (nekučeravieť) nemeravel (nemeravieť) nenavravel (nenavravieť)