Rýmovací slovník

Vyhľadávanie rýmov pre slovenské slová

Vyhľadávač rýmov (tiež známy ako rýmovací slovník alebo retrográdny slovík) umožňuje nájsť rýmy pre slovenské slová. Pre vyhľadanie rýmu stačí zadať slovo a koniec slova (počet písmen od konca, na ktoré sa slovo rýmuje). Slovník rýmov môžete využiť pri písaní básní alebo piesní. Vymýšľanie rýmov nie je jednoduché, a preto sme vytvorili automatický generátor rýmov, ktorý môžete využiť pre vašu tvorbu rýmov. Pri hľadaní rýmu si môžete zvoliť, či sa má zohľadniť diakritika alebo sa budú hľadať rýmy bez ohľadu na mäkčene a dĺžne.


Vyhľadávanie slov, ktoré končia na príponu

rým pre slovo
písmená
diakritika


Na slovo znovu (prípona slova "ovu") sme nenašli žiadne rýmy zo slov v základnom tvare.

Rýmy na znovu - ostatné tvary

Slová, ktorých tvar sa rýmuje na slovo "znovu", ale nejde o slová v základnom tvare.

Abrahámovu (Abrahámov) astronautovu (astronautov) autorovu (autorov) bačovu (bačov) baránkovu (baránkov) Bardejovu (Bardejov) básnikovu (básnikov) belčovu (belčov) bláznovu (bláznov) brankárovu (brankárov) Brašovu (Brašov) bratovu (bratov) budovu (budova) bungalovu (bungalov) cárovu (cárov) cisárovu (cisárov) čákovu (čákov) čertovu (čertov) čitateľovu (čitateľov) darwinovu (darwinov) ďatľovu (ďatľov) dávidovu (dávidov) doktorovu (doktorov) domovu (domov) doslovu (doslov) dôstojníkovu (dôstojníkov) drobnochovu (drobnochov) džinovu (džinov) elfovu (elfov) eunuchovu (eunuchov) faraónovu (faraónov) farizejovu (farizejov) Filipovu (Filipov) Gabrielovu (Gabrielov) gazdovu (gazdov) grófovu (grófov) hercovu (hercov) historikovu (historikov) hrdinovu (hrdinov) chlapcovu (chlapcov) chovu (chova) chovu (chov) Jakubovu (Jakubov) Janovu (Janov) Jánovu (Jánov) Jehovu (Jehova) Ježišovu (Ježišov) psíkovu (psíkov) kandidátovu (kandidátov) Karolovu (Karolov) Kišiňovu (Kišiňov) klampiarovu (klampiarov) kmotrovu (kmotrov) Kocúrkovu (Kocúrkovo) Kosovu (Kosovo) kovu (kov) Krakovu (Krakov) kráľovu (kráľov) kresťanovu (kresťanov) Kristovu (Kristov) krovu (krov) krtkovu (krtkov) Liptovu (Liptov) lovu (lov) ľudovýchovu (ľudovýchova) majstrovu (majstrov) menoslovu (menoslov) milencovu (milencov) Mníchovu (Mníchov) mužovu (mužov) nákovu (nákova) Námestovu (Námestovo) nekovu (nekov) notárovu (notárov) nováčikovu (nováčikov) novu (nov) obnovu (obnova) obuvníkovu (obuvníkov) ockovu (ockov) odchovu (odchov) olovu (olovo) osnovu (osnova) ostrovu (ostrov) otcovu (otcov) pacientovu (pacientov) pánovu (pánov) pápežovu (pápežov) partnerovu (partnerov) pisárovu (pisárov) podkovu (podkova) pohoničovu (pohoničov) pohovu (pohov) polostrovu (polostrov) pomykovu (pomykov) používateľovu (používateľov) predavačovu (predavačov) predsedovu (predsedov) predslovu (predslov) premiérovu (premiérov) preslovu (preslov)

Slovo znovu v citátoch, výrokoch a múdrych vetách

Život je plameň, ktorý vždy dohorí do konca a rozsvieti sa znovu, keď sa narodí dieťa.

Aj by som prestal piť. Ale bojím sa, že znovu začnem.

Nesľubuj nič, čo by si za rok nemohol sľúbiť znovu.

Psychoterapeutický význam spovede bol opätovne z rôznych strán hodnotený kladne. Stále znovu sa ukazuje, že už samotné vyhovorenie sa ako také, má priepastný terapeutický účinok.

Znovu rozpáliť uhasínajúcu lásku je rovnaké, ako znovu zapáliť uhasnutú cigaretu. Tabak je už jedovatý a láska taktiež.

Cintorín. Ó, kamene, premeňte sa znovu na ľudí!

Znovu a znovu robte to, čoho sa najviac obávate. To je najrýchlejší spôsob, ako prekonať strach

Zakaždým, keď vystúpil z lietadla, sa znovu obrátil na ateistu.

Niekedy svetlo v nás už dohasína, všetci by sme mali prejavovať najhlbšiu vďaku tým, ktorí svetlo v nás znovu zapálili.

Nezáleží na tom, aká ťažká bola tvoja minulosť, vždy môžeš začať znovu