Slovník tvarov slovenských slov

Slovník poskytuje informácie o slovenských slovách - tvary slovenských slov (tvaroslovie). Jeho základom je databáza tvarov slovenských slov, ale poradí si aj s novými slovami.

V slovníku môžete zistiť aj skloňovanie jednoduchých slovných spojení (slovné spojenie pozostávajúce z prídavného mena a podstatného mena), napr. vedomostné kvízy, vzdelávací web alebo tiež slovné spojenie pozostávajúce zo zámena a podstatného mena, napr.: môj dom, moja skúška, tvoje kvízy.

Nájdené slová

pustiť (sloveso)

Tvar slova pustiť sa tiež vyskytuje pri slovách: