Ondrej (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo Ondrej je vlastné podstatné meno (píše sa s veľkým začiatočným písmenom) (mužský rod (životné)) .

Podľa akého vzoru sa skloňuje? Skloňovanie slova Ondrej je podľa vzoru chlap.

Hodnotenie slova: 5 (26 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Ondrej Ondrejovia
Genitív Ondreja Ondrejov
Datív Ondrejovi Ondrejom
Akuzatív Ondreja Ondrejov
Lokál Ondrejovi Ondrejoch
Inštrumentál Ondrejom Ondrejmi

Tvary slova Ondrej

Správne tvary slova Ondrej: Ondrejom, Ondrejovia, Ondrejovi, Ondrejov, Ondrej, Ondrejoch, Ondrejmi, Ondreja

Tvary slova Ondrej s predložkami: bez Ondreja, od Ondreja, do Ondreja, z Ondreja, k Ondrejovi, o Ondrejovi, na Ondrejovi, po Ondrejovi, pri Ondrejovi, proti Ondrejovi, v Ondrejovi, nad Ondrejom, pod Ondrejom, pred Ondrejom, za Ondrejom, s Ondrejom, bez Ondrejov, od Ondrejov, do Ondrejov, z Ondrejov, k Ondrejom, o Ondrejoch, na Ondrejoch, po Ondrejoch, pri Ondrejoch, proti Ondrejom, v Ondrejoch, nad Ondrejmi, pod Ondrejmi, pred Ondrejmi, za Ondrejmi, s Ondrejmi

Nesprávne (chybné) tvary slova Ondrej: Ondrejy, Ondreju, Ondreje, Ondreji


Podobné slová: Ondrejka, Ondrušek, Ondavskomatiašovčan, Ondavčan, Ondavskoturianka, Ondrejovčan, Ondro, Ondavčanka, Ondavka, Ondava, Ondavskorakovčan, Ondrašovce, Ondavskomatiašovčanka, Ondrejovčanka, Ondo, Ondrejovce, Ondrašovčanka, Ondavskorakovčanka, Ondrejisko, Ondavskobánovčan, Ondrašová, Ondavskoturanec, Ondrašovčan,

Príbuzné slová: meno, Ondo, Ondro, Ondrejov, Ondrejko,

Rýmy Ondrej v rýmovacom slovníku

Slová z písmen Ondrej do scrabble. Anagramy a scrabble slovník Odejnr.

Slovenská slovná zásoba: » Mená

Slovo Ondrej vo vetách

Na Ondreja ide orať len krivý gazda.

Aký Ondrej, takí všetci.

Keď na sv. Ondreja sneží, sneh si dlho poleží.

Na svätého Ondreja dávaj sane do dvora.

Keď svätý Ondrej na plot mráz posadí, nemusíme sa báť povodní ani vody.

Sneh čo na Ondreja spadol, dlho leží, on len na Gregora do potoka beží.

Biely Ondrej, zlý rok.

Katarína muziku zapiera a Ondrej ju potvrdí.

Na svätého Ondreja ešte sa nám ohreje.

Keď svätý Ondrej peknú cestu Lucii spraví, aj Mikuláš ho pochváli.